HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

59

DET FALSKA DUBBELSPELET

 

Under juni månad l989 har massmedierna varit fyllda av reportage om de fasansfulla händelserna i Kina. Utan omsvep, har den kinesiska militärens massaker på fredliga och obeväpnade demonstranter, skildrats. Så länge det har funnits bildmaterial har detta publicerats. Demonstranterna har varit vuxna personer, främst studenter. Det palestinska upproret, intifadan, har säkert inspirerat den kinesiska revolten.Til1 skydd mot de tungt beväpnade soldaterna har de obeväpnade demonstranterna tagit till vad som funnits till hands: trädgrenar, stenar, flaskor och så vidare. I reportage och i uttalanden har händelserna beskrivits i de enda termer, som varje normal människa finner naturliga i detta sammanhang, nämligen, som ett brutalt och vidrigt mord på skyddslösa människor.

De kinesiska myndigheterna har nu helt stoppat en rättvisande nyhetsförmedling. Något som omedelbart fördömts av en enhällig omvärld. Den styrande kinesiska klickens nyhetsbulletiner möts i utlandet enbart av förakt och fördömanden.

Låt oss så se hur våra sionist-dominerade mediet inte har förfarit i sin behandling av händelserna i Kina: Jo, fdtst och främst har man verkligen lämnat stort utrymme åt händelserna i Kina. Massmorden har inte bara meddelats i små notiser, undanstuckna i tidningarnas marginalspalter. Bildmaterial har visats så långt sådant funnits tillgängligt. Och, framförallt, rapporteringen har utgått från de oskyldiga offrens situation. Man har inte försökt hitta "ursäkter" till de "stackars" soldaterna. Medierna har inte fyllts av snyftiga skildringar om hur psykiskt påfrestande det är för de stackats soldaterna att behöva konfronteras med de hemska demonstranterna. Stenarna är inte längre farliga för de n tungt beväpnade militären. Överhuvudtaget förekommer inte några skildtingar av de kinesiska studenterna, som en farlig stenkastande mobb. Detta trots att stenkastning uppenbarligen varit vanligt förekommande:

Nej, sådana försök att smutskasta demonstranterna hör hemma i den kinesiska fascistregimens propaganda. En eländig propaganda, som våra medier har omdöme nog att förskona oss ifrån.

Men visst känner vi igen den fascistiska propagandabilden. Fast inte från rapporteringen från Kina. Nej, men från våra sionistiska mediets sätt att skildra konflikten i Palestina. Här möter vi ju dagligen skildringarna av de "ädla soldaterna", som "tvingas" ingripa mot det stenkastande palestinska packet. Här tassar våra massmedia-tyckare försiktigt på tå: "För att inte skada fredsprocessen". Här prunkar de sionistiska quislingarnas blomsterspråk i sin fulla högsommarprakt!

Låt oss göra en kvantitativ jämförelse mellan de kinesiska och judiska fascisternas massakrer:

Den judiska ockupationen och förtrycket i Palestina har pågått nu i över 40 år. Mer än hälften av det palestinska folket har levt och lever fortfarande i exil som flyktingar. Hundra procent av Palestina är ockuperat av inkräktarjudar.

Kina har över en miljard innevånare. Cirka två och en halv miljoner försvarslösa palestinier är direkt utsatta för den judiska förtryckarockupationen. Det ger en befolkningsmässig faktor på 500 mellan det kinesiska folket och palestinierna under direkt israelisk repression: För att nå en proportionell kvantitativ paritet skall således varje israeliskt mord på en palestinier multipliceras med en faktor 500.

Under hela de 18 månader, som den palestinska intifadan hittills varat, har i genomsnitt en palestinier dödats varje dag. Och märk väl, detta enligt de judiska mördarnas egna uppgifter. Under det första terrordygnet i Peking uppskattats minst 2000 människor ha dödats. I Palestina motsvaras detta således proportionellt till antalet invånare av ca fyra dödade palestinier. Händelser motsvarande dem på den Himmelska Fridens Torg har således vid flera tillfällen inträffat i Palestina och inträffar dagligen sedan intifadans början.

Enbart under ett dygn rapporterar Expressen den 12 juni 1989 att 1000 människor gripits av militären. Märk då att det bara talas om gripanden. Inget knäckande av armar och ben på småpojkar. Inget om ihjälgasade spädbarn. Inget om att oskyldiga människor fått sina hus söndersprängda. Osv, osv i denna judiska sadismens höga visa, som kunde fatt en greve Dracula att blekna av blodförlust.

Hur många människor proportionellt till de två ländernas invånare motsvarar då 1000 gripna kineser överfört till palestinsk vardag: Jo två gripna kineser. Två gripna personer under ett dygn, därtill vuxna, vore för palestinierna en overklig vilodag. Säkert skulle de arma palestinierna enbart frukta en sådan dag, som omen inför en kommande israelisk offensiv. Som förebud om en ny lavin av terror och död.

Den, som lyssnat till Radio Islams sändningar, vet att detta inte skrivs för att förringa det kinesiska folkets svåra lidanden, eller för att på något sätt försvara diktaturen i Kina. För Kinas förtryckta folk kan vi bara känna djupaste sympati och medlidande. Nej dessa fakta lyfts fram enbart för att visa de falska sionistiska hycklarnas bedrägeri. Alla människor måste förstå de oerhörda proportionerna i det judiska folkmordet på palestinierna. En reell massaker på hela det palestinska folket vars ena halva är under ockupationen och den andra halvan i flyktingläger.

För att motsvara judarnas bestialiska massmord på palestinierna skulle varje dag under minst ett och ett halvt år framåt 500 civila kineser mördas. Finns det någon, som kan tänka sig en sådan utveckling ?!

Hittills har vi bara jämfört de båda konflikterna i kvantitativa termer. Låt oss nu jämföra vilka de är som drabbas. I Kina är det främst studenter, dvs vuxna människor. Rapporter om sadistisk tortyr har inte inkommit. I Palestina är det barn som dödas. Ofta rena små barn, som avlider efter den mest sadistiska tortyr - inte sällan med sexuella inslag. Havande kvinnor gasas till döds på sjukhusens BB-avdelningar. Småpojkar begravs levande. Palestinska hus sprängs. Odlingar förstörs. Osv i denna vidrigheternas Grand Prix.

Inte ens de mest fantasifulla så kallade Holocaust-offren har kunnat tillskriva de tyska nazisterna något, som liknar dessa judiska illdåd. Nej. För att finna en motsvarande bestialitet far vi gå tillbaks till massakrerna som den judiska bibeln (GT) uppmanar sitt folk att begå mot "alla de folk som ej vill tjäna dig".

Vi har i andra kapitel i denna bok sett hur rapporteringen i de "svenska" medierna om Kina, ställd mot framställningen av palestiniernas kamp, avslöjar de sionistiska mediernas falska dubbelspel. I själva verket finns samma falska dubbelhet inom samhällets alla sektorer. Enda undantagen utgörs av frågor, som inte har någon betydelse för maktutövningen i landet.

Men åter till de tragiska händelserna i Kina. Vi ser hur de kinesiska ledarna kunnat genomföra sin militärkupp bare genom att strypa det fria informationsflödet i landet. Många kommentatorer i väst har tagit fasta på detta och visat att ingen demokrati är möjlig utan yttrandefrihet, med tillhörande tryckfrihet och tätt för alla åsiktsriktningar att komma till tals i etermedierna.

Hur är det då här i Sverige? Jo, som alla vet, har yttrandefriheten en mycket stark ställning i det svenska samhället. Yttrandefriheten , med tryckfrihet, är grundlagsfäst. När det gäller tryckfriheten är Sverige ett föregångsland, som fick denna rättighet lagfäst redan på 1700-talet.

Ett uttryck för tryckfrihetens starka ställning är den rättegång mot förre polismästaren mm Hans Holmer, som nyligen i juni 1989 avgjorts. En bred folkopinion ställer sig förmodligen kritiskt till Holmers utlämnande av enskilda personer i sin bok - "Olof Palme är skjuten". Och märk väl, det är här endast fråga om en skrift, som ges ut i personligt vinstsyfte. Något samhällsintresse är inte inblandat. Trots detta blir Holmer omedelbart frikänd av domstolen. Yttrandefriheten är okränkbar i Sverige. Tror man ja! För det finns ett undantag!

Undantaget är, som i alla sammanhang, sionisterna och judarna. De lagar, som styr oss vanliga gojer, gäller som bekant inte våra utvalda härskare. De utvalda står över gojernas lagar. Hans Holmer har med sina skriverier bara skadat vanliga gojer. Därför frias han. Jag och min bok Vad är Israel och Radio Islam kritiserar sionisterna. Därför måste jag straffas och tystas.

Vi ser i Sverige hur organisationer, grupper och enskilda tar avstånd från de fascistiska ledarna i Kina. Man frågar sig då: Varför höjs inte liknande protester mot det långt fasansfullare förtrycket i Palestina? Svaret är enkelt:

För det första, så blir människorna systematiskt felinformerade om händelserna i Palestina av de sionistiska medierna, och för det andra, så förekommer faktiskt många protester. Men dessa förtigs systematiskt av samma sionistiska medier. Protesterna tillåts aldrig nå ut till allmänheten. Det planerade bokbålet på min informationsskrift om Palestinakonflikten: "Vad är Israel?", har en lång rad av föregångare. Fä saker värmer sionisten så gott, som en rejäl häxbrasa!

Sionisterna, och deras medlöpare i Sverige, gör nu allt för att framställa sig, som om de skulle stå på de frihetssträvande kinesiska studenternas sida. Men hur är det egentligen? Dessa sionister, som med alla medel söker tysta all kritik mot sig själva. Dessa sionister, som genom åtalet mot mig söker sätta den svenska yttrandefriheten ur spel. Tror någon att de kinesiska studentema skulle känna igen sig själva i de sionistiska censurivrarna? Samma sionister som överallt mördar friheten och verklig demokrati.

Nej, de kinesiska studenterna skulle omedelbart avslöja dessa falska hycklare. De kinesiska studenterna skulle bara se en annan variant på de frihetens och demokratins mördare, de så väl känner på hemmaplan. Det är ju samma andas män, som beordrat ut militären för att döda deras kamrater på den Himmelska Fridens Torg.

I Kina uppträder diktaturen öppet. Här, i Sverige, döljer den sig bakom dimridåer av ett aldrig sinande pladder om frihet, demokrati och solidaritet. Men syftet är detsamma - i Kina som hår - att ta makten och krossa folket.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.