French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
Hungarian 

PROFESSOR ROBERT FAURISSON

 

Professor Robert Faurisson är född i Storbritannien, har både franskt och engelskt medborgarskap.

Han har varit professor vid universitetet Sorbonne (i Paris) och vid universitetet i Lyon.

P g a sina revisionistiska åsikter får han inte längre undervisa. Men han fortsätter dock sin verksamhet som forskare.

Hans forskningsområde är "kritisk granskning av texter och dokument (litteratur, historia och massmedia). Speciellt intresserar han sig sedan många år för den judiska "Holocaust"s historia.

Som efterföljare till Paul Rassinier [f d deporterad av nazisterna och f d socialistisk riksdagsman, författare till Mensonge d'Ulysse och Drame des juifs européens], anser sig Faurisson vara opolitisk och ateist.

 

Robert Faurisson, efter egna forskningar:

Ifrågasätter den gängse "officiella" versionen av andra världskrigets historia, och kommer fram till slutsatsen att tyskarna sökte en definitiv lösning på judefrågan genom emigration, om det är möjligt, genom evakuering om det är nödvändigt, och att tyskarna inte har haft en plan för att fysiskt utrota judarna och att de aldrig har använt gaskammare eller gasbilar för avlivning av människor.

Robert Faurisson var den förste revisionisten som har publicerat skisser över krematorierna i Auschwitz och Birkenau vilka påstås ha innehållit gaskammare för avlivning av människor med cyanvätegas (insektsbekämpningsmedlet Zyklon B).

R. Faurisson var den förste att påpeka och studera den fysiska och kemiska omöjligheten att dessa påstådda slakthus (vare sig i Auschwitz, Birkenau eller annorstädes), skulle ha kunnat fungera som gaskammare. Han var den förste att studera hur gaskamrarna vid amerikanska fängelser fungerar och därigenom kunna bevisa att de påstådda gaskamrarna för avlivning av människor i de tyska koncentrationslägren inte skulle kunna fungera. Redan 1979 har han föreslagit att de påstådda tyska gaskamrarna skulle undersökas av en expert på amerikanska gaskammare. Det var han som 1988 i Boston tog första kontakten med experten och specialisten Fred Leuchter. Denne kom, i en 193 sidor lång rapport, fram till slutsatsen att det är en omöjlighet att de påstådda gaskamrarna (för avlivning av människor i Auschwitz, Birkenau och Majdanek) skulle ha existerat eller fungerat.

 

Professor Robert Faurissons viktigaste publikationer är följande:

I samarbete med Serge Thion, Vérité historique ou vérité politique? La question des chambres à gaz. (1980)

Med förord av Noam Chomsky, Mémoire en défense contre ceux qui m'accusent de falsifier l'histoire. (1980)

Réponse à Pierre Vidal-Naquet. (1982)

 

Han har också publicerat åtskilliga artiklar i tidskrifterna Annales d'histoire révisionniste (Paris), Revue d'histoire révisionniste (Paris) och The Journal of Historical Review (Los Angeles). Hans publikationer är skrivna med stor noggrannhet. Men det händer att de inte blir tillräckligt exakt översatta. Professorn påpekar att endast de franska versionerna är tillförlitliga. Han varnar för tyska översättningar vilka oftast innehåller många felaktigheter och har publicerats utan författarens överinseende och tillstånd.

Från 1978 till 1991 har professor Faurisson, i sitt hemland, utsatts för sju fysiska våldsangrepp varav man särskilt kan nämna ett mordförsök, den 16 september 1989, som fick stöd från sionisterna Serge och Beate Klarsfeld samt från riksdagsmannen François Léotard.

 

Böckerna och tidskrifterna på franska (samt en video) kan beställas från:

Bokförlaget La Vielle Taupe, B.P. 9805, F 75224 Paris Cedex 05 (France) eller från den franska tidskriften Revue d'histoire révisionniste (RHR), B.P. 122, F 92704 Colombes Cedex (France). Denna tidskrift är av hög kvalitet. Av den har hittills utkommit fem nummer. Det sjätte kommer i maj 1992. Samtliga sex nummer kan beställas för 350 F (c:a 400 SEK).För mer information:Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240

Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME