HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

77

SIONISM OCH NAZISM

 

Israels brutala ockupationspolitik har rapporterats i massmedia under den pågående intifadan (upproret). Israels vänner är i trångmål. Hur skall de rädda Israels ytterst skamfilade anse-ende och sin egen moraliska trovärdighet? Om de tiger, sam-tycker de med Israels våldspolitik och förlorar fullständigt all egen moralisk trovärdighet. Om de protesterar mot de israeliska illdåden, sviker de sitt kära Israel och sällar sig till dess kritiker och fiender. Inför detta dilemma finns det bara en möjlig utväg: de protesterar mot de ständiga israeliska övergreppen samtidigt som de säger att dessa övergrepp måste ursäktas eller i varje fall förstås.

Sionisterna och deras anhängare säger:

1. Det är synd om judarna, de har ju alltid förföljts och dessutom utrotats av nazisterna. De överlevande är därför misstrogna och förbittrade mot omvärlden. De kan inte känna sig säkra förrän de har krossat sina antisemitiska fiender.

Nazisterna och deras anhängare sade:

1. Det var synd om tyskarna, de har angripits av fiender, deras land har skövlats och de har i århundraden förhindrats att ena sig i ett enda rike, och när de äntligen enades i ett rike så angreps de i första världskriget och led ett nederlag på grund av en dolkstöt i ryggen från främst judiska kommunister på hemmafronten. Sedan berövade segermakterna Tyskland stora landområden och utsatte Tyskland för en handelsbojkott som ledde till hungersnöd där över 800 000 tyskar svalt ihjäl och dessutom till en fasansfull inflation där miljoner och åter miljoner tyskar ruinerades, medan judar för en spottstyver kunde köpa upp företag och fastigheter för dollar och pund från deras judiska vänner i Amerika och England. Inte kunde nationellt sinnade tyskar känna sig trygga förrän de hade krossat sina judiska fiender.

Sionisterna och deras anhängare säger:

2. Israels grannar - utom Egypten så länge det kan vara - är lömska, aggressiva och fanatiska i deras hat till Israel, vars existens som judisk stat de vägrar erkänna. Israel står inför ett ständigt hot att utplånas och måste därför naturligtvis hålla sig med ett starkt försvar och upprätthålla ordningen mot alla orosstiftare inom landet.

Nazisterna och deras anhängare sade:

2. Tysklands grannar var fast beslutna att hålla Tyskland nere i vanmakt och förnedring. Efter nationalsocialismens maktöver-tagande blev grannstaterna alltmer fientliga, hetsade av judar som ville hämnas på att nationalsocialismens Tyskland hade fråntagit judarna deras makt för att i stället bygga upp ett starkt, sunt och nationellt enat Tyskland.lnför hotet att utplånas måste naturligtvis Tyskland bygga upp en stark försvarsmakt och upprätthålla ordningen mot alla orosstiftare inom landet. Vi får inte glömma att judar i England, Frankrike, USA och Sovjet gick i spetsen för att förinta det nationellt enade Tysk-land.

Sionisterna och deras anhängare säger:

3. Israel är Mellanösterns enda demokrati. Som demokrati är Israel ett hopp som vi aldrig får svika, medan de kringliggan-de arabstaterna är förfärliga diktaturer och den islamiska väckelsefundamentalismen från Iran är en fara för hela den civiliserade världen som Israel är ett värn emot.

Nazisterna och deras anhängare sade:

3. Det nationalsocialistiska Tyskland förkroppsligar den stor-artade ariska kulturen med rötter i antikens Hellas och i de germanska myterna. Som Europas centrala kulturnation är Tyskland med sin nationella återfödelse ett hopp som vi aldrig far Sverige, medan den judiska bolsjevismens Ryssland och den judiska plutokratins USA och England utgör ett hot mot Europas sanna själ.

Sionisterna och deras anhängare säger:

4. Den judiska staten Israel är uppfyllelsen av en länge närd judisk dröm, som vi aldrig får medverka till att krossa, eftersom vi då skulle svika judarna som vi i vår historia så länge har plågat och förföljt och även mördat.

Nazisterna och deras anhängare sade:

4. Det nationalsocialistiska Tyskland under Adolf Hitler blev uppfyllelsen av en länge närd tysk dröm om ett enat Tyskland utan främmande inblandning från judar, bolsjeviker, marxister och plutokrater som stod i främmande makters och intressens tjänst. Att svika det nationellt återuppståndna och enade Tysk-land genom att överlämna det åt dess fiender för att krossas, vore att svika kulturen, Europa och alla högtstående folks nationella frihet och ära.

* * *

Alltså, överensstämmelserna mellan sionisternas försvar för sionismen och Israel och nazisternas försvar för nazismen och Hitlers Tyskland är slående. Nazisterna och deras anhängare struntade fullständigt i att nazismen ledde till inhemskt förtryck av oliktänkande och till en brutal expansionspolitik på andra folks bekostnad. På motsvarande sätt struntar sionisterna och deras anhängare fullständigt i att Israel har erövrat palesti-niernas land, fördrivit hälften av den palestinska befolkningen och sedan förslavat och till stor del förintat den kvarvarande palestinska befolkningen. Sionisterna liksom nazisterna struntar i att Israel liksom tidigare det nazistiska Tyskland utmanar hela omvärlden genom att bryta mot internationell folkrätt, hänsynslöst rusta upp och sätta hela världsfreden i fara. Sionis-terna och deras anhängare älskar Israel fullständigt förblindat och hatar alla dess kritiker precis som nazisterna och deras anhängare älskade sitt stortyska rike fullständigt förblindat och hatade alla dess fiender. Sionisternas hatobjekt är vad de kallar "antisemiter", nazisternas hatobjekt var alla judar, bolsjeviker, marxister och s k plutokrater.

Inte undra på att historien kan berätta om det mest paradoxa-la av allt: att nazister och sionister samverkade.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.