HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

74

 

HUR LÄNGE SKALL ISRAEL HYCKLA?

 

Israel vill inte förhandla om fred utan förhala för att trötta ut motståndarna och ställa dem inför ett fait accompli: att de sedan 1967 ockuperade palestinska områdena nu är israeliska...

Söndagen den 16 april 1989 hade Dagens Nyheter (DN) en intervju med utrikesminister Sten Andersson, där han fördömer de israeliska dödsskjutningarna och säger att Israel begår brott mot folkrätten.

För ett år sedan gjorde Sten Andersson samma uttalande, sedan han personligen bevittnat de fruktansvärda skador som palestinier fått genom israelisk beskjutning och allsköns miss-handel. - Det är för djävligt, sade en märkbart skakad Sten Andersson.

I DN-intervjun fördömer utrikesminister Sten Andersson också den israeliska regeringen för att den vägrar att förhandla med PLO.

Ett halvår tidigare sade Sten Andersson detsamma.

Men trots allt detta - redan för över 20 år sedan, när Israel ockuperade Västbanken och Gazaremsan fördömde den svenska socialdemokratiska regeringen Israel för att man inte återlämna-de dessa områden till palestinierna - så är ändå utrikesminister Sten Andersson optimist och försäkrar i DN-iniervjun:

"Israel är en demokrati; till slut uppstår en folklig opinion fram landet som ändrar den israeliska regeringens inställning." Ack, fromma förhoppningar! Tror Sten Andersson att Israel utan mycket starka internationella påtryckningar frivilligt kommer att utrymma de sedan 1967 ockuperade palestinska områdena Västbanken och Gazaremsan och därmed tvinga de judiska bosättarna att lämna dessa områden som de betraktar som utlovade av sin Gud och för evigt judiska? Tror verkligen Sten Andersson att någon israelisk regering skulle våga ta den interna judiska strid som detta skulle leda till i Israel? Och tror Sten Andersson att Israel någonsin frivilligt kommer att förhandla med PLO som självfallet kommer att kräva av Israel full gottgörelse för alla de hundratusentals palestinier som fått sina hem skövlade och sin mark bestulen av Israel, bara för att nämna ett minimikrav från palestinierna?

Naturligtvis tror inte Sten Andersson på något av detta, han bara hoppas och tror mot bättre vetande.

Vi kan föreställa oss att år 2 000 så står Sten Anderssons efterträdare som Sveriges utrikesminister, kanske nuvarande SSU-ordförande Anna Lindh, på ett offentligt möte och fördömer Israel för dess grymma ockupationspolitik samtidigt som hon hoppas att Israel som demokrati ändå kommer att inse det nödvändiga i att förhandla med PLO - fast då har de judiska bosättningarna hunnit fördubblas och svårigheterna för varje israelisk regering att återlämna dessa områden har minst för-dubblats.

Det hör till ritualen att räkna med Israels "demokrati" och hoppas att en stor israelisk folkopinion skall få en israelisk regering att förhandla med PLO och det hör till de fromma förhoppningarna att tro att en sådan förhandlingsvillig israelisk regering skall överlämna de ockuperade områdena Västbanken och Gazaremsan till palestinierna för bildandet av en palestinsk ministat.

Verkligheten motsäger allt detta och kommer också i fort-sättningen att motsäga detta. Endast om den sionistiska staten genom en världsomfattande bojkott tvingas till förhandlings-bordet kommer Israel att göra det och även då försöka genom-driva sina egna villkor på palestiniernas bekostnad genom att ställa helt orimliga krav på judiska förmåner, under beteckningen "säkerhet för Israel och den judiska statens överlevnad".

Vad en samlad värld måste säga och rätta sig efter gentemot Israel är, för att parafrasera Ciceros berömda tal mot Catilina: - Hur länge skall du Israel, missbruka vårt tålamod? Hur länge skall ditt vanvett få driva sitt spel bland oss? Hur länge skall din fräckhet ges fria tyglar? Märker du inte att dina planer är avslöjade? Ser du inte att dina trick och din omätliga makt-strävan är omintetgjord, eftersom alla nu känner till den...?

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.