HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

88

 

FIXERING VID
ANDRA VÄRLDSKRIGET

 

Tyvärr har Erik Wijk missförstått, vantolkat och Ijugit i det mesta. Sanningen är att jag höll min presskonferens inte om andra världskrigets händelser, men för att presentera min bok om den judiska ockupationsmakten Israel och om dagens judiska nazism och rasism (sionismen) som drabbar det palestin-ska folket i Palestina. Erik Wijk ljuger om han menar att jag uttalat mig om andra världskriget. Från vem fick han sina sensationella uppgifter om första och andra världskriget? Absolut inte från mig i alla fall. Jag har vägrat att svara på Wijks frågor för att inte hamna i den sionistiska fällan.

Wijk gav inte upp och fortsatte efter presskonferensen att fråga, inte mig men "ett halvdussin ... som blev kvar", vilka inte har någonting att göra varken med mig, min bok eller med Radio Islam.. Presskonferensen var offentlig och många sionistiska journalister och personer som jag inte känner var närvarande. Wijk frågade mig om jag instämde med svar som han var ute efter och fick från "halvdussinet". Jag svarade att frågan var irrelevant i den aktuella presskonferensen. Det som har hänt under andra världskriget kan inte göras ogjort. Men dagens judiskt sionistiskt nazistiska ockupation och folkmord pa palestinier kan och bör stoppas.

Som propagandatrick och slag under bältet använder sionis-terna ofta, när argumenten tryter, antisemitismen och andra världskriget i dagens debatt i Palestinafrågan. Men hos Wijk är detta dessutom en sorts fixering vid ett problem som inte finns i dag och som hindrar honom att se den verkliga sionismen som är en spegelvänd antisemitism och nazism.

Lögn. Jag har aldrig sagt att "95 procent av alla judar är sionister ...". Utan har bara citerat prosionisten biskop Krister Stendahl, i en intervju i Radio Islam, som också säger att "det inte går att skilja mellan judendomen och sionismen" och att "alla representativa judiska organisationer och församlingar i världen är sionistiska". Att dessa stödjer Israel överallt vet väl alla.

Beträffande de för judendomen bindande teserna i Gamla Testamentet så har jag i min bok, Vad är Israel?, citerat dem för att därmed bl a förklara Israels tillkomst. Det är sionisterna som använder Gamla Testamentet som lagfart för att lägga beslag på Palestina och legitimera staten Israel och fördrivandet av det palestinska folket. Om "det palestinska folkets kamp är helt rättfärdig", som Wijk säger, så är Israels existens orätt-färdig. För det är ju faktiskt så att det palestinska folket inte blott är ett bibliskt sagofolk som ska fördrivas och förintas, som det står i Gamla Testamentet. Det är också fem miljoner i dag Ievande människor under judisk ockupation eller i lands-flykt. Detta är ett oavvisligt faktum. Tiden kan inte avskriva en orättvisa. Är det sionisterna och Wijk som ska bestämma den "gräns" för yttrandefriheten som Wijk påstår att jag över-skridit? JK som har denna befogenhet har friat alla Radio Islams anmälda program.

Heder åt Folket i Bilds kamp för allas yttrandefrihet!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.