HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

1

FÖRORD

 

Hur kommer det sig att alla de stora svenska riksdagspartierna bedyrar offentligt vid varje val sin kärlek till Israel och försäkrar att de stöder den judiska staten? Och varför granskar massmedierna aldrig Israels sionistiska ideologi med judiska lobbygrupper och deras makt i USA liksom i Sverige och andra länder? Varför fördöms aldrig i Sverige sionismens Israel som rasistisk stat, när FN redan 1975 med stor majoritet fördömde sionismen som "en form av rasism"?

Israel som har en politisk och ekonomisk makt i andra länder är i nästan alla avseenden ett särfall bland världens stater: en kolonial inkräktarstat på ett annat lands territorium (Palestina), en stat som aldrig fastställt sina geografiska eller politiska gränser, en stat där flertalet av dess medborgare bor "utomlands" och är medborgare i andra länder (judar i hela världen betraktas av Israel som israeliska medborgare!), en liten småstat (4 milj invånare på Smålands areal) som sedan över 20 år förfogar över kärnvapen och medeldistansmissiler, dessutom har en krigsmakt med lika toppmoderna amerikanska vapen som Nato. Israel, som varit invecklad i sex öppna krig under sin 41-åriga existens, företar dessutom ständiga militära angrepp på grannlandet Libanon, där Israel dessutom självsvåldigt upprättat en "säkerhetszon" och konstant bombar civila mål. Israel är också den enda stat som ständigt bryter mot alla FN-resolutioner som berör den judiska staten.

Israel förklarar sig vara en "demokrati" - men bryter mot alla demokratiska fri- och rättigheter för palestinierna som berövats sitt land av samma Israel.

Trots alla dessa oerhörda utmaningar sker i Sverige endast mycket lama och försiktigt formulerade protester mot Israel för dess brutala övergrepp. Att fördöma och bojkotta Israel som Sverige gör mot apartheidens Sydafrika kommer aldrig på fråga - varje försiktigt framfört förslag i den vägen väcker genast våldsamt indignerade protester.

Har då Israel en stark makt i Sverige? Och hur kan detta komma sig? Och hur fungerar denna sionistiska makt? Det är några viktiga frågor som belyses i denna bok.

Om det förekommer i boken upprepningar i anförda fakta och tankegångar så har detta att göra med att denna bok innehåller vissa inslag som har sänts i Radio Islam vid olika tillfållen under åren 1988 - 1989, vilket jag ber läsarna om överseende med. Författaren till denna bok är doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet och ansvarig utgivare för Radio Islam. För sitt motstånd mot diktaturen i Marocko är han dödsdömd i sin frånvaro, och för hans radikala kritik mot Israel och dess makt i Sverige är han åtalad för "hets mot folkgrupp" i en lång rättegång i Stockholms tingsrätt som börjar den 5 september 1989.

Jag vill framföra ett varmt tack till alla mina vänner som har hjälpt mig med språkbehandling och korrekturläsning. Låt mig särskilt nämna Marie-Louise Wadenberg, doktorand vid Stockholms universitet.

I mina två tidigare utgivna böcker Vad är Israel? och Ett liv för frihet (Kultur Förlag 1988/89) ges en utförligare bakgrund till ämnet och till mitt engagemang i denna fråga.

Stockholm 16 augusti 1989

Ahmed Rami

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.