HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

67

 

SVAR PÅ GABRIEL ROMANUS

 

Generaldirektören och tillika ordföranden för Svenska kommittén mot antisemitism Gabriel Romanus har inkommit med en parts-inlaga mot Radio Islam i Svenska Dagbladet (9 mars 1989) och därmed föregripit den förundersökning som JO beslutat mot mig som ansvarig utgivare av denna närradiosändare i Stockholm efter en rad anmälningar för "antisemitism" och därmed "hets mot folkgrupp".

Låt mig bemöta Romanus demagogiska och osakliga inlägg:

1. JK har föranstaltat om förundersökning av ett program i Radio Islam men friat alla de andra anmälda programmen. De lösryckta citat och skeva referat från Radio Islams program som Romanus i sin artikel tar upp är alltså samtliga friade av JK.

2. I Radio Islam har aldrig talats om "den judiska konspira-tionen" som Romanus påstår. Däremot har vi i flera program belyst Israellobbyn i USA som AIPAC (American Israeli Public Affairs Committee), ADL (Anti-Defamation League) jämte talrika andra för att förklara orsakerna till USAs starka uppbun-denhet till Israel, nära nog oavsett vilken egenmäktig och mot FN trotsande politik Israel för. Därvid har Radio Islam bl a hänvisat till Stephen D. Isaacs bok Jews an American Politics och förre republikanske kongressmannen Paul Findleys uppmärksammade bästsäljare i USA They Dare To Speak Out.

Av bl a dessa böcker framgår mycket klart att inte bara USAs ledande politiker utan även USAs massmedia - med vittgående följder också för andra länder i västvärlden - oavbru-tet står under mycket starkt sionistiskt eller proisraeliskt tryck och kontroll. Findley berättar att när den starkaste Israel-lobbyn AIPAC klagade över att Washington Post rapporterade alltför kritiskt mot Israel i samband med invasionen av Libanon sommaren 1982 och krävde att AIPAC konstant skulle få över-vaka och närvara vid redaktionsledningen, så villfor Washington Post denna begäran.

3. Att det inte är gripet ur luften, som Romanus hävdar, när det i Radio Islam sagts att "sionisterna vill dominera hela världen" framgår mycket klart av flera sionistledares uttalanden. Den mångårige ordföranden för Världssionistiska Organisationen och Världsjudiska Kongressen, framlidne dr Nahum Goldmann, har i sin bok Den judiska paradoxen (Tiden, Sthlm 1978) sagt att de judiska världsorganisationerna utövar hemliga diploma-tiska påtryckningar mot flertalet regeringar som dessa genom-gående rättar sig efter.

4. Inte heller är det något påhitt av Radio Islam eller av ondsinta antisemiter, som Romanus vill göra gällande, att "sionisterna kräver av en jude att han skall ha två nationer". I själva verket kräver sionistledarna att judar i förskingringen skall ha primär lojalitet till Israel, vilket bl a framgår mycket klart av Världssionistiska Organisationens kongress i december 1960 i Jerusalem. I en resolution vädjade man främst till de amerikanska judarna att i judiskt religiösa och sionistiska organi-sationer vidmakthålla sitt speciellt judiska arv inom hela under-visningen för lojalitet med Israel och under ledning av israeliska instruktörer, vilket också genast fullföljdes. (Se New York Times den 10 november 1961.)

5. Romanus påstår att "den judiska religionen smädas" i Radio Islam, när man där har sagt att det i GT står att judarna är "ett herrefolk, som har fått rätt att döda, röva och plundra". För den läsare som till äventyrs är obekant med vad som står i Torah (de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet) ber jag att få hänvisa till exempelvis 2 Moseboken 12:12, 29, 35-38 och 5 Moseboken 6:10-19; 7:16; 11:22-25; 20:11-17. Om Romanus anser att folkmord, rov och plundring är etiskt förkastligt, så bör han klandra Torah, inte Radio Islam som endast återger vad som står i Torah!

Att som en forntida kung hugga huvudet av budbäraren, när denne meddelade en dålig nyhet, är väl inte särskilt föredömligt?

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergei

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.