HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

80

"LIBERALENS" KÄRLEK

 

Per Ahlmark, han var en gång folkpartiledare och vice statsminister i den borgerliga trepartiregeringen Fälldin, därefter lämnade han med avsmak det partipolitiska livet och blev poet, pekoralistisk skald men i alla fall skald, och framför allt fortsatte han sin tidigare verksamhet som ettrig sionistisk propagandist, i Expressen förstås.

Naturligtvis är Per Ahlmark ingen vän av Radio Islam. Föga förvånande hatar han Radio Islam och ser ivrigt fram mot den dag då Radio Islam döms för den värsta av alla förbrytelser, alltså något som sionisterna kallar antisemitism, och måste stänga sin verksamhet. Den dagen blir den eljest så ledsne och bekymrade och djupt oroade Per Ahlmark glad och upprymd och - det vågarjag nästan profetiskt sia om - tar fram en flaska champagne och skålar och skrålar för full hals om sin lycka och säger till alla sina sionistiska vänner att denna värld -trots allt - ändå är den bästa av alla världar. Mitt i larmet och stojet hemma hos Per Ahlmark - eller kanske hos någon av hans judiska vänner - ber lille Per Ahlmark om en liten stunds andaktsfull tystnad för att alla skall fa höra Per Ahlmark tala tröstens och den stora glädjens ord till de församlade.

"Efter över två långa år av sorger och bedrövelser har ljusets och hoppets lysande stjärna tänts. Vad vi befarade och misströstade om har äntligen gått i uppfyllelse. Den vedervärdiga antisemitismens giftiga röst i Radio Islam har tystnat - och detta tack vare en oförtröttlig kamp mot denna ondskans..."

Sedan kommer rösten att stocka sig på Per Ahlmark av ömsom hat -vid tanken på Radio Islam - och ömsom glädjens tårar. Och alla Per Ahlmarks församlade vänner - kan jag föreställa mig - utbrister i skallande jubelfanfarer och uppför en vild och yr dans under ropen: "Israel, Israel, Israel segrar!"

Men jag tillåter mig ändå att ge Per Ahlmark ett gott råd: Ta inte ut glädjen i förskott! Det kan nämligen tänkas att rättegången mot Radio Islam, med mig som ansvarig utgivare, inte avlöper som Per Ahlmark och hans sionistiska pådrivare och vänner har räknat ut. Det kanske rent av blir ett fiasko för dem. Jag skall här inte tala om hur det kommer att gå. Det vet jag självfallet inget om, men jag kan ana att sionisterna far vissa bekymmer med sin aggressiva strävan att strypa yttrandefriheten och göra troligt att avslöjanden om Israels barbariska framfart mot palestinierna inte skall få fördömas som uttryck för judisk sionism.

Jag tycker faktiskt synd om Per Ahlmark. Han har ofta betygat sin stora kärlek till Israel och att livet utan Israel vore meningslöst tomt och fruktansvärt. Israel har besvarat Per Ahlmarks kärlek genom att plantera en skog med hans namn och försett honom med möjligheter att resa omkring i världen, så att han kan skriva om Israel och Israels olyckor och bekymmer. Men det största av Israels alla bekymmer måste vara också Per Ahlmarks bekymmer och svår vånda: nämligen det grymma Israel som bombar, skjuter och misshandlar och torterar palestinier: värnlösa män, kvinnor, barn och åldringar! Israel har i hela världen börjat få ett dåligt anseende, också bland tidigare Israelvänner i västvärlden, ja i själva USA som så länge gått i Israels ledband och gjort allt vad Israel begärt!

Det heter att kärleken är blind: att den förälskade aldrig kan se något fel eller något andligt lyte hos sin käresta. Men jag har ändå svårt att tro, att Per Ahlmark är helt okunnig och omedveten om att Israel är i fara inte för antisemitemas skull utan för dess eget agerande: att - med andra ord - Israel är Israels värsta fiende!

Hur skall den hopplöst förälskade Per Ahlmark klara sig ur denna fatalitet? Om han erkänner att Israel begår ständiga illdåd och konsekvent bryter mot både internationell folkrätt och de mänskliga rättigheterna, så skulle han svika sin kärlek och alla de sionister som understöder honom och sluter honom till sitt bröst och bli utstött och föraktad av dem. Därför måste han ständigt finna ursäkter för Israels namnlösa illdåd och ständiga brott, dels genom att utpeka palestinierna som fanatiska och farliga för Israels säkerhet, dels genom att allmänt ondgöra sig över att alla arabstaterna är diktaturer och samtidigt försäkra att Israel är Mellanösterns enda demokrati. Ännu en möjlig utväg föreligger: att Per Ahlmark beklagar sig över orättvisor och elände i andra delar av världen.

Detta är den beprövade sionistiska avledningstaktiken: att dölja sina egna illgärningar genom att tala om andras och samtidigt klaga över världens ondska och bristen på demokrati i stora delar av världen.

Men den oroade Per Ahlmark måste söka tröst och stöd hos någon auktoritet, en person som kan fungera som både biktfader och psykoterapeut och först och sist som guru: en andlig vägledare.

Per Ahlmarks guru är Elie Wiesel, som tack vare Per Ahlmarks energiska lobbyverksamhet i Sverige, Norge och Danmark fick Nobels fredspris för 2 år sedan, och därmed en aktningsvärd summa pengar på inemot två miljoner kronor. Elie Wiesel tackade för tjänsten - skall vi säga drängtjänsten - genom att grunda ett pris för Jerusalems försvarare som Per Ahlmark fick. Det blev alltså en summa på bortåt 230 000 kronor till Per Ahlmark som gåva från Elie Wiesel. Ahlmark arbetar inte gratis för Israel! '

Jag har tidigare talat om Elie Wiesel, en smart jude som med sitt författarskap hårdexploaterat den så kallade Förintelsen och framträder både som vittne till ett genomlidet helvete och som apostel för oförsonlighetens och hatets moral att aldrig glömma, aldrig förlåta och aldrig upphöra med att plåga mänskligheten med budskapet om att just judar har lidit och offrat mer än andra därför att de är större än andra och att Gud måste ha varit frånvarande när han tillät att hans eget utvalda folk förintades.

Faktum är emellertid att enligt den bibliska judendomen och moaisk tro skall judarna straffas mycket hårt av sin herre och Gud, vilket omtalas bland annat i Moses avskedssång, där det heter:

"du glömde Gud som hade gett dig livet. När Herren såg detta, förkastade han dem ty han förtörnades på sina söner och döttrar. Han sade: - Jag vill fördölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut de få ty ett förvänt släkte är de barn i vilka ingen trohet är. De hava retat mig med gudar som icke äro gudar, förtörnat mig med de fåfångligheter de dyrka. Därför skall jag reta dem med ett folk som icke är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag förtörna dem. Ty eld lågar fram ur min näsa och den brinner ända till dödsrikets djup, den förtär jorden med dess gröda och förbränner bergens grundvalar. Jag skall hopa olyckor över dem. Alla mina pilar skall jag avskjuta på dem. De skall utsugas av hunger och förtäras av feberglöd, av farsoter och bitter pina. Jag skall sända över dem vilddjurs tänder och stoftkrälande ormars gift. Ute skall svärdet förgöra deras barn och inomhus skall förskräckelsen göra det, ynglingar såväl som jungfrur, spenabarn tillsammans med gråhårsmän." (5 Moseboken 32:a kapitlet, vers 18 - 25.

Naturligtvis känner den judiske författaren Elie Wiesel väl till detta -men han föredrar att förtiga det och i stället anklaga andra, till och med judarnas egen Gud för att kanske inte finnas till. Judisk självkritik och självrannsakan passar absolut inte in, när Israel skall utså skuldkänslor bland de kristna för att pungslå de traditionellt kristna länderna främst Västtyskland och USA på pengar i en ständigt sinande flod till Israel!

Det hör till saken att Elie Wiesel kort efter andra världskrigets slut begav sig till Palestina och där var aktivt verksam som medlem av de judiska terroristgrupper som med våld och terror angrep palestinierna för att driva dem på flykten.

Sedan fann Elie Wiesel ett mer lukrativt näringsfång i att ge ut böcker - fantasiskildringar, så kallad romaner - om förintelselegenden i de nazistiska koncentrationslägren först i Frankrike och sedan i USA, där han alltså är bosatt när han inte är ute på resor och läxar upp olika folk och stater för att de inte ständigt tänker på den så kallade förintelsen av judarna och ger judar och Israel vad de vill ha, det vill säga ännu mer medlidande och framför allt ännu mer pengar och allt tänkbart politiskt stöd. Efter att ha fatt Nobels fredspris - tack vare Per Ahlmarks ihärdiga lobbyverksamhet med stöd av judiska organisationer - så är Elie Wiesel det orakel som Per Ahlmark ständigt kan rådfråga - för att få de svar som Per Ahlmark redan har till hands och samtycker med, och då blir det märkliga intervjuer där Per Ahlmark intervjuar Per Ahlmark!

I en helsidesartikel i Expressen söndagen den 5 mars 1989 ställer Wiesel och Ahlmark i korus frågan Varför hatar människor varandra?, där Wiesel far tillfälle att ondgöra sig över att yttrandefriheten kränks med anledning av Salman Rushdies för muslimerna kränkande roman Satansverserna där vår profet Mohammed kallas hund. Men redan dagen därpå, måndagen den 6 mars, utbrister samme Elie Wiesel till den ödmjukt lyssnande och samtyckande Per Ahlmark att Radio Islam måste stängas. Vilket hyckleri! Men man kan inte vänta sig annat från detta håll. Med förvrängda uttalanden fördömer Ahlmark/Wiesel i sedvanlig ordning Radio Islam för antisemitism och förtal av judar. Shame them into silence, dvs skräm dem till tystnad utropar Wiesel och Ahlmark och menar därmed att inga samtal och ingen debatt skall få äga rom med oss och andra sionistkritiker. Och dessa personer säger sig försvara demokrati och yttrandefrihet!

Det kan tillfogas att Per Ahlmark konsekvent har avböjt inbjudningar från Radio Islam att där framföra sina synpunkter och att han även avböjt att hålla ett anförande om Palestinakonflikten i Lund när han fick höra att även Radio Islams ansvarige utgivare hade inbjudits!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.