HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

70

"JUDEN" LARS GUSTAFSSON

 

Den 9 december 1988 öppnar Svenska Dagbladet ledarsidan på vid gavel för en person vid namn Lars Gustafsson. Gustafsson gör ett hatiskt utfall mot den svenska regeringen för att denna bjudit in Yassir Arafat till Stockholm. Angreppet begränsas dock inte till statsministern och utrikesministern, Sten Andersson, utan gäller hela socialdemokratin, även i förfluten tid. Den mördade Olof Palme utpekas försåtligt. Sett i sin helhet andas Gustafssons artikel ett hot mot, och en varning till hela den svenska nationen. Mot bakgrund av Gustafssons tidigare skriftställningar skall vi se att allt detta 'år av mycket stort intresse.

Först några ord om personen Lars Gustafsson: Lars Gustafsson är bördig från den ursvenska västmanländska bygden. Han är akademiker med filosofi som specialitet, och har utgett ett antal verk med betydande intellektuell skärpa och på hög litterär nivå. Hur han blivit försvuren åt sionismens sak är inte närmare känt. Måhända har han, som litteratör, insett att det underlättar, att stå på god fot med judiska intressen om man vill komma till tals i massmedia och fa sina verk förlagda. Hur som helst så genomgick Gustafsson för några år sedan en rituell konvertering till judendomen. Västmanlänningen Gustafsson kan således när han så önskar sälla sig till de israeliska kolonisternas skara i Palestina - dvs "återvända" till Israel.

Som förklaring till sin konvertering orerar Gustafsson mycket om att judendomen är den enda religion som sätter moralen över makten. Vilken moral, som står över den judiska bestialitet i folkmordets Palestina, har dock Gustafsson inte upplyst oss om. Över huvud taget har Gustafsson en förunderlig förmåga att göra sig obefintlig när judiska övergrepp mot palestinier och andra oskyldiga avslöjas - bara för att, likt gubben i lådan, dyka upp när palestinska motståndshandlingar skall fördömas. En avancerad variant av det indiska reptricket, således.

De flesta svenskar sätter förmodligen Per Ahlmark, som den främste sionistiske/israeliske agenten i landet. Här måste dock utfärdas en varning. Förvisso matchades Per Ahlmark tidigare av sionisterna, som deras skyltdocka i Sverige - bakom vilken de i lönndom skulle kunna dra i den verkliga maktens trådar. Man lyckades ju också med den häpnadsväckande bedriften att placera Ahlmark som vice statsminister i Fälldins regering. Liksom alla agenter av detta slag är Ahlmarks uppgift och funktion att likt en robot reagera på operatörernas minsta knapp - tryckning, och uppdragsgivare. Lämplig för en sådan uppgift är en osjälvständig och inte alltför begåvad person. Det har ju heller aldrig varit möjligt att tvätta bort den nimbus av pajas, som alltid vidlådigt herr Ahlmark. Ahlmark var således påtänkt för samma roll, som senare decenniers amerikanska presidenter spelat och t ex Storbritanniens premiärminister under andra världskriget, Winston Churchill. Denne senares främsta bedrift lär ha varit, att varje dag före lunch liggande i sin säng knäcka en flaska whisky.

Lars Gustafsson är en person av en helt annan dignitet än Per Ahlmark. Ingen har någonsin kallat honom pajas. Efter sin konvertering till judendomen har Gustafsson kunnat rota sig i USA, där man ordnat hans timliga försörjning genom en professur vid ett universitet. Hans verkliga position vet givetvis endast hans uppdragsgivare. Det är dock uppenbart att han är ytterst väl insatt i stämningar och diskussioner inom de högsta judiska kretsarna i USA, och att han tilldelats uppgiften som någon slags sambandsofficer gentemot Sverige.

Vad vet vi då om Lars Gustafssons aktiviteter? Jo, till de uppdrag han fått hör att försöka borsta upp Per Ahlmarks söndervittrande anseende. Detta var tänkt att ske bl a genom att lansera Per Ahlmark som en kulturpersonlighet, närmare bestämt som poet. Det måste ha krävts starka påtryckningar för att förmå Gustafsson att ge sig in i denna tragikomiska historia. Givetvis slutade projektet i ett pinsamt fiasko. Efter ett antal publiceringar, bl a av en brevväxling mellan Gustafsson och Ahlmark, framstod Ahlmark bara än tydligare, som den förvuxna gymnasist han mentalt alltid har varit. De löjeväckande försöken att lansera Per Ahlmark, som kulturpersonlighet, fick avbrytas och begravas i tystnad. Sionisterna tycks nu söka vägar att göra sig av med Ahlmark, en situation, som erfarenhetsmässigt måste innebära betydande personliga risker för denne fd vice statsminister.

Vi nämnde ovan, att Gustafsson i sin utgjutelse över Arafats besök, passade på att även angripa den så tragiskt bortgångne Olof Palme. Det är här Gustafssons agerande blir så intressant. Före lönnmordet på Olof Palme var Lars Gustafsson nämligen en flitig skribent i svensk press med hatfyllda inlagor riktade mot socialdemokratin och Sverige som helhet. Orsaken till dessa attacker på Sverige var uppenbarligen den förståelse som från detta land visades de så barbariskt förtryckta palestinierna. Gustafssons skriverier var bata ett led i en samordnad kampanj, vilken som bekant fick sin höjdpunkt då skränande judiska ungdomar överöste Olof Palme med spottloskor och okvädningsord i Storkyrkan i Stockholm. Detta skändande av landets högste ämbetsman i en kristen helgedom mitt i landets huvudstad är ju i sig en oerhörd händelse. Vi skall här påpeka, att de skyldiga judiska ungdomarna, inte är en lös hop ligister, utan den svenska filialen av en väl organiserad kår av judiska stormtrupper.

Förebilden, Jewish Defence League (JDL), bildades i New York av den senare så bekante rabbinen Meir Kahane. Kahane är nu verksam i Israel, där han gjort sig till talesman för den opinion, som helt sonika vill kasta ut alla palestinier från Israel. Dessa judiska insatsgrupper är aktiva i såväl USA som Västeuropa, och har vid flera tillfållen använts mot personer, som ansetts stå de judiska intressena emot. Särskilt utsatta är sk revisionister, dvs historiker, forskare, universitetsprofessorer och andra, vilka ifrågasatt den sk Förintelsen eller Holocaust. På meritlistan finns hot, misshandel, mordbrand och mord. Vi kan påminna om att enligt judendomen är dödandet av en goj, således en icke-jude, en MITZVA, dvs en god gäming till Jahves ära.

Efter det professionella mordet på Olof Palme inträffar något märkligt: Lars Gustafssons hatskriverier upphör plötsligt! - för att återupptas, då Arafat åter bjudits in till Stockholm!

Låt oss nu göra klart, att det finns ingen rimlig anledning att rikta personliga misstankar mot Lats Gustafsson rörande mordet på Olof Palme. Nej, hans roll är säkert en helt annan. Vad som är intressant är att vi här har att göra med en person, som är ytterst väl förtrogen med vad som rör sig i de högsta kretsarna inom USAs judenhet. Uppenbarligen också en person, som på uppdrag, lämnar avpassade budskap till Sverige. Hans senaste artikel i Svenska Dagbladet är ett skolexempel, och en provkarta på de argument, som man söker prångla ut från centralt sionistiskt håll.

Det är många frågor vi borde ställa oss: Varför tystnade de sionistiska hatskriverierna efter Olof Palmes död? Och varför tas de nu upp igen, då Arafat åter bjudits in till Stockholm? Borde inte detta vara förhållanden för utredningen om palmemordet att närmare klarlägga?

Mordutredarna borde väl också ta sig en titt på vilka, som under senare år, riktat mordförsök mot höga ämbetsmän. Försöket att mörda Libyens president Moammar Gadaffi misslyckades visserligen, men säger det inte en del att man kan kommendera ut supermakten USAs krigsmakt för sina syften? Och mordet på PLOs Abu Jihad är väl i färskt minne? De, visserligen inte fysiska, attackerna på Österrikes president Kutt Waldheim säger väl också något. Österrike var ju tidigare det land, vid sidan av Sverige under Olof Palmes tid, som främst förde fram palestiniernas sak i Europa. Till saken hör ju också att den ytterst ansvarige för mordet på FN-medlaren Folke Bemadotte, i dag, innehar den judiska statens högsta ämbete, liksom att mördarna i Israel hyllas som hjältar, för denna sk nödvändiga avrättning.

Till sist: Sionisterna i USA ser tydligen allvarligt på utvecklingen i Sverige. Man har nyligen sänt hit en särskild agent, formellt i skepnad av rabbin.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.