HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

87

Genmäle om "antisemitism":
FALSK VARUBETECKNING OM BOKEN 'VAD ÄR ISRAEL?'

 

Under den agitatoriska rubriken "Reaktionärt och antisemitiskt" anmäls min bok Vad är Israel? (Kultur Förlag) i Arbetaren av Per Wirten. Han ger därvid en atltigenom falsk varudeklaration och därmed en fullständigt missvisande kritik av denna bok. Istället för att bemöta sakligt det som har sagts i boken (och granska om det är falskt eller sant) nöjde han sig med svordomar och slag under bältet genom att beskriva boken som "antisemitisk" och °reaktionär". Ett fult Ahlmarkskt debattrick som används av sionistiska debattörer när argumenten tryter.

Wirten har totalt missuppfattat bokens innehåll och ärende. När han t ex säger, att "boken behandlar själva konflikten (mellan palestinier och israeler/judar) förvånansvärt litet, egentligen bara i förbigående", så har Wirten inte förstått att det just är den djupare liggande konflikten som ingående behandlas, nämligen frågan varför sionisterna (som ju kom från Europa, huvudsakligen Osteuropa) valde just Palestina för bildandet av sin sionistiska stat Israel. Den frågan kan endast besvaras genom att granska sionismens verkliga vilja och strävan och därvid åberopa vad de ledande sionisterna alltifrån Theodor HerLl i slutet av I800-talet fram till Israels premiärministrar David Ben-Gurion, Menachem Begin, Golda Meir och vår tids Itshak Shamir själva sagt, nämligen att judendomens Gud eller Herren i Gamla Testamentet utlovat judarna detta land. I boken V ad är Israel? återges också dessa autentiska citat.

Sionismen har alltså sina rötter i den bibliska judendomen. Wirten gör sig skyldig till ett grovt fel eller allvarligt missförstånd - och i så hög grad att man måste ifrågasätta om han läst den bok som han är så snar att fördöma - när han påstår att jag begått ett "fatalt misstag" genom att framhålla det nära sambandet mellan judendomen och sionismen. Om det inte finns ett sådant nära samband, hur vill då Wirten förklara det välkända faktum att alla representativa judiska församlingar i världen med t ex överrabbinen i Stockholm, Morton Narrowe i spetsen, är helt uppbundna till lojalitet med den judiska staten Israel och därmed sionismen? Det är den judiska läran (som utlovar palestiniernas land till judarna) som utgör sionismens grund. Biskop Krister Stendahl sade själv i en intervju i Radio Islam att det inte går att skilja mellan judendomen och sionismen och att 95% av världens judar är sionister. Det är alltså judendomen (och nästan alla judar) som knyter ihop sionismen och judendomen och inte jag som bara rapporterar detta faktum i min bok.

Wirten framför inga relevanta fakta från boken och inga i sak bärande argument mot boken, utan han vräker bara ur sig en massa standardiserade invektiv och allmänt förklenande omdömen: att boken är "en obehaglig antisemitisk parollett", att boken "spelar de mest reaktionära krafterna i händerna", att boken är "djupt inhuman" och att jag använder "en insinuant ton".

Faktum är att antisemitismen ingående behandlas mycket kritiskt i boken och att jag där ingående redovisar att inte bara ledande sionister samverkade med det nazistiska Tyskland ända från Hitlers makttillträde 1933 till så sent som 1941 (före det nazityska angreppet på Sovjet den 22 juni det året), utan även belyser med både fakta och saklig argumentation att sionismen är spegelvänd nazism: att det hos sionismen är fråga om principiellt samma slags rasism som i nazismen - och av ännu äldre datum, ända från gammaltestamentlig tid . För araber och muslimer i allmänhet och för palestinier i synnerhet är sionisterna -därmed staten Israel - vår tids nazister och omvänt, palestinier vår tids "judar°. Detta är fakta, ej "judehat".

Faktum är vidare, att begreppet reaktionär i hög grad är tillämpligt på sionismen och den judiska/sionistiska staten Israel. År det någon politisk rörelse i vår tid som är reaktionär och har, som det heter, vridit klockan tillbaka, så är det sannerligen sionismen som sökt "återupprätta° en gammaljudisk stat från Gamla Testamentets tid och med lagfart från Bibeln: att hävda att judar (som i årtusenden levt och lever fortfarande i ett flertal länder i "exil" och övervägande assimilerats och redan på Kristi tid levde flertalet judar i "diaspora°, dvs utanför Palestina) skall med lock och pock "återvända" till ett sedan årtusenden av palestinierna bebott och uppodlat land (Palestina). Att kritiskt och ingående belysa denna häpnadsväckande reaktionära företeelse som har vållat palestinierna - och alltjämt vållar dem - sådana omätliga lidanden, bland annat att de berövats sitt fäderneärvda hemland, är både relevant och legitimt. Att beteckna denna kritiska granskning som något reaktionärt är sannerligen att bita huvudet av skammen.

Antingen är Wirten listigt ohederlig eller har han inte alls läst min bok eller är i grunden totalt ytlig och okunnig i ämnet som jag har behandlat i boken. Problemen som behandlats i boken är verkliga och går inte att sopa under mattan. De måste debatteras i sak och inte snackas bort. Dagens antisemitism är inte riktad mot judarna utan mot oss araberna och muslimerna som är semiter. Sionisterna/judarna i Palestina utövar den här grymma antisemitismen mot araberna och driver ett verkligt (inte bara verbalt i en bok) folkmord och hets mot palestinierna.

Nog är det djupt olustigt och beklämmande att just i syndikalistiska Arbetaren, en tidning som står utanför det etablerade maktkomplexet och förespråkar "frihetlig socialism", påträffa en artikel som stryker den - i Palestinakonflikten - sionistiskt präglade makten medhårs och bara instämmer i den sionistiska propagandans skall på det förtryckta och skändade palestinska folkets vänner och sionismens kritiker. Sionisterna kan gotta sig åt denne bandhunds skällanden och gläfsanden.

Ahmed Rami

 

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.