HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

35

KLAGOMUREN

 

Den sionistiska rörelsen har en tradition att klaga och jämra sig över allt ont som den drabbas av. I denna heliga folkgrupps heliga bok finns en särskild avdelning som heter Klagovisorna, där det i 2:a kapitlet, vers 5 heter:

"Herren kom såsom en fiende och fördärvade Israel, han fördärvade alla dess palats, han förstörde dess fästen så hopade han över dottern Juda jämmer på jämmer."

Nu är det sällan Herren, Israels egen gud, som man klagar på, utan på alla andra folk, när de inte tillräckligt vördsamt hyllar och tillber Israel.

Förutom sina Klagovisor har denna sionistiska grupp även sin Klagomur i Jerusalem, som ju är en mycket helig plats. Detta vittnar väl om att klagandet är något mycket viktigt, ja, något mycket heligt för denna folkgrupp! En "religiös" ritual!

Nu klagas det över att regeringen i Sverige för en ensidig och fientlig politik mot Israel och det klagas över att massmedia i Sverige rapporterar ensidigt och fientligt mot Israel - trots att den svenska pressen så gott som uteslutande anlitar medlem-mar av just denna folkgrupp med positiv grundinställning till Israel för att rapportera och redigera om händelserna i det av Israel ockuperade Palestina: Svenska Dagbladets reporter i Israel är judinnan Cordelia Edvardson, som är både en av de överlevande från nazisterna Förintelse av judarna och israe-lisk medborgare. Dagens Nyheters reporter från det av Israel ockuperade Palestina är Nathan Shachar, en till judendomen konverterad svensk som är israelisk medborgare. I TVs s k Sverigekanal sitter juden Frank Hirschfeldt som chef för utrikes-dokumentärprogrammen ("Dokument utifrån"1 som bl a har behandlat Palestinakonflikten och även gärna visar islamfientliga TV-program.

Man frågar sig: Vad finns det egentligen för skäl för den sionistiska folkgruppen att klaga på svenska massmedia, när man där har så många av sina börds- och trosfränder?

Svaret på denna fråga är att klagandet inte har något att göra med saklig kritik. Detta sionismens klagande är rituellt och rutinmässigt: varje minsta kritik av den sionistiska staten betecknas som "antisemitism", en skymf mot varje medlem av den sionistiska folkgruppen som ju - enligt dess egen tro -är Herrens eller Guds utvalda egendomsfolk, ett herrefolk som alla andra vördsamt måste böja sig för, ty som det står i judendomens Talmud, förolämpas en enda jude så är det det-samma som att ge Gud en örfil, en oerhörd skymf som måste framkalla ett unisont judiskt klagande!

Sådana bagateller som att Israels regering i strid mot folk-rätten lagt beslag på hela Palestina, i strid mot folkrätten vägrar åtlyda FNs uppmaningar om en internationell freds-överenskommelse med palestinierna, i strid mot folkrätten skjuter skarpt på värnlöse palestinier, dödar hundratals och invalidiserar tusentals palestinier, i strid mot folkrätten utmäter kollektiva straff utan dom och rannsakan och spränger hela byar och tiotusentals palestinska hus i luften - ack, sådana bagateller som syftar till ett regelrätt folkmord på ett helt folk, palestinierna, det får naturligtvis det heliga judiska Israel inte kritiseras för! Så menar i varje fall de judar som i dag protesterar mot massmediernas rapporteringar om intifadan!

Nog bör det för alltfler svenskar gå upp ett ljus över vad denna sionismens folkgrupp egentligen står för, nämligen ett fullständigt fanatiskt hat till rättvisan och humaniteten, en fullständigt förblindad chauvinism och gruppegoism: att den självutnämnda sionistiska vålds- och inkräktarstaten skall få begå vilka brott och skändligheter som helst utan att någonsin utsättas för kritik! En utmanande fräckhet som inte har några gränser, tycks det!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.