HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

19

DEN JUDISKA LÄRAN
FÖRDÖMS
I DN 1930
MEN FÖRSVARAS BENHÅRT 1989

 

I mars, april och maj månad 1930 publicerades i Dagens Nyheter (DN) ett antal artiklar av DNs frejdade kulturredaktör, fil dr Torsten Fogelqvist, vilka sedan återgavs i en bok på Bonniers förlag samma år under titeln "Västerlandet och den judiskt kristna etiken". Denna skrift är ett enda stort generalangrepp på den judiskt gammaltestamentliga moralsyn som präglat även en så stor del av den gammalkristna. Här följer några citat från boken:

"Negativismen av Mose lag är uppenbar. I en fil av förbud upprepas det monotona: Du skall icke. Men vad Du skall och blir, därom lämnas mindre besked." (s. 1 3)

"Men åtminstone i det gammaltestamentliga lagsubstratet till den kristna moralen dominerar fruktan. Herren din Gud är en stark hämnare, som söker fädernas missgärningar in på barnen allt intill tred;e och fjärde led, en räddhågans Gud, som söker ingjuta räddhågans ande i sin dyrkande menighet " (s. 16-17)

"Och denne Gud är, trots det gammaltestamentliga epitetet "härskarornas Gud", ingen stridande Gud i spetsen för kämpande skaror, som önskar föra hans rike till seger, sådan som Wells tecknat honom i "God the invisible King". Han är ingen frikostig Gud i spetsen för verksamhetslystna, expansiva och handlings-kraftiga människor. Han är en sträng patriark, som etablerat husbondsvälde och hustukt, en österländsk despot i en liten och stillastående miljö, som kräver sin tribut, håller ett vaksamt öga på sina undersåtar, ser till att bringa honom sitt offer och sina hedersbetygelser, iakttaga hans föreskrifter och hålla frid, ordning och grannsämja inbördes. Det finns ingen fri horisont inga stora linjer, ingen religiös heroism i denna guds-föreställning eller den därav härledda etiken." (s. 17-18)

"En mörk och blixtdiger tordönssky hänger över Sinai. Genom hela den mosaiska lagen går som en svart tråd vedergällningens ande. Den rikliga förekomsten av dödsstraff vittnar nogsamt om den skrämmande effekt lagstiftaren ville åstadkomma." (s. 19)

"Den judiskt-kristna moralen vilar trots allt på en 6efallning utifrån och på fruktan För vad som skall hända, om denna befall-ning icke ätlydes. Att befallningen kommer inifrån mig själv, den saken fattade varken lagjudarna eller de lagkristna." (s. 23) "Finns det ett enda ord om tapperhet i Mose lag? Finns

det en enda stark pust av frihetskänsla, den frihetskänsla åt vilken en kristen biskop dock gav uttryck, då han skrev den berömda strofen:

 

Frihet är det bästa ting

som sökas må all världen kring.

 

Och vad innehåller Mose lag om frimodighet, öppenhet och sanningskärlek? Icke kan väl sanningskravet i hela dess vidd av överensstämmelse mellan tänkande och handling, ord och gärningar inrymmas i ett förbud mot andra gudar, ett förbud mot missbruk av Guds namn eller ett förbud mot falskt vittnesbörd beträffande nästan. Icke ens den mest hårddragna, eller idéflyktiga exegetik kan ur Mose lag framtrolla ett modernt sanningsmedvetande och sanningskrav av den art, som t ex Benjamin Höjer formulerade, då han nedskrev de berömda orden: - Sök sanningen, och komme du också till helvetets portar, så klappa på " (s. 34)

Och i sitt angrepp på den till Kristi lära omvände juden Saulus, aposteln Paulus, citerar Fogelqvist, med instämmande av Esaias Tegnér, i ett brev till vännen Brinkman om Paulus: "Det är grekisk sofistik, inympad på judisk råhet " (s. 62)

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.