HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

46

AMNESTY INTERNATIONAL

 

De flesta uppfattar nog Amnesty som en rent humanitär organistion, fri från alla politiska bindningar. En organisation man oreserverat kan stödja. Men förhåller det sig verkligen så? Är Amnesty helt oberoende och opartisk?

I de flesta fall är nog svartet tveklöst - ja. Amnesty står på den politiska fångens sida - i de flesta av jordens länder. Men finns det inte ett undantag? Hur är det med människor som gått emot sionismen och staten Israels intressen?

Låt oss då se hur Amnesty agerar. Att organisationen främst tar sig an fångar i öststaterna och i tredje världens diktaturer, är ju en naturlig följd av situationen i dessa länder. Även fångar i västvärlden har fått Amnestys stöd, t ex IRA-sympatisörer i Storbritannien. Men undantag finns: I USA bedrivs f n en ren häxjakt på vissa människor, som i samband med andra världskriget flydde från Östeuropa. Det gäller, idag ofta svårt sjuka åldringar, som av judiska grupper anklagas för s k brott mot mänsklighetern. Anklagelser, som ofta helt saknar saklig underbyggnad och enbart bygger på uppgifter från Stalintidens hemliga polis. Utan någon möjlighet att försvara sig deporteras dessa hjälplösa människor till Sovjet eller Israel - i dokumenterade fall till skådeprocesser fängslanden och död. Vi vet också att detta är länder där tortyr hör till rättsprocessens rekvisita. Får dessa på politiska grunder förföljda människor Amnestys stöd. Nej!!! Vi måste fråga oss varför?

Fallet Vanunu ger oss en klar ledtråd. Mordechai Vanunu är israelen som avslöjade Israels hemliga kärnvapenindustri. Och sedan bortrövades av den israeliska terrororganisationen Mossad till Israel där han isolerats i fängelse, förmodligen på livstid - troligen efter tortyr. Vanunus fall är fullständigt solklart ett typfall för det slags terrorhandlingar och fängslanden, på politiska grunder, som Amnesty normalt prioriterar. Men nej. Efter påtryckningar från Amnestys amerikanska avdelning har organisationen beslutat att inte ta upp Vanunu som samvetsfånge. Han skall lämnas att ruttna bort i glömska. Varför då detta häpnadsväckande ställningstagande från Amnesty? Kan det vara så, att Amnesty inte arbetar för den, som ansetts skada judiska intressen? I stället för stöd utsätts nu Vanunu för den judiska smutskastningsmaskinen. Och sionismens språkrör i Sverige lämnar entusiastiskt sina bidrag. Se Svenska Dagbladet 1988-11-16, där under rubriken, "Vanunu som ulv i fårakläder", denne modige och osjälviske man, framställs som en simpel skurk, som bara varit ute efter att tjäna pengar. Givetvis tillåts ingen att bemöta den lögnaktiga smutskastningen.

Finns då några belägg för att sionistiska agenter infiltrerat Amnesty? (Vi kan här skjuta in en parantes och påpeka att infiltration på högsta nivå är just en metod som rekommenderas i skriften Sions Vises Protokoll - den skrift vars avslöjande utlöst formliga panikreaktioner i judiska kretsar). Vad har då Amnesty haft för ledning under senare år? Jo faktiskt har en svensk, den sionistiske Thomas Hammarberg - under en rad år haft toppositioner i Amnesty, både internationellt och i Sverige. Herr Hammarberg har ett förflutet i folkpartiet, t ex som ordförande i ungdomsförbundet. Han har således haft rikliga tillfällen att frottera sig med figurer, som Per Ahlmark. Samme Ahlmark, som är vår tids kanske mest rabiate arabhatare och som tycks ha vigt sitt liv åt det palestinska folkets förintelse.

Vad har då denne Hammarberg att säga om palestinierna? Jo svar får man i en pamflett denne givit ut tillsammans med nämnde Per Ahlmark och en viss Ernst Klein, redaktör på sionistorganet Expressen. Klein står endast Per Ahlmark efter i verbal förmåga, vad gäller att ösa sitt hat och sin förintelselust över det palestinska folket. De tre herrarnas alster i fråga är betitlat: "Det hatade Israel" och utkom i tryck 1970. Här avslöjar sig Hammarberg i sin totala nakenhet: Det fasansfulla judisk-israeliska förtrycket på de ockuperade områdena beskriver han som "Ockupation för fred". Han behärskar fullkomligt hela den sionistiska arsenalen av förakt för palestinierna, som på sedvanligt sätt beskrivs som en hop djuriska terrorister, utan varje rätt till medmänsklig omtanke och förståelse. Israelerna däremot ser Hammarberg som ljusbärare, vilka kommit till det nya landet för att lyfta det ur sitt primitiva barbari. Det bör läsas i sin helhet av var och en som vill få inblick i hur äregirighet och maktlystnad kan förblinda en människa.

Hammarberg är nu generalsekreterare i Rädda Barnen. Rädda Barnen är mycket aktivt till förmån för de hundratusentals lidande palestinska barnen - eller? Man mår illa!!!

Då vi nu känner dessa förhållande inom Amnesty, är det då att förvåna, att organisationerna Amnesty och Rädda Barnen är så frånvaramde i Intifadans Palestina? Att Amnesty blundar: Medan de judiska bödlarna krossar benen i kroppen på de palestinska barnen. Sparkar fostret till döds i mammans livmoder. Spränger småbarnsfamiljens hus i bitar. Gasar ihjäl spädbarnen på sjukhusets BB-avdelning. Varje dag. Dag efter dag.

Vad gör då Amnesty internationellt. Jodå, man har kört igång en mastodontturné, med popstjärnan Bruce Springsteen, som främsta dragplåster. Springsteen är av judisk härkomst. Turnen görs till förmån för de mänskliga rättigheterna och som en protest mot de övergrepp som förekommer. Med hjälp av den sionistiska mediamaskinen når man miljarder människor. Det finns bara en liten hake: Inga judiska övergrepp mot den palestinska befolkningen uppmärksammas.

I sina annonser i svenska tidningar om ekonomiskt stöd säger Amnesty: "Politiska fängslanden kan aldrig accepteras". Uppenbarligen finns en dold fotnot med lydelsen: "såvida det inte gäller motståndare till judiska och sionistiska intressen".

I israeliska fängelser och koncentrationsläger försmäktar i dag tusentals palestinier, många barn och ungdomar. Alla offer för myndigheternas godtycke. Vem kan hjälpa dem? Kan någon som förstått litet av krafterna bakom Amnesty verkligen råda någon palestinier att vända sig med förtroende till denna organisation? Vågar någon palestinier lämna förtroliga uppgifter till Amnesty? Uppgifter som i orätta händer kan betyda döden för den fängslade själv, men också för hans anhöriga och vänner. Att agera genom hemliga dödspatruller är ju inget främmande för judiska organisationer vare sig inom eller utom Palestina. Situationen är skrämmande för oss alla.

Vilka slutsatser kan man då dra av fallet Amnesty. Jo, för det första: Genom att helt korrekt verka mot förtryck och missförhållanden på olika håll i världen framstår ledarna för organisationen som odiskutabelt förfinade och moraliskt mycket högtstående människor. Människor vars omdöme och syften ingen ställer ifråga. Skulle någon krake påpeka att man gör vissa undantag i tillämpningen av sin förmenta humanitet, så finns alltid den så effektiva smutskastningsmaskinen att ta till. Den har ingen hittills motstått. Den tystar varje kritisk röst. Må det så vara en tidigare aktad universitetsprofessor eller rent av en rikspresident. Då uppnår ledarna för den humanitära organisatinen en sådan renommé att välmenande och godtrogna människor helt enkelt inte kan tro att så fina personer i själva verket överser med våld och förtryck, ja kanske rent av är förtryckets arkitekter. Och när den egna gruppens offer utmålas som krigsförbrytare och terrorister - ja, då blir man trodd.

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.