HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

48

TERRORISM

 

Det är med häpnad man slår upp Svenska Dagbladet av den 14 maj 1989. Där står att starka misstankar riktas mot Sydafrika för att ligga bakom den s k Pan Am-katastrofen över Lockerbie i Skottland förra året. Här har massmedierna under ett halvår matat oss med tvärsäkra påståenden om att detta attentat var ett värk av "palestinska terrorister". Och så plötsligt passar det tydligen att använda sydafrikanska regimen som en ny lämplig strategi!

Men låt mig först rekapitulera denna följetong, för vilken i Sverige sionistkontrollerade medier så lidelsefullt öppnar sina spalter. För om en välredigerad följetong handlar det. Och, liksom de följetonger dagens västerlänningars morföräldrar en gång i tiden undfågnades med, innehas huvudrollen av araber. Då var araben en romantisk shejk. Idag är han terrorist. En annan viktig skillnad är att den gamla följetongen var fantasifull verklighetsflykt. Idag handlar det om blodigt allvar - blodigt i ordets påtagliga mening.

Sionistkontrollerade mediers terroristföljetong i Sverige har en lång historia bakåt i tiden. Låt mig här börja med det senaste kapitlet: För snart ett år sedan anfölls ett grekiskt turistfartyg - City of Poros - av terrorister. ett stort antal värnlösa turister dödades, däribland en svenska. Strax före julhelgen sprängdes ett passagerarplan över Skottland varvid 270 människoliv krävdes, däribland flera svenskar. Båda dåden kännetecknas av en fullständig likgiltighet för människoliv. En annan gemensam faktor är att båda terrorattackerna uppenbarligen planerats av personer med ytterst goda kontakter med ledande massmedier. Attackerna har genomförts med syftet att möjliggöra största möjliga genomslag i de opinionsbildande medierna. Och härvid har man inte fatt anledning att känna sig besviken: Medierna har virtuost spelat sin roll i teatern.

Vilka ligger då bakom dessa fasansfulla illdåd? Ja, de sioniststyrda massmediernas svar har varit omedelbart och entydigt - palestinierna! På numer välkänt maner har polis och säkerhetstjänster i ett antal västländer ställt upp med s k bevis. Med lämpliga tidsintervaller läcks uppgifter om vapengömmor, efterspanade palestinier, med flera skrönor som givetvis beledsagas av övertygande bilder. Särskilt den svenska SAPO har varit "duktig" på att tillhandahålla bilder på kulsprutepistoler och andra hemskheter. För en okritisk allmänhet fungerar det hela som smort. Men för den, som lyckats behålla ett minimum av förmåga till eftertanke, fram- står kampanjen som ytterst ihålig. För vad bevisar egentligen en bild på ett antal handeldvapen? Eller på en påstått efterspanad person? Ja, självklart ingenting. Lika litet som ett foto av en kvast är bevis för att någon gjort en resa till Blåkulla. Eller att ett foto av en påstått försvunnen kvinna , bevisar att hon är en häxa, som befinner sig hos djävulen. Den kampanj, som bedrivs mot palestinierna, är en häxprocess - ovärdig ett demokratiskt samhälle!

Låt oss då se på palestiniernas eventuella motiv för att i dagsläget iscensätta terrorattacker! Här är ju svaret uppenbart. Inga kan ha mindre intresse av att framstå som terrorister just nu. Detta i ett läge då den palestinska staten erkänns av alltfler länder och palestinierna söker ett fredligt samarbete inom ramen för FNs organ. Varför skulle man vilja döda oskyldiga européer? De europeiska staterna har ju alltmer visat förståelse för palestiniernas sak. Allra minst vill man rikta en attack mot just Grekland, som ju har erkänt Palestina!

Är det då uteslutet att enskilda palestinier har deltagit i terrordåden? Nej, självklart inte. Men jag har här talat om vilka intressen, som ligger bakom terrordåden. Här måste vi söka bland palestiniernas fiender. Däremot kan naturligtvis enskilda personer av palestinsk härkomst ha utnyttjats. Medlöperiets historia är ju utan gräns. Och från svenskarnas skyddade vrå bör de inte vara för snara att döma. Bara den, som genomlidit tortyr, har rätt att sätta sig till doms över dess offer. Israelerna har möjligheter att utöva en oerhörd press på enskilda palestinier: vi vet ju att tortyren är en daglig rutin i de israeliska koncentrationslägren. Vem står emot lockelsen att friköpa sig själv eller en nära vän ? Vem står emot möjligheten att skydda sin flickvän från våldtäktsmän? Det är välkänt att israelernas misshandel av palestinska barn och ungdomar ofta har sexuella inslag. Och hur lockande måste inte den minsta muta vara - för ungdomar som saknat allt materiellt under sin uppväxt? Också bland det starkaste folk finns svaga individer.

Låt mig så kort bara nämna de sionistiska mediernas älskling: Abu Nidal. Den svenske TV-tittaren har ju för länge sedan förstått att Abu Nidal stavas Mossad på utbetalningschecken. Det tycks snart bara vara Mossads svenska filial, dvs SÄPO, som fortfarande försöker skrämma små barn med detta spöke.

Var skall man då söka de ansvariga för terroristdåden? Ja, för det första måste det vara fråga om personer i avsaknad av varje spår av medlidande med människor, vilka inte tillhör den egna gruppen. Var fin- ner vi en ideologi, som grundas i ett totalt förakt för, vad den betraktar som lägre stående varelser? Var finner vi en religion, som inte bara sanktionerar de mest brutala övergrepp, utan direkt befaller sina anhängare till sådana handlingar? För det andra måste det vara fråga om en grupp, som har möjlighet att planera sitt agerande i nära samverkan med de opinionsbildande medierna Och har vi inte redan här beviset? I de aktuella terroristattackerna har samverkan med medierna fungerat alldeles för perfekt för att vara en tillfållighet. Modellen känns ju så väl igen. Ta som exempel kampanjen mot Österrikes president Kurt Waldheim. Där har vi samma substanslösa anklagelser. Samma välregisserade mediakampanj.

Ingen, som inte behärskar medierna, kan på detta sätt likt en dirigent styra mediaorkestern. Den skickligt drivna mediakampanjen blir således i sig själv beviset på dessa upphovsmän!

För visst har kampanjen mot palestinierna gått alltför smidigt. Man ska ju betänka att inte tillstymmelsen av konkreta, hållbara bevis har lagts fram. Nej, det har handlat om obekräftade läckor från SÄPO, om otäcka vapengömmor i skogarnas dunkel, om mystiska personer, om skrönor med kidnappningshot mot framstående svenskar etc, etc. Allt i bästa kiosk-deckaranda. Anrättningen har spätts på med ett s k vetenskapligt seminarium om terrorism. Vid ett tillfälle grep SÄPO ett antal palestinier och gjorde husrannsakan. Bara för att genast släppa dem. Men hur är det egentligen? Tror Sveriges säkerhetspolis verkligen på sina egna anklagelser om att dessa personer planerar att spränga Arlanda flygplats i luften och att kidnappa ett antal ledande svenskar? Skulle dessa personer då genast släppas fria? Självklart inte. Vi vet alla mycket väl hur varje säkerhetstjänst, inklusive den svenska, agerar mot verkliga terrorister. Den enkla sanningen är förstås den, att SÅPO vet att dessa palestinier är oskyldiga och därmed ofarliga. Och att anklagelserna mot dem således bara är ett led i en teaterföreställning.

Liknande skådespel har iscensatts många gånger tidigare i historien. Ta t ex myten om Holocaust eller den s k förintelsen av sex miljoner judar under det andra världskriget. Idag - ett halvsekel senare - till och med ökar mediaorkestern ljudvolymen i sitt utbasunerande av dessa påstådda händelser. Seriösa forskare, som söker faktaunderlaget bakom denna mediakör, hittar bara några motsägelsefulla skrönor, spridda av förvirrade personer. Annars absolut ingenting! Detta är den enkla förklaringen till att ingen sionist vågar ställa upp i en fri och öppen debatt till försvar för påståendena om Holocaust.

Innebär då dessa avslöjanden att vi inte behöver ta s k terrorism på allvar? Jo, vi skall ta "terrorismen" på allvar. Det vi fått uppleva är ju bevis för att terrorismen är en högsta grad blodig realitet. Och att svenskarna inte på något sätt är skyddade från den. Det är just därför, att vi ständigt lever under detta dödliga hot, som vi måste lära oss att förstå vilka krafter, som verkligen ligger bakom. Det är bokstavligen livsfarligt att låta lura sig av de dimridåer, med vilka dessa krafter söker dölja sig!

Vad kan vi då göra? Jo, vi kan gå till motattack! Vi vet att minsta kritik mot judar - den må vara aldrig så sakligt grundad - omedelbart utlöser en lavin av protester: anklagelser f6r antisemitism, anmälningar om "hets mot folkgrupp" till 1K och radionämnd, etc, etc. Nu skall vi svara med samma mynt. Och här måste muslimer, araber och palestinier själva bli mer aktiva i att försvara sig. Som exempel: Svensk TV har i sina nyhetssändningar, utan minsta förbehåll, sagt att palestinier utfört terrordådet mot det grekiska turistfartyget i somras. Påståendet saknar helt faktisk grund. Det är ett brott mot lagen om "hets mot folkgrupp" och ett brott mot radiolagens krav på opartiskhet och saklighet! Anmäl Sveriges Radio! Anmäl tidningen Expressen för den mest flagranta hets mot folkgrupp! Lär av sionisterna: anmäl varje försök att driva hets mot folkgrupp eller spridande av partiska och osakliga uppgifter om muslimer, araber och palestinier!

Det är sionisterna själva som ligger bakom dessa lagar. Och de har gjort lagen om "hets mot folkgrupp" till sitt främsta verktyg att tysta sina kritiker med. Vad vi behöver göra är att i en konsekvent genomförd kampanj vända dessa lagar mot sionisterna själva. Lyckas vi med detta, har vi vridit ett viktigt vapen ur händema på sionisterna.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.