HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
37

ISRAELS LEDARE
F D NAZIKOLLABORATÖRER

 

21. Radio Islam anser att den sionistiska propagandatekniken måste uppmärksammas och analyseras som exempel på försåtligt lurendrejeri, vari ingår bl a den fräckaste historieförfalskning. Ett exempel härpå må nämnas, som torde vara helt okänt för också flertalet i politisk samtidshistoria bildade personer, nämligen det väldokumenterade faktum att sionisterna både i Tyskland och dåvarande Palestina utvecklade ett nära samarbete med ledande tyska nazister redan kort efter Hitlers maktövertagande i januari 1933 och hela tiden fram till ett stycke in på 1941, alltså under andra världskriget, ja, en sionistisk delegation anhöll till och med om ett vapenbrödraskap mellan sionisterna och det nazistiska Tyskland i januari 1941. Av det nazistiska Tysklands efterlämnade arkiv, som utforskats av den tyske historikern dr Klaus Polkehn, framgår att representanter för de sionistiska organisationerna Lohamei Herut Israel (Kämpar för Israels frihet), gemenligen kallad Sternligan, och Irgun Zwai Leumi i januari 1941 uppvaktade marinattachén vid tyska ambassaden i Istambul, som var ansvarig för speciella tyska uppdrag över hela Mellersta Östern. I ett specialmeddelande till den tyska riksregeringen i Berlin framhålls särskilt följande förslag från sionistgruppen Lehi med huvudkvarter i det dåvarande brittiska mandatet Palestina, daterat den 11 januari 1941:

 "Evakuering av de judiska massorna från Europa är det första villkoret för lösning av det judiska problemet, men detta är endast möjligt om dessa massor kan bosättas i en judisk stat inom dess historiska gränser... Detta är det mål som Lehi och dess nationella militärorganisation under åratals kamp har eftersträvat. Det borde vara ett gemensamt intresse mellan Tysklands vilja att upprätta en ny ordning i Europa och det judiska folkets sanna strävanden, sådana dessa förkroppsligas av Lehi. Samarbete skulle vara möjligt mellan det nya Tyskland och en pånyttfödd hebreisk nation. Upprättandet av den historiska judiska staten på nationell och totalitär grundval och fördragsenligt knuten till Tyska Riket skulle hjälpa till att stärka och upprätthålla Tysklands framtida ställning i Mellersta Östern... Samarbete med Lehi skulle vara i överensstämmelse med de riktlinjer som nyligen angivits av rikskanslern, i vilket tal herr Hitler framhöll att varje kombination, varje allians måste accepteras, bara denna allians är ägnad att isolera och försvaga Storbritannien."

(Citat från professor Israel Shahak i den israeliska tidningen Zo Haderekh, 2 september 1981).

 

ISRAELS LEDARE, F D TERRORISTER OCH NAZIKOLLABORATÖRER

 Till Sternligans aktivister hörde Itzhak Shamir, som sedemera blev Israels premiärminister. Till Irgun Zwai Leumi hörde bland andra Menachem Begin, som också han blev Israels premiärminister. Man kan sålunda inte avfärda dessa sionistiska organisationer som extremistiska, stående utanför det "demokratiska" israeliska politiska etablissemanget. Till Sternligans många bravader i terroristbranschen hörde till exempel mordet på den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte, densamme som tog initiativet till och genomförde den stora svenska Röda Korsräddningen av tiotusentals judar från de tyska koncentrationslägren i andra världskrigets slutskede!-

Samarbetet mellan ledande tyska nazister och ledande sionister inleddes emellertid på ett tidigt stadium, som tidigare nämndes kort efter Hitlers makttillträde, genom ömsesidiga närmanden mellan den nazistiska elitorganisationen SS och ledande tyska sionister. Den 13 juni 1933 skrev den tyska sionismens huvudorgan "Jüdische Rundschau" i en ledare: "Sionismen erkänner existensen av ett enda judiskt folk. Att lösa detta problem innebär att samarbeta med alla länder - med dem som är vänligt inställda likaväl som med dem som är fientligt inställda till judar." Rabbinen Jakob Agus har i sitt omfattande verk "The Meaning of Jewish History" (Abelard-Schuman, New York 1963, Vol. II, s. 391) i 5 satser framhållit vad som kännetecknar sionismens politiska inställning:

A. Judarnas emancipation eller frigörelse i Europa var ett misstag.

B. Judarna kan i Europas länder endast fungera som ett sönderfrätande element socialt och kulturellt.

C. Judarna kan - till skillnad från andra europeiska folk - inte assimileras, de kommer alltid att bibehålla sin särart och vara främlingar i Europa.

D. Alla världens judar utgör ett enda folk, oavsett var de bor och vilka språk de talar.

E. Antisemitismen var och är det naturliga uttrycket för de europeiska nationernas folkliga medvetande, därför är antisemitismen outrotlig.  

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.