No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Massamedian vaikutus ja sen omistussuhteet

 

Massamedian vaikutus ja sen omistussuhteet
 


Tässä artikkelissa on tarkoituksena käsitellä länsimaisen joukkotiedotusvälineistön omistussuhteita ja niiden hallintaa. Tällainen taustojen tutkimus osoittaa järkyttävän tosiasian: Amerikan Yhdysvaltojen ja yleensä läntisen maailman erilaiset joukkoviestintäkanavat ovat miltei täysin kansainvälisen harvainvallan hallinnassa ja kontrollissa.

Tämä harvainvalta eli valtaeliitti on jaettavissa kolmeen osa-alueeseen: yhtenä on pankkiirien ja liikemiesten muodostama ylimystö, jonka aloittivat Rothschildit 1700-luvulla, ja joka sisältää esimerkiksi Warburgit ja Rockefellerit. Toisena on globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt: Erilaiset Israelin lobbaajat, American Israel Public Affairs Committee -järjestö (AIPAC), American Civil Liberties Union (ACLU), Bilderberg-ryhmä, vapaamuurarit, ”juutalainen” vapaamuurarijärjestö B`nai B`rith (johtaa ei-juutalaisia vapaamuurarijärjestöjä) jne. Kolmanteen ryhmään voidaan lukea esimerkiksi viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan (Ginsberg 1993), (Maariv 2.11.1994) ja (Steinhauser 1994). Käyttäkäämme tässä kirjoituksessa jatkossa mainitusta valtaeliitistä nimitystä juutalaiseliitti, sillä sionistisen eli Israel-myönteisen eliitin johtava asema muodostuu juutalaisista.

Massamedia osana UMJ:tä

Wall Streetin pankkiirit ovat tukevasti esimerkiksi IMF:n, Maailmanpankin ja WTO:n taustavoimina. Näistä ovat muodostuneet Uuden maailmanjärjestyksen instituutiot, joihin kytkeytyvät myös esim. Trilateraalinen komissio, Bildeberg-ryhmä ja yhdysvaltalainen Ulkosuhteiden neuvosto (Chossudovsky 2004). Juutalaiseliitti edustaa Uuden maailmanjärjestyksen kärkeä. Mainitun juutalaisten hallitsema massamedia antaa kaiken tukensa uuden maailmanjärjestyksen diktatuurisille pyrkimyksille.

Massamedian omistussuhteiden tietäminen on tähdellistä, sillä meidän hallinta sallii valtaeliitille ja sen etupiireille valtavan vaikutuksen valtioiden sisä- ja ulkopolitiikkaan, paikalliseen ja globaaliin talouteen sekä pankkimaailmaan, puolustukseen, Natoon jne. Siten joukkoviestinnän ja viihdeteollisuuden hallinta saa kauhistuttavan diktatuurisen luonteen.

Juutalais-syntyinen ja juutalaisia kouluja käynyt Veli Nathanael, joka hylkäsi juutalaisuuden kääntyen ortodoksikristityksi, vahvistaa sen, että joukkotiedotusvälineet ovat ”juutalaisten” hallussa, joka hänen mukaansa todistaa suoraan juutalaisenvallan. Veli Nathanael tarkoittanee ”juutalaisilla” juuri juutalaisten sionistista eliittiä.

Joukkotiedonvälityksen omistussuhteet

Sionistisen eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat Israel-myönteisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat juutalaisten omistuksessa.

Missä ikinä katsommekin televisiota, missä tahansa näemme elokuvan, joko teatterissa tai kotona, missä hyvänsä kuuntelemme radiota tai äänitettyä musiikkia, missä milloinkin luemme sanomalehteä, kirjaa tai aikakauslehteä, on hyvin todennäköistä, että tiedon tai viihteen on tuottanut tai levittänyt joku näistä seuraavista megamedia-yhtiöistä: Time Warner, Disney, ABC-televisioverkko, CNN, Viacom, NBC Universal, Fox Television Network, Fox News, FX Channel, 20th Century Fox Films, Fox2000 jne.

Sanomalehdet: Esimerkiksi voidaan mainita kolme Yhdysvaloissa ilmestyvää sanomalehteä New York Times, Wall Street Journal ja Washington Post. Nämä lehdet dominoivat USA:n taloudellisia ja poliittisia pääkaupunkeja asettaen trendit ja suuntaviivat lähes kaikille muille sanomalehdille.

Internet: Sionistisen eliitin vaikutus on ujuttautunut tehokkaasti myös Internetiin. Juutalaiset Internet-yrittäjät tekevät yhteistyötä rasistiseen apartheid-politiikkaan perustuvan Israelin valtion kanssa. Esimerkiksi Googlen perustajat ja omistajat ovat juutalaiset Larry Page ja Sergei Brin.3 Kumpikin näistä kavereista omisti jo vuonna 2005 Googlen osakkeita seitsemällä miljardilla dollarilla, joka on 28,7 prosenttia Googlen arvosta. Myös useat toiset Internet mediakanavat sekä sähköpostiosoite palvelut ovat juutalaisten perustamia, omistamia tai johtamia näitä ovat muutamia mainitakseni seuraavat: Facebook (Mark Zuckerberg), Wikipedia (Jimmy Wales), sähköpostipalvelu Yahoo! (Terry Semel) jne.

Toukokuussa 2008 Facebookin ja Google perustajat osallistuivat Jerusalemissa Yahoo! presidentin Susan Deckerin tegnologiseen paneeliin International Convention Centerissa. Paneelissa käsiteltiin nykyiseen ja tulevaisuuteen viittaavia teknologisia kysymyksiä huomioiden erikoisesti, kuinka nämä ”kysymykset” vaikuttavat Israeliin ja yleensä juutalaiseen maailmaan. Paneeliin osallistui Uuden maailmanjärjestyksen mahtimiehiä, kuten esimerkiksi Israelin presidentti Shimon Peres, vuosien 1997–2007 pääministeri Tony Blair, yhdysvaltainen entinen ulkoministeri ja kansainvälisen sionistisen eliitin mahtimies Henry Kissinger, Tšekin entinen pääministeri Vaclev Havel, Eli Wiesel ja sionistisen ylimystön pelinappula Georgian presidentti Michael Saakashvili.

Edellä mainittu tarkoittaa Internetiin liittyvän sananvapauden rajua kaventumista, yksilön suojan minimointia, valvontatyranniaa ja siihen liittyvää kontrollointia. Tämä tehostaa entisestään vaikutusvaltaisten juutalaisten hegemoniaa maailmassa.

Esimerkiksi Ruotsissa massamedian manipuloiva vaikutus tulee ilmi Israelin myönteisen Bonnierin dynastian kautta ja Suomessa Sanoman sekä Alma median välityksellä. Bonnierin perhe on sionistinen, vaikka muuta yritetään väittää. Perheen sionistinen tausta tulee selvästi esille Ahmed Ramin teoksesta Vad är Israel? (1988 s. 65 ja 66). MTV-konserni siirtyi Almamedialta ruotsalaisen Bonnierin omistukseen vuonna 2007 (Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27). Tämä merkitsi Suomen kaupallisten televisiokanavien ajautumista entistä tiukemmin Israelin-myönteisen ylimystön kontrolliin.

Sanoma konserni, Almamedia ja Bonniers hallitsevat Yle kanssa valtaosaa Suomen ”vakavasti otettavasta mediasta”. Suurimpia yksittäisiä omistajia ovat Jane ja Aatos Erkon säätiö, osakeyhtiö Ilkka-Yhtymä ja Bonniers. Myös Sanoma konserni ja Almamedia ovat Israeliin ja USA:n myötämielisesti suuntautuneita. Median hallinta tapahtuu siten yhtäältä suurten konsernien kautta ja toisaalta suurten yksittäisten omistajien avulla.

Massamedian vaikutus yhteiskunnan eri sektoreilla

Ensinnäkin joukkoviestinnän välityksellä voidaan vaikuttaa tiettyjen etupiirien taloudelliseen menestykseen. Veteranstodayn uutisoinnin mukaan Wall Streetin sionistisen ylimystön häikäilemättömät pankkiirit käyttävät innovatiivisia suunnitelmiaan pettääkseen sijoittajia vuosittain miljardeilla dollareilla. Kenties nämä salakavalat petos-suunnitelmat syntyvät sionistieliitin median toimesta. Mainittu oligarkia käyttää useita metodeja hallitsemansa massamedian välityksellä anastaessaan ei-juutalaisilta.

Kaksi tavallisinta taktiikkaa perustuu manipulaatioon ja syrjintään. Ensimmäiseksi mainittu tarkoittaa ihmisen mielen psykologista käsittelyä, joka ohjaa sijoittajia väärään suuntaan, jolloin välikädet vievä rahat. Syrjintä on epäsuoraa varastamista, jossa juutalaisia liikkeenharjoittajia mainostetaan tarkoituksenaan lisätä heidän yrityksiensä tuotteiden kysyntää. Mikäli seurataan sijoitusraporttien asiantuntijoiden lausuntoja medioista, niin huomataan juutalaisten toimittajien haastattelevan juutalaisia asiantuntijoita. Lisäksi luottoluokituslaitokset rakentavat kuvaa terveistä ja epäterveistä talouksista ja yrityksistä.

Itse kukin meistä voi halutessaan huomata, että esimerkiksi Hollywoodin elokuvatuotannon välityksellä valtaosa kristityistä on saatu yhdistämään sionistisen tai israelilaisen fasismin kritiikki natsismiin. Valheellisella propagandalla on lisäksi onnistuttu oikeuttamaan USA:n ja muiden Nato-maiden brutaali valtioterrorismi.

Mielipiteen muokkauksella valtioterrorismista on tullut oikeudenmukaista toimintaa, joka levittää vapautta ja demokratiaa ja taistelee tyranniaa vastaan. Kuten Orwell sanoi: sota on rauhaa.

Medioiden omistussuhteista riippumatta Suomen valtamedia toimii USA:n ja juutalaisen harvainvallan uskollisena ja auttavana äänitorvena. Tästä oli hyvänä esimerkkinä tapaus ”Salolaisen lausunto”. Salolainen totesi tällöin, Ylen aamu-tv:ssä perjantaina 30.11.2012, seuraavaa: “Yhdysvaltojen on vaikea ottaa neutraalimpaa kantaa Israel–Palestiina-asiassa, koska heillä on niin vaikutusvaltainen juutalaisväestö, jolla on sekä rahat että media käsissä” (STT-IL 2012).

Juutalaisen eliitin etuja ajava Simon Wiesenthal-järjestö reagoi salaman nopeasti Salolaisen puheisiin. Järjestö myös edellytti hallitusta erottamaan Salolaisen virallisesta asemastaan (HS 2012).

Salolaisen lausunto oli oikea. Hänen mainintansa vaikutusvaltaisesta juutalaisväestöstä tarkoittaa sionistista eliittiä, eikä yleensä juutalaista populaatiota. Ben Zyskowicz mainitsi Salolaisen esitykseen viitaten, että kukaan ei voi väittää, että raha ja media ovat juutalaisten käsissä (HS 2012). Kuitenkin ne ovat sionistisen eliitin vaikutuspiirissä.

Israel-myönteisen eliitin vankkumaton äänitorvi Helsingin Sanomat esittivät Salolaisen ajatuksista hyvin lapsellisia ja stereotyppisiä kommentteja, nyt Juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtajan Gideon Bolotowskyn välityksellä.

Gideon Bolotowsky lausui: Salolaisen saama kritiikki on tullut “ehdottomasti” aiheesta. Salolaisen kannattaisi vaihtaa yöpöytälukemiseksi jotkut muut kirjat kuin Siionin viisaiden pöytäkirjat ja Mein Kampf, jossa juutalaisten maailmanherruus on kovasti esillä. Helsingin Sanomat vielä esittivät, että Siionin viisaiden pöytäkirjat olisi maailmankuulu huijauskirja, jossa kuvataan juutalaisten suunnitelmia maailman valloittamiseksi (HS 2012).

Mainittakoon vielä jotain selventäviä seikkoja eliittien mediavallasta. Mediakontrolli ei toteudu aina tai useinkaan selkeiden omistussuhteiden kautta vaan usein salajärjestöjen ohjenuorassa. Tästä käy esimerkkinä Ylen hallinto. Ylen hallituksen puheenjohtajana toimii
vuorineuvos Kari Neilimo, joka on vapaamuurari. Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen puolestaan on Trilateraalisen komission jäsen.

Tohtori Karl Steinhauser kirjoittaa teoksessaan EU huomispäivän super-Neuvostoliitto, että vapaamuurarit ovat maailman ensimmäinen, vanhin ja voimakkain poliittinen puolue, joka ei ole hävinnyt yhtään taistelua ja joka on valtansa huipulla juuri nykyisin. Tämä hegemonia on ennen muuta globaalia. Trilateraalinen komissio on juutalaisen eliitin päätekijöihin lukeutuneen David Rockefellerin luomus, joka ajaa mainitun ylimystön kansainväliseen valta-asemaan suuntautuvaa agendaa. Siten sekä vapaamuurarit, kuten myös Trilateraalinen komissio edesauttavat Uuden maailmanjärjestyksen orjuuttavaa toimintaa.

Alma Median, Sanoman ja Bonnierin ohella YLE konserni on osa Uuden maailmanjärjestyksen mediaverkostoa, joka propagandallaan tasapäistää suomalaiset osaksi tätä juutalaisen eliitin ja muiden harvainvallan verkostojen järjestelmää.

Uutistoimistot valikoivat sanomansa

Uutistoimistojen rooli näyttelee ratkaisevaa osaa mielipiteen muokkauksessa. Vaikutusvaltaisten uutistoimistojen sanomaa levitetään USA:n, Israelin ja siihen kytkeytyvän juutalaisen oligarkian intressejä ajatellen, huolimatta siitä mikä taho ne omistaa. Muut valtamediakanavat, paikallisesti ja globaalisti, toistavat dominoreaktion tavoin suurten uutistoimistojen sanomaa ja manipuloinnin tulos on taattua.

Muutamia esimerkkejä uutistoimistoista: Reuters Group on maailmanlaajuisesti toimiva brittiläinen uutistoimisto ja taloustietoa jakava yritys. Reuters, AP (Associated Press) ja AFP (Agence France-Presse) ovat maailman suurimmat tiedonvälityskonsernit. Kolme suurinta ovat läsnä lähes kaikkialla maailmassa, ja suurin osa muusta mediasta saa uutissähkeensä näiden kautta.

CNN eli Cable News Network, uutistoimiston nykyinen omistaja on Time – Warner, jota johtaa ilmeisesti juutalainen moguli Carl Icahn. CNN ei ole varsinainen uutistoimisto, mutta on perustamisestaan lähtien esittänyt ympärivuorokautista uutistarjontaa. Se irtautui vuonna 2010 AP:n jakeluketjusta tukeutuen omiin kanaviinsa ja Reutersiin.

Suomalainen media tukeutuu pääsääntöisesti Suomen tietotoimiston (STT) ja kansainvälisten jättien uutisantiin. Niinpä uutiset välittyvät muutaman hegemonisen toimiston kautta eikä yksinapaista kuvaa maailmasta kyseenalaista muut kuin pienet vaihtoehtoismediat.

 

Lähteet:
Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.
Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27.
Rami, Ahmed (1988). Vad är israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66.
Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

Virtuaalilähteet
1. Brother Nathanael. Saatavilla http://brovids.com/?p=864
2. Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam. Saatavilla
http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm
3. The Jewish hand behind Internet. Saatavilla http://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm
4. Talous-sanomat. Digitoday. Saatavilla http://www.digitoday.fi/tyo-ja-ura/2005/04/11/googlen-miljardoorikolmikko-laski-palkkansa-yhteen-dollariin/200510229/66
5. Veteranstoday. How the Zionist Media Steals from Gentiles. Saatavilla
http://www.veteranstoday.com/2011/12/26/how-the-jewish-media-steals-from-gentiles/
6. ALMA. Saatavilla http://www.almamedia.fi/sijoittajille/sijoituskohde/toimintaymparisto/
7. Encyclopedia Britannica. Saatavilla http://www.britannica.com/EBchecked/topic/8971/Agence-France-Presse-AFP
8. Reuters: CNN irti AP:sta. Saatavilla
http://www.reuters.com/article/2010/06/21/cnn-idUSN2125869420100621
9. http://yle.fi/yleisradio/organisaatio/hallitus
10. Membership. Saatavilla Trilateral Commission Membership List.

STT-IL: YLE Aamu TV pe 30.11.2012
Helsingin Sanomat 1.12.2012