HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

28

 

DEN FÖRMENTA FÖRFÖLJELSEN AV JUDAR I SOVJET

 

Ingen har kunnat undgå den intensiva kampanj som pågår i massmedierna om hur fasansfullt den judiska minoriteten i Sovjet förföljs. I Sverige leds denna kampanj av vad som brukar kallas "Israels vänner", dvs sionister och deras tillskyndare. Inga ord sparas när de ryska judarnas prekära situation skall utmålas. Man drar paralleller med trettiotalet och antyder att vi står inför en ny förintelse av en stor judisk befolkning. Vi icke-judar, skall således bibringas uppfattningen att Sovjets judar lever under ett överhängande hot om utplåning och därför omedelbart måste räddas ur landet.

Hur går då debatten internt? Dvs bland sionistiska judar och deras s k vänner här i Sverige. Information om detta kan man fa i tidskriften Menorah. Menorah är en påkostad publikation, för inre bruk bland sionisterna i Sverige. I Menorah kan företag genom stödannonser bidra ekonomiskt till den sionistiska saken och staten Israel.

En fördel med Menorah är att den rapporterar om de sionistiska världsorganisationernas förehavanden - något som ju är tabu för massmedier avsedda för oss gojer, dvs icke judar. Sålunda har Menorah nr 1 från mars 1988 (sid 10) ett reportage flån WZOs 31:a kongress, som avhölls i slutet av 1987. Översatt till svenska står WZO för den sionistiska världsorganisationen.

Vad har då Menorah och WZO att säga om de ryska judarna? Jo: "att det efter Israels tillkomst inte längre finns några hemlösa judar. Varje jude har ett hemland i Israel. Kongressen uppmanar därför alla judiska organisationer att arbeta för att USA upphäver den flyktingstatus, som man nu ger ryska judar som utvandrar till USA i stället för Israel."

Man häpnar - minst sagt. Alla skräckskildringar, alla snyftreportage, om de ryska judarnas "fruktansvärda utsatthet, och den hemska behandling de får utstå av de sovjetiska myndigheterna", är således bara en bluff och ett led i en medveten kampanj! För annars skulle väl inte sionisternas ledare propagera för något, som så allvarligt skulle försvåra de ryska judarnas möjligheter att ta sig bort från Sovjet?

Den helt övervägande andelen åker ju till just USA! Nej, den sionistiska kampanjen syftar till att genom utvandring av judar från Sovjet söka lösa Israels demografiska problem. Parallellt har man ju också trixat med förslag om att förbjuda de ryska judarna att resa över Wien, som tillåter dem att resa vidare till USA. I stället skulle de vara tvungna att resa ut över Rumänien, som tydligen förutsätts enbart skicka judarna vidare till Israel. Statschefen i Rumänien, Ceaucescu, är själv en sionistiskjude.

Det är ju oerhört viktigt att människor far klart för sig hur de ledande sionisterna verkar idag. Men minst lika viktigt är att detta sionisternas agerande bara är en upprepning av och en bekräftelse på hur dessa grupper tidigare agerat. För, hur var det i slutet på trettiotalet, då judarna ansågs hotade i Tyskland och några av dem ville utvandra till Sverige? Jo, från ledande judiskt håll i Sverige anhöll man hos de svenska myndigheterna om att dessa skulle försvåra de judiska flyktingarnas inresa till Sverige. Det var således judiska påtryckningar som ledde till att ett "J" stämplades i dessa tyska judars pass. Avsikten var då som nu att förmå så många judar som möjligt att emigrera till Israel. Att judar skulle leva under ett reellt hot om förintelse, tycks inte vara något som föresvävar sionistiska ledare, då som nu. Detta har jag flera gånger rapporterat om i Radio Islam.

I sammanhanget bör ytterligare en företeelse nämnas: Israel sänder agenter till Sverige med uppgiften att värva emigranter till det sionistiska hemlandet. I den judiska närradion framträdde för några veckor sedan en sådan agent, vars namn jag uppfattade som likalydande med namnet på en aktiv politiker i Stockholm. Denne sionistiska agent sammanfattade sitt uppdrag som: "att förmå alla judar i Sverige att emigrera till Israel".

Det är inte svårt att se en intressegemenskap, som skulle kunna finnas mellan sionister och eventuella nynazistiska organisationer i dagens Sverige. Ser vi inte åter här en upprepning av historien, och förhållandena som ger trovärdighet åt uppgifterna om samarbete mellan ledande sionister och de tyska nazisterna på trettiotalet?

Till sist - här dokumenteras ett planmässigt, långsiktigt sionistiskt agerande av just den karaktär som tas upp i den av dessa sionister så hatade skriften Sions Vises Protokoll. Gör det faktiska sionistiska agerandet Sions Vises Protokoll mindre intressant?

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.