HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

4

PROBLEMET OCH LÖSNINGEN

 

Som Radio Islams ansvarige utgivare vill jag informera om följande angående Palestinakonflikten:

Det finns tre synsätt på den sionistiska eller judiska staten Israel i Palestina:

1. Den sionistiska synen som självfallet också är Israels: att det är judarnas hemland som deras Gud en gång skall ha "lovat" deras förfäder. Enligt detta sionistiska synsätt är Israel en "rättfärdig" stat som måste bestå och försvaras med alla medel: Om Israel går under, så går alla judar under. Så anser sionisterna.

2. Den pro-sionistiska synen som omfattas av västvärldens stater, också Sverige: att Israel sedan över 40 år är en existerande stat som en gång erkänts av FN och som tydligen vill bestå. Enligt detta pro-sionistiska synsätt är Israel ett politiskt faktum som måste accepteras. Att Israel tillkommit genom att de sionistiska judarna från olika delar av världen strömmat in i Palestina och bemäktigat sig palestiniernas land med våld och terror bortser pro-sionisterna ifrån. Det är djungelns lag och maktens språk som (enligt sionisterna) ska råda och inte rättvisan eller folkrätten.

3. Den palestinska och muslimska synen som omfattas av det stora flertalet palestinier och även muslimer, särskilt i arabvärlden: att Israel är en inkräktarstat som i strid mot folkrätten stulit palestiniernas land och med våld fördrivit halva den dåvarande palestinska befolkningen i samband med den judiska statens upprättande 1948 och sedan förslavat och fortsätter att förtrycka de kvarvarande palestinierna.

Radio Islam delar helt den palestinska och muslimska synen på den judiska staten Israel.

Och därmed kritiserar Radio Islam främst den sionistiska synen men även den pro-sionistiska synen som helt förkastliga. Både den sionistiska synen och den pro-sionistiska synen strider mot rättvisan - enligt folkrätten - och kränker det palestinska folkets nationella och demokratiska rättigheter - enligt FN-stadgan om de mänskliga fri- och rättigheterna.

Den sionistiska synen rättfärdigar rovet av Palestina och fördrivning, förtryck och terrorisering av palestinierna. Mot detta måste varje ansvarsmedveten och rättsinnad människa protestera och verka för en radikal förändring, menar Radio Islam.

Men Radio Islam kritiserar också den pro-sionistiska synen på den judiska staten Israel som en redan existerande stat med existensberättigande. Enligt den pro-sionistiska synen måste man acceptera orättvisan bara därför att den är etablerad och för tillfället mäktig, med de starkaste vapnen. Detta synsätt är detsamma som att legalisera tjuven och hans stöldgods och göra den bestulne rättslös så länge han är alltför svag för att kunna få tillbaka sin bestulna egendom: ingen civiliserad samhällsordning kan acceptera sådant!

Det finns två tungt vägande skäl till att den sionistiska staten Israel måste upplösas och ersättas av ett demokratiskt Palestina med lika rättigheter för landets alla invånare: judiska trosbekännare liksom muslimska och kristna:

1. Rättvisans skäl enligt folkrätten - Inget folk och ingen grupp skall ha rätt att erövra ett annat folks land och sedan fördriva, förtrycka och förslava det erövrade folket. Tiden kan inte preskribera orättvisa. Folkrätten kräver inkräktarstaten Israels upplösning.

2. Den framsynta politiska klokhetens skäl - för att varaktigt lösa Palestinakonflikten. Israel har ständigt klart sagt Nej till varje konstruktiv och rättvis lösning av Palestinakonflikten: Nej till ens en palestinsk ministat på Västbanken, i östra Jerusalem och Gazaremsan! Nej till fredsförhandlingar med PLO! Israel säger endast Ja till en fullständig palestinsk kapitulation och till att också de sedan 1967 av Israel ockuperade palestinska områdena för alltid skall tillhöra Israel och ytterligare befolkas av sionistiska judar samtidigt som palestinierna skall fortsätta att bli terroriserade. Israel har därmed bara ytterligare bekräftat sin vålds- och erövringspolitik i strid mot rättvisan och folkrätten. Och därmed har Israel, som från början är en banditstat, förlorat allt existensberättigande som stat bland civiliserade och fredsälskande stater i världen. Enda lösningen på det farliga konfliktladdade problemet är att omvärlden utsätter Israel och de sionistiska judarna i hela världen för sådant tryck att flertalet av judarna i Israel inser att den judiska inkräktarstaten Israel måste övergå i ett demokratiskt Palestina. Radio Islam vill med sina informationsprogram verka för att en stark opionion växer fram i Sverige som kan utöva detta tryck på Israel - det är också ett nationellt svenskt säkerhetsintresse att den allt farligare Palestinakonflikten löses på ett rättvist, konstruktivt och varaktigt sätt.

Det är viktigt att alla - också svenskar - verkligen förstår varför Palestinakonflikten blir allt farligare och kan urladdas till ett tredje hett världskrig, om denna konflikt inte får en rättvis och varaktig lösning.

1. Så länge Israel består och fortsätter att terrorisera palestinierna består och växer hela den arabisk-muslimska världens fientliga hat till Israel och världssionismen och till USA och även den övriga västvärlden som är fast i den sionistiska propagandans grepp att bistå och försvara Israel. Israels arrogans är en fruktansvärd utmaning!

2. Israel får - eller skaffar sig - från USA ytterst avancerade vapen och har sedan över 20 år egna kärnvapen och kärnvapenbärande missiler. Som försvar mot det aggressiva och expansionistiska Israel skaffar sig arabländerna också allt effektivare och farliga vapen, fast inga kärnvapen. Ett nytt krig mellan Israel och de omgivande arabstaterna (och det är det enda resultatet som kan bli följden av dagens israeliska politik) kan leda till att Israel i ett trängt läge sätter in sina kärnvapen och då utlöser en sådan fruktansvärd vrede i hela den muslimska världen att det kan leda till ett tredje hett världskrig - med oförutsebara ohyggliga följder också för Europa och Sverige. Så länge Israel består råder denna spänning och uppladdning av vapen i hela Mellanösternregionen.

3. Så länge Israel består är Israel också en fara för sig själv som stat och står allt närmare ett inbördeskrig, allteftersom motsättningarna och hatet växer mellan de militanta judiska extremisterna som fått ett allt starkare grepp om Likud-partiet under Israels premiärminister Yitshak Shamir å ena sidan och den inför västvärlden mer lyhörda taktiska grenen av sionismen som återfinns inom "vänstern" och även inom "arbetarpartiet" under Shamirs koalitionsbroder Shimon Peres. Ett inbördeskrig inom det sionistiska Israel mellan de hycklande taktikerna och de mera raka och ärliga sionisterna är - enligt alltfler rapportörer från Israel - inte alls otänkbart utan alltmer troligt, och det kommer med sannolikhet att leda till den icke hycklande militanta högerextremismens - Sharons - seger och upprättandet av en öppen diktatur (även bland judar eftersom den aktuella diktaturen bara utövas mot de ockuperade palestinierna) och naturligtvis till tvångsdeportering av alla palestinier. I ett sådant läge kan den judiska staten knappast undgå att nära nog totalt fördömas och även isoleras från omvärlden. Då inställer sig något mycket farligt: det gammaljudiska Massada-komplexet med samling av alla fanatiska judar, också i "diasporan", alltså utanför Israel, till försvar för Israel mot en enad fientlig omvärld där parollen lyder: Hellre dör vi alla än kapitulerar! Med tanken på att Israel redan förfogar över Mellanösterns ojämförligt starkaste krigsmakt och egna israeliska kärnvapenbestyckade missiler står de omgivande arabländerna inför det akut överhängande hotet att förintas av det krigiska Israel. En oerhört farlig spänning uppstår i hela världen.

Låt mig sammanfatta: Vilket scenario man än framställer som sannolik, kvarstår ändå det obestridliga faktum att själva förekomsten av den sionistiska staten Israel utgör en ytterst farlig oroshärd, en eldfängd krutdurk som när som helst kan explodera vida omkring! Det finns bara en lösning: Israel (som är ett stort internationellt socialfall som lever som parasit på andra folks bekostnad) måste desarmeras genom påtryckningar utifrån, eftersom Israel är helt ekonomiskt beroende av miljardstöd utifrån, främst från USA, och Israel måste genom dessa påtryckningar komma till insikt om att lösningen är verklig rättvisa och demokrati, alltså att den judiska staten som diskriminerar och terroriserar palestinierna upplöses och ersättes av en verklig demokrati, ett demokratiskt Palestina!

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.