HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami

Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse" av Sverige?

Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

Varför dömdes Ahmed Rami ?! Vad är "juden" enligt Marx?

Den judiska fräckhäten

Sins vises Protokoll

Svensken och judeproblemet

Judendomen - en maffia . Frågor om "Holocaust"!

En sammanfattning:

Fakta
istället för den
judiska propaganda
av
Ahmed Rami
A. Principfrågan: Yttrandefrihet

Ska en historieskrivning "lagstiftas fram" till lagparagrafer eller forskas fram? Ska ett påstående behöva polisens skydd för att hävda sig?


Historia eller dogm?

(Jan Hjärpe:professor, teolog, Islamolog vid Lunds universitet, under hans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam.)

There is no business like the jewish Shoah- business!

( Tikkanen i DN 87 12 21)

Har staten erövrats och ockuperats av en viss maffia?
B. Sakfrågan:Fakta

1 - Vad menas med "förintelsen" i den sionistiska propagandan?

 


2 - Hur gynnar förintelsepropagandan staten Israel?


3 - På vilket sätt har det gynnat kommunisterna som deltar i Holocaust-propagandan?


4 - På vilket sätt har det gynnat de allierade?


5 - Vad är revisionismen?


6 - Vad är rasism?


7 -Är de som ifrågasätter Förintelsen nynazister och antisemiter?


8 - Varför hyllar man, i det sionistiska etablissemanget och dess medier, Salman Rushdies åsikter och "yttrandefrihet" medan man föföljer Faurisson och Ahmed Rami och vägrar de yttrandefriheten?


9 - Vad är antisemitism?


10 - Vad är "hets mot folkgrupp"?


11 -Varför dömdes Ahmed Rami till fängelse?


12 - Vad är Radio Islams budskap?


13 -Vad är sionismens budskap?


14 - Vad är skillnaden mellan Radio Islam och antisemiterna?


15 - Vad är skillnaden mellan judendomen och sionismen?


16 - Var 2:a världskriget ett krig mellan det goda och det onda?


17 - Har sionisterna samarbetat med nazisterna under 2:a världskriget?


19 - Vad kan man lära sig från 2:a världskrigets historia?


19 - Vem har grundat revisionismen?


20 - Finns det några prominenta vittnen till förintelsen?


21 - Vad säger revisionisterna?

Detta är vad revisionisterna säger:

 


 

22 - Historien bör forskas fram och bevisas, inte lagstiftas!!

 

Även när det gäller andra världskriget så har de flesta officiella historiker, på senare år, övergivit vissa trosföreställningar:

Tack vare revideringsmetoden (revisionismen) se vet de idag att dokument har förfalskats, att vittnen framfört lösa rykten utan sanningshalt och att bekännelser framtvingats under utpressning och tortyr.


 23 - Hur många personer har dött i Auschwitz enligt de judiska "officiella" källorna?


8 000 000
enligt ett dokument från franska staten (Office desrecherches des crimes de guerre)
5 000 000
enligt tidningen Le Monde (20 april 1978)
4 000 000
enligt monumentet i Auschwitz (nedmonterat 1990)
3 000 000
enligt Auschwitzkommendanten Höss'"bekännelser"
2 000 000
enligt Bonniers Lexikon, del I, Sthlm 1964, sid. 966
1 600 000
enligt Yehuda Bauer chef för Institutet för judisk nutidshistoria i Jerusalem
1 433 000
enligt tidningen Le Monde (1 september 1989)
1 250 000
enligt R Hilberg (i sin bok "The Destruction of the European Jews" - 1988)
1 100 000
enligt "uppskattningar" i Le Monde (19 Juli 1990)
850 000
enligt Gerald Reitlinger (författare till boken "The Final Solution" - utgiven 1953
74 000
enligt de nyligen av Gorbatjov frisläppta sovjetiska beslagtagna tyska arkiven

Den judiska muséet i Auschwitz har 1990 monterat ned sitt monument där - sedan 2:a världs kriget - det stod att "4 miljoner har dött i detta läger" och sänkte "officiellt" (vilken hädelse!) denna siffra till 1 200 000 (!). (Men denna "sänkning" på c:a 2.8 miljoner (!) kommer inte att påverka den heliga siffran på 6 miljoner dödade judar!!!)


?
Vilken av de ovan exempelvis angivna motsägelsefulla siffror ska officiellt "lagstiftas" (och förbjudas att ifrågasättas) och vilken ska förbjudas som "missaktning" och "hets mot folkgrupp" ( och ska ifrågasättas)
?

!
Sanningen är att - i praktiken- Sionisterna vill förbjuda all forskning (kritisk granskning) av sionisternas propagandaversion av andra världskrigets historia.
!

 24 - Hur många människor dog under andra världskriget?


25 - Hur många judar dog i de nazistiska koncentrationslägren?


26 - Hur många judiska soldater dödades under 2:a världskriget?


27 - Hur många judar dog av ålderssvaghet eller sjukdom under 2:a världskriget?


28 - Hur många judar dödades i de allierades bombanfall under 2:a världskriget?


 

29 - Hur många judar omkom i de tyska koncentrationslägren inalles?


30 - Hur omkom de?


31 - Vad är det för skillnad mellan 200 000 judar och de påstådda sex miljoner judar?


32 - Är filmer som "Schindlers List", "Förintelsen" och "Krigets Vindar" dokumentära?


 

33 - Finns den bevis för att den s k "industriella massutrotningen" av judarna har ägt rum?

 

34 - Varför deporterades judarna från hela Europa till dessa läger?

Nazisterna deporterade judarna från hela Europa till dessa läger :


35 - Har nazisterna förstört alla dokument som kunde utgöra bevis mot dem i krigets slutskede?


36 - Ljuger alla vittnen som berättar om koncentrationslägren?


37 - Har de officiella" historikerna själva reviderat 2:a världskrigets historia?

 

 

 

 


38 - Cyklon B är ett avlusningpreparat. Kan det användas för att avliva människor?

Detta pga:

 

 

 


 

39 -Auschwitz' kommendant Höss påstår i sin, under tortyr avgivna, "bekännelse" att gasningen tog 20 minuter och att hans män gick direkt in i gaskammaren utan gasmask, och började ("medan de rökte och åt smörgåsar"!) flytta ut liken, endast 10 minuter efter gasningen?


40 - Har judar även mördats med dieselavgaser?


41 - Ljög SS-officiern Kurt Gerstein när han beskriver mycket detaljerat en gasning med dieselgaser i förintelselägret Belzec?42 - Krematorieugnarna, vad fyllde de för funktion?


43 - Har även många lik bränts i öppna gropar?


44 - De bilder som visas i medierna och i filmer utgör inte de bevis på att "förintelsen" ägt rum?


Tillbaka till indexsida
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse" av Sverige?

Av
Ahmed Rami
Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara


Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

The Protocols of Zion in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk
Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.För mer information läs:


Faktaböcker på svenska:


2- Andra böcker:


3- Några texter:
Index över boken "Vad är Israel? ":
En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.