HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

22

VEM ÄR JUDE?

 

Vilka kriterier på jude har den judiska staten Israel fastställt i den israeliska lagen om återvändande av år 1950? Måste man bekänna sig till en religiös judendom för att vara jude? Kan en till judendom konverterad goj (icke-jude) eller hedning tillhöta det s k judiska folket?

Detta är några frågor som jag här skall försöka klarlägga, eftersom de sionistiska judarna och deras nyttiga idioter gör allt för att mörklägga dessa frågor genom undvikande eller svävande svar.

I sin artikel i den kristna pingströrelsens ptosionistiska tidning Dagen av den 12:e oktober 1988 protesterar på sedvanligt sionistiskt sätt överrabbinen Morton H Narrowe mot att judarna ibland kallas ras. Däremot hävdas ständigt från sionistiskt håll att judarna är ett folk - och så gör också denne Stockholms, från USA importerade, överrabbin.

Naturligtvis är ras och folk inte nödvändigtvis detsamma. I strikt biologisk - eller fysisk antropologisk - mening finns det inte något renrasigt folk på grund av de under historiens gång ständiga folkförflyttningarna och invandringarna och utvandringarna. Och judarna harju mer än någon annan grupp förflyttat sig och i årtusenden levt bland andra folk. Därför hävdar ingen vettig människa att judarna skulle utgöra en ras i denna biologiskt, fysiskt-antropologiska mening.

Men enligt den bibliska judendomen - både den i den judiska Lagen, Torah, dvs de fem Moseböckema i Gamla Testamentet och i övriga böcker i Gamla Testamentet - så förbjuds uttryckligen judarna att beblanda sig med andra folk. Föreskrifter om denna rasrenhet möter vi i femte Mosebok 7:1 , 2 och 3 liksom hos de judiska lagstiftarna Esra och Nehemja. I Esra kapitel 9:12 och 10:2, 3, 10, 11 och 12 och i Nehemja kapitel 13:3, 25, 30 och 31. Låt mig här bara citera vad som står i Nehemja 13:3:

"Och när de hade hört lagen, avskilde de allt slags främmande folk från Israel."

Detta är vad som populärt kallas rasism - och det går som en röd tråd genom hela judendomen, också i Talmud: att judarna ej far beblanda sig med andra folk utan skall hålla den egna folkstammen ren. En annan sak är att judarna under årtusendena inte hållit detta stränga bud utan beblandat sig med andra, och vi tår inte glömma att flertalet östjudar, de s k azjkenazim som utgör gräddan i den judiska staten Israel är ättlingar till kazarerna, ett turkmongoliskt folk i södra Ryssland som på 700-talet efter Kristi födelse övergick till judendomen på befallning av deras khan eller furste. Dessa östjudar är till större delen alltså inte alls ättlingar till bibelns judar eller israeliter och deras förfäder har aldrig satt sin fot i det gamla Israels rike. Om kazarerna och deras övergång till judendomen kan man läsa i en väldokumenterad bok med titeln The Thirteenth Tribe, Den trettonde stammen, skriven av den kände framlidne judiske författaren Arthur Koestler.

Nej, judarna är ingen ras, inget rasrent folk utan i hög grad ett rasblandat folk eller grupp. Det finns blonda och ljushyllta judar, det finns brunetta judar, svarthåriga och till och med svarthyade judar, de etiopiska judarna, och det finns gula judar som ser ut som kineser. Men - och det är det intressanta - trots denna osedvanliga rasblandning vidhåller ändå judendomen och sionismen att judarna är en ras för sig. Fast de tar avstånd från själva begreppet ras. Enligt den s k Lagen om återvändande av år 1950 uppställer den judiska staten Israel tre kriterier på vem som är jude och därmed automatiskt blir israelisk medborgare:

1. Man måste ha en judinna som mor för att räknas som jude. Detta är raskriteriet.

2. En petson måste, om han är man, vara omskuren enligt ritualen för att räknas som jude. Detta är det symboliska tecknet på att han tillhör Herrens utvalda egendomsfolk. I den judiska Lagen, Torah, första Mosebok 17: 14 heter det följande:

"Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud inte har blivit omskuren, han skall utrotas ur sin släkt: han har brutit mitt förbund." Så säger judendomens Gud, Jahve eller Herren till judarnas ärkepatriark Abraham i första Moseboken.

3. En person måste kunna förete bevis på att han eller hon uppfostrats i den judiska eller mosaiska trosbekännelsen för att kunna räknas som jude. Däremot ställs inga krav på att vederbörande skall tro på Gud, han eller hon kan gott och väl förklara sig vara ateist, gudsförnekare och strikt materialist. Och egentligen är ju detta inte så konstigt, eftersom judendomens Herre är endast en reflex av det judiska folket med dess krav på inbördes sammanhållning och lojalitet gentemot alla andra folk , och dessutom är ju den bibliska judendomen alltigenom materialistisk, en lyckolära med löfte för denna grupp att skaffa sig rikedomar och makt genom lurendrejerier och utsugning av andra folk - och här kan jag t ex citera den judiske profeten Jesaja i Gamla Testamentet 16:10, 11 och 12 med rubriken Sions kommande härlighet:

"Och främlingar skola bygga upp dina murar och deras konungar skola betjäna dig... Och dina portar skola hållas öppna ständigt, så att folkens skatter kunna föras till dig... Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås, ja sådana folk skola i grund förgöras." Alltså, den på judendomen grundade sionismen är alltigenom en herrefolksideologi, rasistisk och imperialistisk - och vi ser det ju också exemplifierat med Israel och de judiska lobby gruppernas makt!

Men kan då konverterade judar - de personer som övergått till judendomen - räknas som verkliga judar och tillhöta vad man kallar det judiska folket? Detta tycks vara en kinkig fråga att få svar på. De judiska rabbinerna bedriver ingen missionsverksamhet bland hedningarna eller gojerna, som judarna kallar icke-judar - och enbart detta visar ju klart att judendomen bara är något för födda judar! Det är ytterst få som konverterar till judendomen, omkring 3000 årligen i hela världen och de flesta av dessa är kvinnor som gift sig med ortodoxa judiska män, vilka inte kan tänka sig en värre synd mot sin grupp än att deras barn inte skulle räknas som judar med en icke-judisk mor, en hednisk kvinna! Det är dock knappast möjligt för dessa arma kvinnor att bli ortodoxa judinnor, eftersom de då måste genomgå en mycket omständlig och pinsam procedur, nämligen att sitta i en tunna eller balja, fylld med hett vatten ända upp till halsen, medan tvenne lärda gamla skäggiga rabbiner för långa samtal om stora och små budord, medan de rakar huvudet på kvinnan - eller mannen - i baljan och förmanar vederbörande att strängt åtlyda Torahs alla budord, som uppgår till flera tusen. Detta berättar den amerikanske juden Bamet Litvin om i sin bok A Peculiar People (Ett besynnerligt folk), som utkom 1969 i New York på förlaget Weyvright & Talley, sidan 41 och även en annan USA-judisk författare, James Yaffe, i sin bok The Americaa lews, sidan 8. Denna bok utkom 1968 på det kända New York-judiska förlaget Random House.

Det är en fjäder i hatten, god PR, för judendomen att få omvända vissa kända personer till denna besynnerliga nationalistiska religion. Så till exempel den amerikanska skådespelerskan Elisabeth Taylor, som omvände sig till judendomen när hon gifte sig med Hollywood-juden Mike Todd. Eller i Sverige den av Bonniers förlag uppburne författaren Lars Gustafsson, som dock inte flyttat till Israel utan istället till Texas, USA, där han i denna de nyrikas oljestat - känd från TV-serien Dallas - är professor vid något universitet. Han tycks dock inte vara särskilt arbetstyngd, eftersom han har god tid att skriva mängder av grötmyndiga artiklar i Svenska Dagbladet och dessutom ordrika romaner. Men den konverterade juden Lars Gustafsson är självfallet lika litet som den konverterade judinnan Elisabeth Taylor ortodoxa judar. De är vad som kallas liberala judar och lämpliga som heljudaiserade gojer, ett slags hedersjudar blad hedningarna och väl lämpade som propagandister för judendomen och sionismens Israel - men om de skulle komma på iden att ta sin judendom och sin sionism på fullt gravallvar och bege sig till Israel, skulle de där möta bekymmer och svårigheter, eftersom de ju inte är riktiga judar från början - inte födda judar!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.