HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

26

MARX OCH JUDENDOMEN

 

Kommentar till "En levande antisemitisk tradition" (SvD den 30 september 1987):

1. I sin uppsats "Om judefrågan" från 1844 angriper den assimilerade juden Marx judendomen som "antisocial", men detta är faktiskt inte "antisemitism". Personligen delar jag här helt Marx' inställning: "Judarnas frigörelse är i sista hand mänsklighetens frigörelse från judendomen". Antisemitism är att uppfatta varje jude som av naturen ond och farlig: att juden förblir "jude" vad han än gör. Att - som artikelförfattaren gör efter okritisk anvisning från "Judisk Krönika" - i detta fall tala om antisemitism, visar bara hur effektiv den judiska/-sionistiska propagandan är på (flertalet) okritiska eller opportu-nistiska personer.

2. Däremot hade SvD-skribenten faktiskt kunnat citera vissa meningar i korrespondensen mellan Marx och Engels, där det klart framgår att dessa båda såta vänner hängav sig åt typiska antisemitiska (judeföraktande) utgjutelser - men dessa personliga brev var ju inte avsedda för publicering, inte heller ingick de som beståndsdelar i marxismen.

3. Den till judendomen omvände författaren och litteratur-professorn i Texas, Lars Gustafsson, och den antikommunistiske historiedocenten Kristian Gerner (f d trotskist och av judisk börd) hävdar tydligen att det finns ett "antisemitiskt arvegods från Marx som tagits om hand i de kommunistiska staterna" - båda teserna torde vara skäligen tvivelaktiga: något antisemi-tiskt arvegods finns inte hos Marx, och någon antisemitism i annan mening än en allmän religionsfientlighet finns inte i de kommunistiska staterna, där mängder av judar kunnat hävda sig mycket väl socialt, också i den högre partihierarkin.

4. Att det landområde som överläts åt de sovjetiska judarna i asiatiska Sovjetunionen, Birobidjan, skulle ha varit ett "koncentrationsläger" är onekligen ett anmärkningsvärt påståen-de - ett frivilligt koncentrationsläger i så fall, eftersom några tvångsdeporteringar av judar aldrig ägde rum dit. Om ett speci-ellt judiskt landområde är ett koncentrationsläger, är då inte Israel också ett koncentrationsläger för judar?

5. SvD-skribenten Håkan Hagwall bör dock få en poäng för att han erinrar om att man faktiskt kan vara: (1) antisemit, antisionist, och (3) kritisk till den israeliska politiken, och att dessa tre ståndpunkter inte behöver sammanfalla.

6. Men har Hagwall rätt i sitt - hos många ofta framförda -påstående att "antisionismen används som täckmantel för ren antisemitism eller urartar till antisemitism"? Svaret på den frågan kan aldrig bli entydigt. En sak är i varje fall uppenbar: om man identifierar sionismen med judiskhet och judarnas legitima strävan efter nationell sammanhållning, så är det klart att antisionism går mot "judarna" och blir "antisemitisk". Den 26-årige Marx gick i sin uppsats "Om judefrågan" hårt åt judendomen som han fördömde som en antisocial tvångströja, men därmed var han inte antisemit. Förutsättningen är förstås att man håller fast vid den enda meningsfulla definitionen på antisemitism: ovilja, förakt eller hat till judar, oavsett vad de säger och gör och hur de uppför sig. Det är just här som sionisterna visar sig vara så utstuderade sofister: de håller inte fast vid den giltiga definitionen på antisemitism utan glider dithän att de får all kritik av judar och sionister till att vara antisemitism.

7. Så kommer Hagwall, åberopande en socialpsykolog i "Judisk Krönika", dragande med de kärt omtuggade teserna om de supponerade antisemiternas hemfallenhet åt konspirations-teorier och att utpeka syndabockar. Det anses allmänt suspekt att tro på konspirationer - som om konspirationer bara skulle vara hjärnspöken och inte existera i verkligheten! I så fall får väl judarna underkänna bl a Nürnbergprocessen, där en av de tre stora åtalspunkterna var att "Tyskland hade konspi-rerat mot freden". Beträffande judarna som syndabockar kan det vara av intresse att notera att hela denna föreställning är judisk: "Aron skall alltså föra fram sin syndofferstjur och bringa försoning för sig och sitt hus; han skall slakta sin synd-offerstjur ... Sedan skall han slakta folkets syndoffersbock och bära in hans blod innanför förlåten, och han skall göra med hans blod såsom han gjorde med tjurens blod: han skall stänka vatten därmed på nådastolen och framför nådastolen. Så skall han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser, vad de än må hava syndat." (3 Mos. 16:11, 15-16) Detta är syndabocken, på vilken Israels barn kan avbörda sig alla sina synder, ett primitivt hokus-pokus av magisk vidskepelse, som de sedan söker vända mot sina motståndare!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.