HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

17

SIONS VISES PROTOKOLL OCH TORAH

 

Alla ingredienser, i Sions Vises Protokoll, finns redan i juden-domens Torah och i de fem Moseböckerna i den judiska bibeln, Gamla Testamentet.

Israels folk i den judiska bibeln (Gamla Testamentet):

Ett Herrens eller Guds utvalda egendomsfolk (judarna) framför alla andra folk i ett särskilt Förbund (se 2 Mos. 19:5; 5 Mos. 10:14-15)

Herren eller Gud har lovat Israels folk (judarna) ett land från Nilen till Eufrat (se 1 Mos. 15:18 m fl ställen i judendomens Torah, de fem Moseböckerna i GT) Och erövringen av detta utlovade land skall ske genom massmord, förslavning eller fördrivning av därvarandee folk (se 2 Mos. 23:27-30, 5 Mos. 7:1-24, S Mos. 11:22-25, 5 Mos. 20:10-17 o s v)

Gudomlig sanktion att också röva andra folks land och personliga ägodelar (se S Mos. 6:10-19 o s v). Här är ej fråga om symbolik.

Också verkställande av folkmord, barna- och kvinnorov liksom våldtagande av främmande folks kvinnor (se 4 Mos. 31:1-28)

Herren eller Gud lovar att hans utvalda folk - Israels folk -alltid skall vara ett härskande folk, ett herrefolk som befaller över andra folk (se 5 Mos. 28:1 3)

Lydnad för Herren upprätthålles genom terror (se 2 Mos. 32:27J

Att smäda Guds namn straffas med döden (se 3 Mos. 24:16) De som bryter mot Herrens/Guds bud och stadgar skall genomgå kannibalism och tvingas äta sina egna söners och döttrars kött (se 3 Mos. 26:27-29)

Herren ger sitt utvalda folk - Israels folk - styrka som vildoxar för att döda andra människor och dricka slagna mäns blod (se 4 Mos. 21:22-24)

Judarna firar ännu årligen sin (judiska) påsk till minne av hur deras förfäder massmördade alla förstfödda i Egypten, medan de själva räddade sig genom att måla blod på portarna till sina hus (se 2 Mos. 12:12-13, 29-38). Också Purimfesten (se Ester 9 i GT)

Det är en fröjd för Herren att förströ sitt utvalda folk och till sist förinta det, när Israels folk är olydigt (se 5 Mos. 28:33, 63; S Mos. 32:20-25) Diasporan är sålunda Herrens vilja!

Förintelsen eller Holocaust finns redan som ett gudomligt löfte i judendomens Torah som en Herres straffdom över sitt olydiga utvalda folk (se 5 Mos. 32:20-25)

Ett judiskt världsherradöme omtalas redan av den judiske profeten Jesaja i 60:e kapitlet med rubriken Sions kommande härlighet (se Jes. 60:10-12)

Att härska genom andra folks söndring utlovas av juden-domens Herre (se Jes. 19:2-4)

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.