HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
80 

VARFÖR
ÄR
MORDET PÅ BERNADOTTE
OKÄNT? 

 

Är inte han en lika stor hjälte och ännu större martyr för fredens sak än Raoul Wallenberg? Detta skall vi nu tala om: 

Sionisternas brott är många och namnlösa: att ha berövat palestinierna deras uråldriga hemland är och förblir det värsta brottet. Sionisternas kallblodiga mord på greve Folke Bernadotte den 17 september 1948 är ett alldeles speciellt brott, som angår inte bara palestinierna utan hela den civiliserade mänskligheten och särskilt oss här i Sverige, ja; det borde även beröra alla judar med moraliskt samvete och känsla för rättfärdighet. Detta mord kan inte urskuldas med att det var politiskt för judarnas bästa. Mordet på Folke Bernadotte är särskilt upprörande och typiskt för sionismens arrogans och cynism - och detta av följande skäl:

- Folke Bernadotte var en sällsynt godhjärtad människa, som gjorde storartade humanitära insatser. År 1945 blev han vice ordförande för Svenska Röda Korset och ledde en särskild räddningsaktion i andra världskrigets slutskede för fångar i de tyska koncentrationslägren. Tiotusentals människoliv räddades till det fredade Sverige, därav många tusen judar, vilka håller hans minne i ära. Alla rättskaffens människor, också judar, borde hålla hans minne i ära.

- Folke Bernadotte var utsedd av FN att medla mellan araber och judar i Palestina. Han var alltså i Palestina inte som privatperson och inte heller en representant för sitt fosterland Sverige, han var Förenta Nationernas särskilde representant, att mörda en FN-representant är att mörda den civiliserade mänsklighetens själva ide om en enad humanitär mänsklighet, över nationsgränserna.

- Folke Bernadotte var en erfaren och ytterst skicklig förhandlare, som var beredd att lyssna till båda parterna i konflikten och för att nå en konstruktiv lösning - och han hade också bemyndigande från FNs delningsplan, som emellertid konsekvent saboterades av sionisterna. 

- Själva mordet på Folke Bernadotte var mycket väl förberett och planerat och det kunde inte gärna ha utförts på det sätt som skedde utan samförstånd och gillande av den högsta sionistiska ledningen, även om det var en extremistisk sionistgrupp, Sternligan, som påtog sig ansvaret för mordet, och hade utfört illgärningen.

- FN krävde i flera upprepade resolutioner att den dåvarande provisoriska israeliska regeringen skulle inlämna en rapport om den "fega illgärningen" till FNs säkerhetsråd. Först efter två månader då världsopinionen visat sin avsky inför detta nesliga brott kunde den israeliska regeringen förmå sig att arrestera två medlemmar av Sternligan, Nathan Yallin-Mor och dennes assistent Matijahu Schmulewitz, som sedan fördes inför rätta, leende poserande för fotograferna. I denna parodi på rättegång frikändes Yallin-Mor genom att fräckt anklaga Folke Bernadotte som "Israels fiende": "Han stod i vägen för den judiska införlivningen av kungadömet Transjordanien liksom av hela Palestina", förklarade denne sionistiske fanatiker. Och mördaren Nathan Yallin-Mor kunde redan två år senare inväljas till det israeliska parlamentet Knesset. - Efter 40 år har Israel aldrig kunnat förmå sig att skipa rättvisa på detta nesliga brott, trots att det upprört en hel värld och trots att mordet till fullo är uppklarat: att gäringsmännen och deras motiv är väl kända. I stället har den sionistiska staten inte bara frikänt mördarna utan även hyllat dem genom att låta dem göra politisk karriär - sålunda har ju en av de inblandade i mordet på Folke Bernadotte blivit Israels premiärminister, Yitzhak Shamir.

Raoul Wallenberg lovprisas som hjälte för sina insatser att rädda judar undan nazisterna i Budapest i andra världskrigets slutskede och han vördas som en martyr - det må vara, även om mycket av alla denna glorifiering får en misstänkt bismak av sionistisk propaganda. Men om Folke Bernadotte är det däremot påfallande tyst - varför, frågar man sig, görs det inga gripande filmer och TV-program om hans stora insatser och det nesliga brott som drabbade honom? Varför blir inte Folke Bernadotte hedersmedborgare i USA och varför trycks inga frimärken i hans hemland Sverige med hans bild? Kan det möjligen bero på att Raoul Wallenberg tjänar världssionismens intressen, trots att också Folke Bernadotte räddade tusentals judar undan nazisterna? Varför kräver inte den svenska regeringen att Israel äntligen ska straffa de skyldiga?

Dessa frågor är värda att ställa och fundera över. Och kom ihåg, när vi här talat om världssionismen så är detta inget illasinnat förtal eller grundlöst konspiratoriskt påfund av oss, sionisterna är nämligen sedan många år organiserade i Världssionistiska organisationen - World Zionist Organization -och därmed finns det alltså en världssionism.

Sionismen är sålunda inte uteslutande en israelisk nationalism i den sionistiska staten Israel, utan sionismen är en världsomfattande judisk nationalism för alla judar, oavsett var de bor i världen och oavsett vilket medborgarskap de har. Sionismen kräver alla världens judars främsta lojalitet till den judiska staten Israel.

Vidare vill vi påpeka, att mordet på Folke Bernadotte kan sägas ha fått en förnyad tragisk innebörd för oss i Sverige genom det ännu ouppklarade mordet på statsminister Olof Palme. Det kan vara värt att erinra om att den så internationellt engagerade Olof Palme var en varm vän av palestinierna och deras sak som han på diplomatisk och politisk väg kämpade för så gott han kunde. Vi glömmer inte att Olof Palme - trots all sionistisk hetspropaganda - inbjöd PLOs ledare Yassir Arafat till Stockholm, och vi glömmer inte hur Olof Palme vid ett försoningsmöte om fred i Stockholms Storkyrka, alltså den svenska kristenhetens gamla helgedom; blev avbruten och utbuad av skränande och skrikiga sionister som bröt mot all medmänsklig anständighet och all respekt för kyrkans frid, när de hade fräckheten att till Olof Palme ropa: - "Ut ur kyrkan, din jävel"!! Och, när Palme sedan i sällskap med sin hustru Lisbeth lämnade Storkyrkan, så omringades de av hotfullt påstridiga och skrikiga sionister, alla ytterst välklädda och av allt att döma välmående personer i det svenska samhället. Sionisternas hat till Olof Palme var fullständigt ursinnigt och vitglödgat, bara därför att den svenske statsministern hade inbjudit de förtryckta och förvisade palestiniernas demokratiskt valde ledare till Sverige för att höra hans synpunkter och utbyta åsikter och meningar med honom.

Än en gång bör framhållas, att mordet på Folke Bernadotte var inte endast ett mord på en enskild person, vilket är ett mycket allvarligt brott redan det, utan det var ett mord på FN, Förenta Nationerna, och på hela den upphöjda fredens idé om samverkan och förståelse mellan nationerna för fred och försoning mot våld och krig. Därför är sionisterenas mord på Folke Bernadotte ett så skriande brott som kräver ansvar, upprättelse. Så länge sionisterna inte går till rätta med denna illgärning, kan de inte räkna med att tillhöra den civiliserade och fredsälskande mänskligheten och hänvisa till judendomen som en stor moralisk kraft.

Så länge sionisterna fördömer brott som långt tidigare i historien begåtts mot judar i hela världen som "brott mot mänskligheten" och ständigt yrkar på att de ansvariga för dessa brott skall bestraffas i både Israel och övriga världen samtidigt som samma sionister försöker dölja sina egna brott mot andra folk, då är sionisterna inget annat inför historiens och mänsklighetens domstol än eländiga hycklare.

Redan när Folke Bernadotte på sitt FN-uppdrag anlände till Tel-Aviv i dåvarande judiska delen av Palestina bemöttes han med våldsamma demonstrationer och anklagelser för att vara "judarnas fiende". Det stod också helt klart att den sionistiska ledningen intog samma hätskt fientliga hållning till Folke Bernadotte med sionistiska slagord som "Stockholm är ditt, Jerusalem är vårt, du arbetar förgäves. Vi är här ... Så lände det finns en enda fiende till vår sak, har vi en kula i vårt magasin för honom". 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.