Musik-världen

  

 Index 

Introduktion

Kompositörer - Musikskapare

Dirigenter

Operasångare

Övriga sångare

Musiker

 

***


 

Introduktion

 

Inom den musikaliska världen finns det betydande judisk påverkan på samtliga nivåer.

Judarna själva politisera musiken, se bara på deras eviga bråk om den tyske komponisten Wagners musik, verk som fortfarande är förbjudna att framföra i det judiska Israel, trots att judarna påstår sig vara de främsta bärarna av den liberala ideologin.

 

 

DN, 25/7-2001.

***

 

I Sverige kunde man tidigt se rika judar, s.k. "kulturmecenater", gå in med kapital till olika kulturaktiviteter. Det var just sådana rikemans judar som bidrog till grundandet av konserthusen i Stockholm och Göteborg, där Ernst Davidson som drev restaurang Hasselbacken på Djurgården i Stockholm, försökte öka sin goodwill genom att finansiera Stockholms konserthus.

 

F.ö. att få en mer kulturell touche har också åtskilliga judar gått in i olika styrande funktioner i organisationer kopplade till musikbranschen:

 

Herman Mannheimer, den kände judiske bankiren, satt i Göteborgs orkesterförening i början av 1900-talet.

 

Erik Magnus, känd judisk ingenjör i också i Göteborg, var styrelseledamot i Göteborgs kammarmusikförening.

 

Erland Waldenström (på mödernet från den judiska klanen Lion), var en höjdare inom Sveriges industri- och bankvärld som vi berättar mer om i avsnittet om judar och industrin i Sverige, och som satt i Stockholms Konserthusstiftelse (ordförande) sedan 1976.

 

Erik Åsbrink (född 1947), har själv suttit i Stockholms Konserthusstiftelse 1995-1996.

 

Jan Stiernstedt, via modern härstammande från den judiska klanen Abrahamsson, satt i Nordiska Kulturfonden 1972-1979 och var styrelseordförande för Konstnärsnämnden 1988-1994, och styrelseordförande och chef för Statens musiksamlingar åren 1981-1988.

 

 

Bland andra viktiga namn på Operan har vi:

 

Ludvig Josephson (Sr.) (född 1832), anges av judarna som intendent på Operan och Dramaten. Ludvig Josephson (Sr.):s syster Wilhelmina, var konsertpianist som bl.a. ackompanjerade Jenny Lind, se denna.

 

Grosshandlaren Axel Abramson (född 1855), son till den judiske grosshandlaren Gabriel Abramson och dennes fru från den judiska klanen Gumpert, satt som styrelseledamot i Kungliga Teatern och i Dramatiska Teatern. Ägare till firman "G. A. & Co".

 

Arthur Thiel var verkställande direktör och därigenom "teaterchef" för Kungliga Teatern, Operan, 1907-1908. Han ersattes på chefsposten av Isaak Hirschs gamle vän, teaterdirektören Albert Ranft.

 

Ragnar Hyltén-Cavallius, själv från den judiska klanen Lewertin, och gift med fosterdottern till den judiske litteraturprofessorn Karl Warburg, var regissör vid Operan.

  

Göran Gentele (född 1917) började som skådespelare för att sedan bli regissör vid Kungliga Teatern 1952 och sedan Operachef fr.o.m. 1963. Han har också arbetat som filmregissör.

Göran Genteles farfar var juden Semmy Rubenson, se denne. Görans far var juden Arvid Rubenson, kapten i Positionsartilleriet och vars barn antagit moderns namn Gentele.

Göran Genteles änka Marit i New York blev sedan gift med Sydney Gruson, vice ordförande på den judisk-ägda tidningen New York Times, som då ägdes av Adolph S. Ochs och där Ochs´ bägge judiska svärsöner verkade; Arthur Sulzberger som vice verkställande direktör för New York Times, och Colonel Julius Adler som tidningens finanschef (se Albert Bonnier Jr., "Personligt", Bonniers, 1985, sid. 105-107).

Göran Gentele är far till Jeanette Gentele, journalist på SvD kultur som är gift med teaterchefen Stefan Böhm, se denne.

 

Jan-Erik Wikström är hedersledamot i Musikaliska Akademien sedan 1987. Jan-Erik var tidigare gift med Inger Wikström, känd pianist (se nedan) och som är ledamot av Musikaliska Akademien sedan 1988. Jan-Erik Wikström är också ordförande för Operans styrelse sedan 1991 och ordförande för Drottningholmsteaterns Vänner sedan 1989. 

 

Moderatkvinnan Ann-Cathrine Haglund är styrelseledamot i Kungliga Teatern 1995-1997. Ann-Cathrine Haglund var länge ordförande för Samfundet Sverige-Israel.

 

Bertil Bokstedt (född 1904), dirigent och f.d. Operachef. Chef Kungliga Teatern 1971-1978. Lärare Musikhögskolan. Ledamot av Musikaliska Akademin, 1972. Gift 1944 med en judinna Sibylla Groschinsky, dotter till direktör Clas Groschinsky och Sibylla, född Wahrhausen.

I Menorah nr 4-1977, berättas att denne Bokstedt fick upp ögonen för den israeliska operasångerskan Mania Mekler, och såg till att hon kom till Sverige och etablerade sig här. Mekler har sedan fr.o.m. 1976 både blivit ett känt namn på Operan men även sjungit på Drottningholmsoperan. I Menorah gläds man årt denna kvinnas engagemang för den sionistiska saken och är inte sen att påpeka att hon mer än gärna brukar ställa upp med sitt artistnamn och sina sånginsatser på olika sionistiska tillställningar till stöd för Israel, som ordnas av organisationer som Förenade Israelinsamlingen och WIZO.

 
Birgitta Reis var direktör och ansvarig för Göteborgoperans näringslivskontakter under 1990-talet. Tidigare kallades hon för "PG's högra hand på Volvo".  
 
Nicklas Lindblad. TV-konferencier på Nobelfesterna, musikradion P2. Var presschef på Operan 1988. Lindblad var konferencier på "Israelfestivalen" 1994 (se Menorah, nr.2-1994).  

 

***


Kompositörer - Musikskapare

 

 
Den i Berlin födde Philip Joseph Meyer (1826-1861), tillhörde fr.o.m. 1848 den judiske förläggaren Adolf Bonniers stab på Norrbro. Meyer blir sedan egen förläggare och förlägger på egen hand bl.a. "Tusen och en natt" och skaffar sig 1853 utgivningsrätten till hela Bellmans produktion. Denna rätt transporterar han dock därefter över till Adolf Bonnier, sannolikt av ekonomiska skäl.

 

En annan jude, Siegfried Saloman, bror till den judiske målaren Geskel Saloman, var verksam på 1800-talet som kompositör och violinist (se också nedan).

Musikern Albert Rubenson.

 

Albert Rubenson (1826-1901), inträdde 1850 i svenska hovkapellet och var Musikaliska Akademiens direktör. Han gjorde sig sedan känd som kompositör, men även som kritiker och var medredaktör till Tidning för Teater. Albert Rubenson var morbror till den judiske förläggaren Karl Otto Bonnier, se denne. Albert Rubenson var också kusin till Robert Rubenson, professor och meteorolog.

  

Karl Fritiof Valentin (1853-1918), var judisk sekreterare i Musikaliska Akademien 1901-1918 och professor och kompositör. Hans kusins son var den judiske och sionistiske aktivisten Hugo Valentin.

Karl Fritiof Valentin ersattes som sekreterare i Musikaliska Akademien av Ollalo Morales, där Morales innehade denna post 1918-1940. Vi kan här berätta att denne professor Ollalo Morales i början av sin karriär varit anlitad som "icke-judisk" organist i synagogan i Göteborg 1909, (se C. Vilh. Jacobowsky, "Göteborgs Mosaiska Församling 1780-1955", Orstadius boktryckeri, 1955, sid. 99).

Not: Ollalo är f.ö. fader till glaskonstnärinnan Monica Morales-Schildt, som varit gift med segelbåts-författaren Göran Schildt.

 

Moses Pergament (1893-1977), var en på sin tid känd judisk tonsättare och musikskribent i SvD. Född i Finland och inflyttad till Sverige. Begravd på den södra judiska begravningsplatsen, vid Skogskyrkogården, Stockholm.

Moses Pergament var en av de många celebriteter, däribland många judar och kända sionister, som skrev under ett upprop publicerat i Judisk Krönika, nr.5-1971, till stöd för den då nybildade "Anna Riwkin-Bricks stipendie- och minnesfond". En fond för att hedra den då nyavlidna sionistiska judinnan och förkämpen för Israel, Anna Riwkin-Brick

 

En annan judisk aktör var den berömde tonsättaren Sten Broman (1902-1983), som via modern Dagmar Berlin, var ättling till den till kristendomen konverterade juden Abraham David Brody (-Berlin) (som vi berättar i vårt introduktionskapitel anser ledande judar att konversion till kristendomen inte har någon betydelse för en persons judiskhet då judendomen ej är någon vanlig religion utan mer ett stam/folkbegrepp).

Sten Broman, son till anatomiprofessorn Ivar Broman, var musik-kritiker på Sydsvenska Dagbladet/ Snällposten 1923-1968. Därutöver var han VD för S. Smiths kammarmusikförening och engagerad för radiorapsoidiserier, TV-serier ("Musikfrågan") och filmmusik m.m. Han lät sig som den jude han var inte nöjas med detta utan ville också klättra högt på statustrappan. Således blev han ordförande för svenska sektionen av International Society for Contemporary Music 1930-1962, och vice president för International Society for Contemporary Music 1956-1959.

Stens judiske bror Tore Broman var en berömd läkare som blev professor samt överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset. Deras syster Erna var i sin tur var gift med den kände psykdoktorn Gunnar Holmberg som bl.a. var chef för psykiatriska kliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm.

 

Georg "Tuppen" Eliason (1905-1973), en på sin tid välkänd programchef vid Sveriges Radio samt viskompositör och revyförfattare. Begravd i den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm. Son till Axel Eliason (1868-1932), känd judisk grosshandlare.

  

John Jacobsson, "senromantisk" judisk tonsättare som omnämns som jude i Judisk Krönikas skrytartikel "Alla är de på något sätt...", från Judisk Krönika nr.4-1985, en läsvärd artikel om kända svenska judar och svenskar med judiskt påbrå.

 

Hans Holewa (1905-1991), känd judisk tonsättare född i Wien. Verksam som bl.a. kapellmästare på Stora Teatern i Göteborg och Sveriges Radio. Gift med en judinna Kapellner, på mödernet Schiff.

Ligger begravd på den södra judiska begravningsplatsen, vid Skogskyrkogården, Stockholm. 

 
Maurice Karkoff (född 1927). Judisk tonsättare. Musikrecensent i Stockholms-Tidningen 1962-1966. Judisk Krönika, nr.5-1971, skriver om Maurice Karkoff under rubriken "Judiskt musikverk":
"Bland dagens aktuella svenska tonsättare är en av de mest produktiva Maurice Karkoff. Ett av hans mest intressanta verk är Epitafium för nonett - ett skakande musikaliskt monument över andra världskrigets offer i Tjeckoslovakiens koncentrationsläger.

Maurice Karkoff berättar själv att han inte är religiös till sin läggning men trots detta blev han tidigt medveten om sin judiska ådra. [...] Nu - vid mogen ålder - studerar han med desto större intresse judiska böner och synagoge-musik. Ofta har det hänt honom att han vid mer vetenskapligt studium av Bibelns cantillationer funnit att han omedvetet redan haft egna former av dessa i sin musik.

När han för första - och hittills enda - gången kom till Israel 1963 som stipendiat, upplevde han också hur den berömde musiksociologen Gerson Kiwi efter att ha lyssnat till ett av hans pianostycken avgav omdömet, att hans musik var mer israelisk än mycket annat som producerats av landets egna.

Det fyra månader långa besöket i Israel blev nog också något av en vändpunkt i Karkoffs liv - tidigare hade en av hans viktigaste inspirationskällor varit krigets och förtryckarnas grymhet mot alla de oskyldiga - här i Israel förnam han en ungdomlig optimism, en folkets öppenhet och samhörighet, som gav nya impulser åt hans musikaliska skapande. Bägge dessa inspirationsmoment: det dramatiska våldet och den smittande, glada optimismen avspeglas i t. ex. hans Symfoni nr 4 som inspelades på skiva 1964 med Sixten Ehrling som dirigent för Radioorkestern.

1968 inbjöds Karkoff till Prag för att på beställning komponera Epitafium för nonett för den tjeckiska nonetten, och då var det åter krigets fruktansvärda vittnesbörd som han omsatte i toner. [...]

Också för en lekmannarecensent utan anspråk på musikalisk fackkunskap framstår Epitafiet som ett symboliskt dokument som med nästan visuell slagkraft och stor intensitet skildrar stämningen på den gamla judiska kyrkogården i Prag och den närliggande tomma synagogan med väggarna fullristade av namnen på mer än 55.000 judar som gått under i tjeckiska koncentrationsläger. [...]

I sin rika produktion - Karkoff har haft turen, och skickligheten, att få komponera ovanligt många beställningsverk - har han ungefär sex-sju som har medveten judisk anknytning, ett rent judiskt program. Dit räknar han "Sju rosor senare" - en musikalisk översättning av Paul Celans diktsamling med denna huvudsymbol.

Till Svenska Tonsättares femtioårsjubileum 1968 skrev han också på beställning musik till Nelly Sachs' dikt Landschaft aus Schreien som i ord och toner blivit en fruktansvärd uppgörelse med livets, historiens, världens grymhet. Här ger Karkoff åter prov på sin skicklighet i att utnyttja teknikens möjligheter - på grammofonskivan hör man överkantor Leo Rosenblüths röst som en talkör vid sidan av operasångerskan Berit Lindholms klingande inslag.

På en annan jubileumsskiva med Laci Boldeman, Gunnar de Frumerie, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson och Ingemar Liljefors spelar Karkoff några av sina Orientaliska bilder. Det är små lättsmälta minnen från Israelresan, varav särskilt ett stycke benämnt Framför Jerusalems murar ofta kan höras i programmet Dagens dikt i radio.

Vid sidan av komponerandet är Karkoff också lärare i teori och komposition vid Borgarskolan, och han har de senaste fyra åren dessutom haft statligt stipendium. Sin bästa inspiration får han dock under utlandsresor, inte bara som nämnts till Israel och Tjeckoslovakien utan också till Munthes San Michele och Norge.[...]

Maurice Karkoff har tonsatt inte bara vanlig - ofta orientalisk - lyrik utan också många bibeltexter ur Gamla Testamentet, och närmast står uruppförandet av "I begynnelsen var Ordet" på programmet. Den 9 maj sjöng Oscarskyrkans kör under ledning av Torsten Nilsson på svenska, hebreiska och engelska texterna till Karkoffs rikt facetterade musikstycke, som också kommer att höras i radion."

 

 

Werner Wolf-Glaser. Född 1910, Köln, Tyskland. Fadern född Wolf, modern född Glaser. F.d. studierektor Västerås musikskola. Komponerat operor, baletter, orkesterverk etc. Publicerad pedagog, dikter, kritiker, essäer. Far till Etienne Glaser, se denne. Farfar till Pernilla och Benjamin Glaser, se dessa.
 

Georg Riedel (född 1934), jude från Tjeckoslovakien som i Sverige blivit känd som musikskapare och kompositör som också gjort balettmusik, film- och TV-musik, m.m. samt låtarna "Pippi Långstrump" och "Idas sommarvisa". Också jazzmusiker och basist.

Ledamot av Musikaliska Akademien.

Intervjuad i Judisk Krönika, nr.3-2000, där han berättar att han "först och främst är jude":

"Jag har alltid känt mig väldigt judisk."

"Att som invandrare ha kunnat bidra till den svenska kulturen med till exempel "Lilla Idas sommarvisa" är förstås extra roligt."

När det så gäller Israel, är Riedel en riktig sionist.

Judisk Krönika skriver:

"Första gången Georg Riedel besökte Israel blev han mycket mer berörd än han hade räknat med.

- När jag landat och satt min fot på marken kände jag mig helt gråtfärdig. Mina starka känslor överrumplade mig"

 

Salomon Helperin, judisk kompositör och musiker som även arbetar i Israel. Medverkade i Siewert Öholms TV-program "Eftersnack", 28/7-2000, som representant för svensk-judiska uppfattningar om Mellanöstern.

Medverkade på sionistorganisationen WIZO:s "Bokmässokväll" i Göteborg, 16/9-1999 (se annons för evenemanget i Judisk Krönika, nr.4-1999). Samarbetar med den judiske teatermannen Harry Goldstein.

 

Dror Feiler, tidigare bosatt i Israel och var där fallskärmsjägarsoldat och som efter flytten till Sverige lanserats som kompositör, tonsättare och musiker.

Ledde workshopgrupper under Judiska Kulturkommitténs seminariedagar i Stockholm, december 1999 (se annons i Judisk Krönika, nr.5-1999). Ordförande för Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) (2001). 

 

Mary Eisikovits. Mary Eisikovits är född 1952 i Stockholm. Hennes föräldrar kom till Sverige som "judiska flyktingar" efter 1945. Efter universitetsstudier har Eisikovits ägnat sig åt musik och författarskap. Hon har skrivit texter och musik för radioteatern samt för musikgrupperna Häxfeber, Lystra och Bloody Mary. 

 

Susanne Jaresand. Musikansvarig och fixade det musikaliska urvalet av judiska tonsättare till Judiska Teaterns konserthelger september till november 2000. Se "Musikspegeln", TV2, 15/10-2000.

 

***

 

Bland kända svenska musikskapare och tonsättarnamn finns det också flera med kopplingar till judarna.

 

 

Gumpert Hirsch var nipperhandlare och föreståndare för den judiska församlingen, född omkring 1747 i Bützow, i Mecklenburg. Gumpert Hirsch - som var en s.k. Kohanim Zedek (kohen) och var enligt Judisk Krönika, nr.3-1990, "en mycket framgångsrik affärsman och därtill mycket musikalisk. Han var god vän med Bellman och torde vara den förste jude som valts i Par Bricole, sällskapet".

 

Gösta Nystroem (född 1890) och enligt Judisk Krönika nr.1-1998, "en icke-jude", var en komponist från Dalarna som skrivit symfonier och även musik till "Köpmannen i Vendig" och andra teaterpjäser. Nystroem var musikkritiker i GHT 1932-1947.

I sitt första gifte valde han en Gladys, född Heyman, som var ättling till en av de tre invandrande bröderna Heyman - juden Elias "Edward" Heyman, och dennes judiska hustru, född Nathan.

Paret Nystroem-Heymans judiska dottern Joy Nystroem blev textilkonstnär och gifte sig med journalisten och redaktören Rolf Zandén och de blev sedan föräldrar till skådespelarsyskonen Philip och Jessica Zandén. Således var Gösta Nystroem deras morfar. 1950 gifte Gösta Nystroem om sig med en annan judinna, en viss Helen Lyon.

 

Hilding Rosenberg (född 1892), gjorde sig känd som en framstående operakomponist och tonsättare. Han var ingift med den judiska gruppen då han sedan 1921 var gift med en dotter till den judiska bokhandlaren Viktor Josephson och dennes judiska hustru som i sin tur kom från klanen Valentin.

 

Musikdirektören och komponisten Karl Söderberg (död 1949), var under några år gift med den österrikiska judinnan och konstnärinnan Elisabeth Söderberg (Weixlgärtner). Efter hans död har hon utmärkt sig som en riktig sionist med bl.a. donationer till den judiska staten, trots att hon officiellt skall vara "katolik" (men med en judisk mor).

 

 

 *** 

 


 

 

Dirigenter 
 
Kurt Bendix (1904-1992), var en känd judisk dirigent och hovkapellmästare. Han ligger f.ö. begravd som troende jude på den södra judiska begravningsplatsen, vid Skogskyrkogården, Stockholm.

Hovkapellmästaren Kurt Bendix var ackompanjatör för den musik och sång som spelades vid en ceremoni som hölls för ett sionistiskt auditorium på det Judiska Centret i Stockholm, 10 maj 1971, för att ära den då nyligen avlidna sionistiska fotografen Anna Riwkin-Brick. På samma tillställning sjöng också operasångarna Håkan Hagegård och Birgit Nordin (se Judisk Krönika, nr.5-1971).

 

Herbert Sandberg (född 1902), jude från Tyskland. Blev Stockholmsoperans konstnärlige ledare och dirigent fr.o.m. 1920-talet och blev hovkapellmästare 1946.

Hans tio år yngre syster heter Eva Siao (boende i Kina), intervjuas i Judisk Krönika, nr.2-1991.

I Judisk Krönika berättas hur hon under det tidiga trettiotalet levde tillsammans med sin bror Herbert i Stockholm. Judisk Krönika berättar hur: "Hon fick tidigt kontakt med bl a fotografen Anna Riwkin och Daniel Brick, Judisk Krönikas grundare, och lärde sig allt om fotografering och fotoarbete. Anna gav henne hennes första jobb."

Paret Riwkin-Brick var de ledande sionisterna i Sverige vid den tidpunkten.

Eva Siao berättar vidare: " - När vi bodde i Tyskland levde vi inte så värst judiskt, mina föräldrar höll inte särskilt hårt på seder och bruk, hela min familj betraktade sig nog mer som tysk än som judisk. Men jag hade en onkel som var hängiven sionist, och med honom talade vi t o m om att flytta till Palestina."

 
Den tyskfödde juden Heinz Freudenthal (född 1925), son till en rabbin, var konsertmästare (altviolin) vid Göteborgs orkesterförening 1928-1936. Han var sedan dirigent vid Norrköpings orkesterförening och radioorkester 1936-1953. Freudenthal flyttade sedan till den judiska staten Israel där han efter 1954 blev chefdirigent vid den israeliska statsradion.

 

 

Yuri Ahronovitch (född 1933) är en rysk-israelisk dirigent som emigrerade till Israel 1972. Han var tidigare chefdirigent för Stockholms filharmoniska orkester 1982-1987. 

 

En annan jude, Elyakum Shapirro, var dirigent vid Malmö symfoniorkester (1978).

 

Ytterligare en jude, Alexander Lazarev, dirigerade Radiosymfonikerna i Konserthuset, mars 1998.

 

 
Mika Eichenholz är en förhållandevis ung judisk dirigent vid Stockholmssymfonikerna. Se Judisk Krönika 1995. Vi har tidigare noterat den judiska aktrisen Agneta Eichenholz, som exempelvis spelade den kvinnliga huvudrollen roll i Mozart-uppsättning av Folkoperan (2001).

 

Stefan Solyom, judisk dirigent bl.a. för Norrköpings symfoniorkester.

 

Sten Frykberg (född 1910). Dirigent Sveriges Radio Stockholm 1945-1960. Dirigent- och programchef för Göteborgs orkesterförening 1960-1967. Dirigent och producent Sveriges Radio Stockholm sedan 1968. Sedan 1960 gift med Karin Mannheimer, syster till pianisten Iréne Mannheimer

 

***
 


Operasångare

 

Redan på kung Gustav III:s tid fanns en judinna, L. S. Augusti, som var en berömd sångerska. Hon vann stort rykte för sin sång bland de högre kretsarna.

På 1800-talet gjorde sig en annan judinna, Eufrosyne Abrahamson, sig känd som operasångerska. Eufrosyne Abrahamson var född från den tysk-judiska klanen Leman och ingift med den judiska familjen Abrahamson på Nääs

Hon var syster till Jeanette Rubenson (1854-1938), som var fru till den likaledes judiske polismästaren i Stockholm, Semmy Rubenson (1839-1922).

Euphrosynes systersonson var den forne operachefen Göran Gentele.

 

Judinnan Henriette Nissen-Saloman blev också en känd judisk sångerska på 1800-talet då hon och hennes make, ovannämnde kompositör och violinisten Siegfried Saloman, uppträdde.

 

Jeanette Davidson var en judisk operasångerska som sjöng några år på Kungliga Teatern. Hon var dotter till den judiske affärsmannen Wilhelm Davidson (1812-1883), mannen bakom restaurang Hasselbacken.

 

 

Emile Stiebel (född 1876) var en känd judisk operasångare som var verksam vid Kungliga Teatern där han bl.a. gjorde rollen som "Eisenstein" i "Läderlappen".

 

Judinnan och sångerskan och sångpedagogen Eva Abramson gifte sig med Georg Pawlo (Rosenberg), som också var operasångare i London. Parets judiske son Toiwo Pawlo blev känd för sina skådespelarinsatser. Under åren 1949-1977 var han gift med Kerstin Hedeby. Deras dotter Rebecca Pawlo var under en period gift med skådepelaren Lasse Strömstedt.

 

En av Eva Pawlos elever var operasångerskan Catarine Ligendza (född 1937). Catarine Ligendza vars far var hovsångaren Einar Beyron, och modern hovsångerskan Brita Hertzberg, som kan ha varit judinna. 

 

Den judiska operasångerskan Kerstin Meyer (född 1928) har tillhört Operan sedan 1950-talet och blev rektor för Operahögskolan i Stockholm 1984-1994. Hon har erhållit titeln hovsångerska och sedan 1987 bär hon professors namn. Hon har förutom sjungandet suttit på en mängd intressanta poster inom de högre kultursfärerna:

Styrelseledamot i Rikskonserter 1979-1985, Kungliga Musikaliska Akademien 1982-1988, Drottningholmteaterns vänner 1985-1994, Svenska Tonkonstnärsförbundet 1986-1991, STIM sedan 1988, Konstnämnden sedan 1994, styrelseordförande för Kungliga Teaterns solister och satt också i styrelsen för Umeå Universitet 1994-1997.

Kerstin Meyer var gift med den numera avlidne Björn Bexelius (1941-1997), som bl.a. var styrelseledamot i Statens kulturråd.

 

Operasångerskan Lone Koppel, dotter till den judiske professorn Herman Koppel, är gift med hovsångaren Björn Asker, baryton på Operan sedan 1969.

 

Sannolikt är operasångerskan Benna Lemon Brundin (född 1912), och dotter till operasångaren Olof Lemon, också judinna. Benna Lemon Brundin var engagerad på Kungliga Teatern 1939-1954. Hon är sedan 1937 gift med Carl-Gustaf Bernhard (född 1910), professor i fysiologi och tidigare ordförande för Karolinska Institutets Nobelkommitté. 

 

Operasångerskan Gurli Lemon-Bernhard och judinnan Judith Garellick tillsammans med den judiske kantorn Leo Rosenblüth var också några av de som medverkade i den judiske komponisten Moses Pergaments radioopera "Eli" från 1959.

 

***

Bland andra kända operasångare med kopplingar till det judiska och Israel ses:

 

Ingalill Söderman-Mannheimer (född 1902) känd operettsångerska, i sin tur dotter till operasångaren Carl August Söderman och operasångeskan E. Bergenson. Ingalill Söderman-Mannheimer var verksam bl.a. på Stora Teatern i Göteborg och gifte 1932 in sig i den judiska gruppen då hon äktade den judiske handlanden Bertil Mannheimer.

 

 

Hjördis Schymberg (född 1909), hovsångerska. Mars 1943 arrangerades en stor judisk soaré på Operan i Stockholm till stöd för Europas judar med bl.a. teaterchefen Karin Kavli, Hjördis Schymberg och Bertil Malmberg, där den senare var kvällens högtidstalare.

 

Ingeborg Kjellgren-Hirsch (född 1918), operasångerska på Kungliga Teatern i Stockholm är sedan 1954 gift med en jude Gerhard Hirsch.

 

Wien-födda Maria Edenhofer (född 1911), kallad Maria Ribbing efter att hon 1940 gift sig med den judiske pianisten Stig Ribbing, se denne.

Maria Ribbing var en känd sångerska som framträdde i svensk och utländsk radio och orkesterföreningar.

 

Operasångaren Erland Hagegård är gift med den judiska scenografen Anne Terselius, syster till den sionistiska judinnan och skådespelerskan Lil Terselius

 

Operasångarna Håkan Hagegård och Birgit Nordin sjöng på en ceremoni som hölls för ett sionistiskt auditorium på det Judiska Centret i Stockholm, 10 maj 1971, för att ära den då nyligen avlidna sionistiska fotografen Anna Riwkin-Brick (se Judisk Krönika, nr.5-1971)

 

 
Nikolai Gedda (född 1925). Operasångare (tenor). Debut på Operan 1952. Hovsångare 1965.

Nicolai Gedda var stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism och var sångare vid den tillställning som 1979 hölls i synagogan i Stockholm och arrangerades av Aktionskommittén för Sovjets judar, och som beskrivs i Judisk Krönika, nr.4-1979.

Nicolai Gedda sjöng också på den sionistiska tillsällningen Raoul Wallenberg-dagen för år 1989.

 

 
 
Operasångaren Rolf Björling, son till hovsångaren Jussi Björling, prostituerar sig också för sionisterna. 

Rolf Björling var exempelvis en av de kulturella stödpersonerna som sjöng vid det "sympatimöte för Israel" som Samfundet Sverige-Israel anordnade i Stockholms Folkets hus 15:e december 1974, enligt en artikel i Menorah, nr.1-1975. En tillställning där "operasångarna Rolf Björling och [judinnan] Judith Garrelick [fick] sjunga på svenska och jiddisch".

 

Björling var också en av huvudattraktionerna på den sionistiska organisationen Keren Kajemets vinprovarfest, en fest som Judisk Krönika, nr.9-10/1972, berättar åtskilligt om:

"Rolf Björling, vars röst inte står oförglömliga pappa Jussis långt efter, sjöng både solo och duetter tillsammans med sin söta, skönsjungande Gunnel Eklund, så att applåderna aldrig ville sluta. . . "

Gunnel Eklund är en också känd operasångerska, sedan 1976 gift med Rolf Björling.

Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.4-1972, låter berätta om samma tillställning att Gunnel Eklund och Rolf Björling:

"[...] fick träd planterande [i Israel] som tack för sin generositet och sitt välljud.

- Nu har jag över 60 träd, räknade Rolf Björling snabbt ihop och ler belåtet." 

 

Rubrik från Menorah, nr.4-1972.

 

Och när Israel firade 30-års jubileum höll sionisterna en stor fest i Blå Hallen i Stockholms Stadshus den 11/5-1978, en fest där också Rolf Björling och Gunnel Eklund deltog med sin sång (se artikel i Menorah, nr.2-1978).

 
Operettsångerskan Ulla Sallert underhåller det sionistiska auditoriet i samband med firandet av Israels 25-års jubileum i Stadshuset i Stockholm, den 6:e maj 1973.

Bild och bildtext från Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.2-1973.

  

I Judisk Krönika, nr.3-1986, berättar man skrytsamt hur den kände Stadsteater- (och senare Dramaten-) skådespelaren Bertil Norström (född 1923) var konferencier för den judiska sionistorganisationen WIZO:s festlighet som hölls på Vasateatern i mars 1986. Judisk Krönika uppskattade Norströms konferenciersinsats som han gjorde "gemytligt, avspänt, familjärt" och där han bl.a. spelade juden "Tevje" från den judiska pjäsen "Spelman på taket". Även Norbergs kända skådespelarfru Margreth Weivers som enligt Judisk Krönika är en "gedigen skådespelerska" "roade hjärtligt" de samlade sionistkvinnorna.

Och juden Erland Josephsons dåvarande fru, skådespelerskan Kristina Adolphson-Josephson deltog också och reciterade dikter för den sionistiska församlingen.

På samma tillställning sågs även operasångarna Anne-Marie Mühle, Esaias Tewolde-Berhan och Lars Magnusson. Och Judisk Krönika gladdes åt att få höra Cyndee Peters sånginsats på det sionistiska WIZO-spektaklet på Vasan och berömde hennes "publikkontakt" och "charm".

Den judiska aktrisen Basia Frydman deltog också på scenen. Som producenter och iscensättare av det hela stod Lotta och John Zacharias.

 

 

Operasångerskan Suzanne Brenning (-Öberg) deltog som en av underhållarna på "Israel-festivalen" på Folkoperan, 1994, och vid ett liknande sionistiskt spektakel i Göteborg. Vid det senare tillfället i Göteborg medverkade också solisten Stefan Ljungquist (se Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.2-1994).

Suzanne Brenning (-Öberg) var då fortfarande gift med operasångaren Claes Jakobsson, en sångare känd från bl.a. Folkan och Riksteatern.

 

 

Och när Förenade Israelinsamlingen anordnade sin årliga "Israelfestival", nu för år 2001, var man lyckliga över att ha lyckats få med Tommy Körberg på detta jippo för att med honom som dragplåster dra in pengar till Israel.

Menorah, nr.2-1994 skriver i sin annons för tillställningen, under rubriken "Tommy Körberg på Nalen!":

"Den fantastiske artisten Tommy Körberg med Stefan Nilsson som ackompanjatör, ger oss en underbar show."

Senare i samma annons skriver man: "Detta är ett utmärkt tillfälle att visa solidaritet med Israel [...]."

  

Och när Israel firade 50 år var det ånyo stor fest i Blå Hallen i Stockholms Stadshus, anordnad av Stockholms Judiska Församling, Zionistiska Federationen och Israels ambassad och där "den suveräne Jan Malmsjö" underhöll den sionistiska publiken (Menorah, nr.2-1998, specialbilaga)

  

***   

 

 Övriga sångare

 

Viktor Klimenko, känd "rysk" sångare verksam i Sverige. Sjöng på "Israelfestivalen" 1993 (se Menorah, nr.2-1993).

 

De två jiddisch-musikanterna Hai och Topsy Frankl. Känt sångarpar från Stockholm. Se artikel om deras senaste CD-skivor i Judisk Krönika, nr.1-1998.  Hai och Topsy visar sitt stöd för den politiska ideologin sionismen och dess stat Israel bl.a. genom att medverka som affischnamn och uppträda på Förenade Israelinsamlingens årliga "Israelfestival" för år 1986 (se Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.3-1986).

 

Rikard Wolff, skådespelare och sångare, bl.a. "Pojken på Månen". Medverkar i Judiska Teatern. Spelade i Judiska Teaterns invigningsfest, 5/5-1991 (se annons i Judisk Krönika, nr.2-1991).

 

Författaren Jaques Werup (född 1945) jude då hans mor kom från den judiska familjen Nessim har också skrivit egna sånger. Intervjuad och skriver även själv i Judisk Krönika.

 

Daniella Gordon, judisk sångerska och cabaréartist. Med i Judiska Teaterns cabaré. Se Judisk Krönika, nr.1-1991. Även med på "Israelfestivalen" i Stockholm februari 1994 (se Menorah nr.2, 1994). Underhöll med jiddish-sånger på Förenade Israelinsamlingens årsmöte 1999 (se artikel i "Menorah", nr.3, 1999, sid. 14). Brorsdotter till skulptören Willy Gordon, se denne.

 

Sarah Dawn Finer är en välkänd sångerska som bl.a. dyker upp i schlagersammanhang. Sydsvenska Dagbladet (16/9-2011) skriver:

"Sarah Dawn Finer kommer från en brokig familj. Hennes mamma är amerikansk judinna med anor från Ryssland, hennes engelske pappa har både kristen och judisk bakgrund, och hennes syster Zoie är gift med en troende muslim."

Sarah Dawn Finer debuterade redan när hon var sex som skådespelerska med en av huvudrollerna i den likaledes judiska Marianne Ahrnes TV-serie "Maskrosbarn" och har också jobbat med en revy med Magnus Uggla, även han med judiska rötter.

 

Den ryska judinnan Jelena Jangfeldt-Jakubovitch är också någon sorts sångerska och tonsättare av ryska företrädesvis judiska 1900-talspoeter som Boris Pasternak och Osip Mandelstam.

I Ryssland har hon varit skådespelerska, och har i Sverige gjort huvudrollen i Lisa Olins film "Ingen som du", där Jelena spelade en polsk judinna. Filmen vann första pris på Göteborgs filmfestival. Som en del av detta judiska engagemang medverkar hon även i Judiska Teatern och det judiska jippot "Judisk Konfetti" som hölls i december 1994.

Hon var också med i firandet av Israels 40-års jubileum 1988.

Jelena är en judinna vars farföräldrarna var ryska judar från Krim och morföräldrarna polska judar från Warszawa. I en intervju i Judisk Krönika, nr.6-1999, berättar Jelena för Judisk Krönikas Suzannah Gottfarb:

"- Jag har alltid varit medveten om min judiskhet."

"Hemma firade vi de judiska helgerna. Varje pesach åt vi matsebröd som såldes i synagogan."

Som en del av det rådande kulturetablissemanget är Jelena gift med Bengt Jangfeldt, känd kulturreporter och Rysslandskännare verksam på Svenska Dagbladet.

 

Fanny Kempe. Vispoet. Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah (nr.2-1990) gör reklam för hennes skiva.

 

 

***

 

Även andra kända namn från den sjungande delen av det svenska kulturetablissemanget har kopplingar till judarna.

 

Jenny Lind (1820-1887), som firade enorma triumfer som sopransångerska ("den svenska näktergalen"), bl.a. under stora turnéer åren 1844-1852, blev ibland ackompanjerade av den framstående judiska konsertpianisten Wilhelmina Schück (född Josephson).

Jenny Lind gifte sig med den judiske pianisten Otto Goldschmidt, och institftade därefter Jenny Lind-Goldschmidts treåriga resestipendium, där juden och arkitekten Ernst Jacobsson, var en av stipendieinnehavarna.

Not: Ernsts Jacobsson fru, Selma Lamm, som han möter först senare i livet, var på mödernet född Goldschmidt, och hennes morbror var just denne Otto Goldschmidt, Jenny Linds man! Så det är här frågan om total rundgång i de judiska kretsarna.

 

Även Evert Taube har kopplingar till den judiska gruppen. För det första kan vi anmärka att namnet "Taube" är vanligt bland just judar, men vi har inte sett några judiska försök att claima den gamle legenden. Dock var Evert Taube på sin tid helt beroende av Bonniers för förläggningen av sina verk, och han brukade skicka fram sin lille son Sven-Bertil Taube, att hämta pengarna från det Bonnierska kontoret. 

Sven-Bertil Taube blev sedan också känd som sångare och skådespelare och gifte sig med en öppen judinna Ann Zacharias. Sven-Bertil är således far till både skådespelerskan Sacha Zacharias samt kändiskocken Jesper Taube

Judinnan Ann Zacharias uppges också ha varit en av Ted Gärdestads tidigare flickvänner.

 

***


Musiker

 

Vi skall inte heller att glömma att nämna judinnan Madeleine Uggla (född 1920), som hade mycket inflytande över musikutbildningen då hon var lärare på Musikhögskolan 1962-1970 och 1972-1975 och sedan grundade Stockholms Musikpedagiska Institut (SMI) 1960 och var lärare och rektor där 1960-1981 och sedan konstnärlig ledare och styrelseordförande 1981-1991.

Hon grundade också Svenska Röstpedagogförbundet 1960 och var dess ordförande till 1977, var ordförande för Sveriges Körförbund 1983-1995, ordförande i samrådet för nordisk amatörmusik 1985 och vice ordförande där 1988-1995.

Hennes judiska påbrå kommer från det att hon egentligen är född Thiel, som dotter till den judiske direktören Olof Thiel, och således ättling till den judiska bankirfamiljen med samma namn.

Det kan var på sin plats att här berätta att hennes make Claës Uggla (1916-2000) var patenträttsråd. Parets gemensamme son är den kände svenske artisten Magnus Uggla, som således har judiskt påbrå.

  

Piano

 

Judinnan Sara Heinze (född i den judiska familjen Magnus) var en känd judisk pianist på 1800-talet.

 

Som vi nämnde ovan var pianisten Otto Goldschmidt gift med Jenny Lind. Han skall enligt uppgift ha konverterat till kristendomen strax innan giftermålet. Otto Goldschmidt var morbror till Oscar Lamm som grundade med Gustaf de Laval Separator och vidare verkstadsföretagen Atlas och Diesels Motorer som senare slogs ihop till Atlas Diesel och idag heter Atlas Copco.

 

Stig Ribbing, pianoprofessor. Hyllad som jude i Judisk Krönikas artikel "Alla är de på något sätt...", från Judisk Krönika nr.4-1985, en artikel om kända svenska judar och svenskar med judiskt påbrå och som finns inscannad och tillgänglig för läsning via denna länk.

Stig Ribbing (född 1904) var son till överstelöjtnanten Bo Ribbing och en judinna Anna Silfverstolpe (ättling till hovjuden Moses Marcus Levi - Adolf Ludwig Levin). Stig Ribbing studerade musik bl.a. för en Artur Schnabel (passande namn). Därefter har Stig Ribbing medverkat i bl.a. radion fr.o.m. 1925 och som solist i världen. Stig Ribbing var lärare i pianospel vid Musikhögskolan 1958-1970 och bar professors namn fr.o.m. 1968.

Stig Ribbings bror är byråchefen i utrikesdepartementet, Herbert Ribbing, se denne.

1940 gifte sig Stig Ribbing med den Wien-födda Maria Edenhofer, därefter kallad Maria Ribbing, som i sin tur blev en känd sångerska.

 

Wilhelmina Schück (född Josephson), var som vi berättade ovan, en känd judisk konsertpianist som till och med fick ackompanjera Jenny Lind. Wilhelmina Schück var syster till teater-mannen Ludvig Josephson, och gift med Martin Schück, den senare en viktig personlighet inom den judiska församlingen i Stockholm.

  

Hans Eppstein (född 1911), tysk jude från Mannheim. Pianist, musikpedagog. Dirigent för Stockholms madrigalsällskap 1943-1945. Lektor på Göteborgs musikkonservatorium. Styrelseledamot av Sveriges Pianolärarförbund.

  

Janos Solyom. Född 1938 i Ungern. Modern född Weill. Bosatt i Sverige sedan 1956. Känd judisk pianist. Musikskribent MånadsJournalen. Spelade på judiskt ghettojippo 1990, se Judisk Krönika, nr.3-1990. Medverkade i "Israelfestivalen" 1987 tillsammans med bl.a. den judiske violinisten Semmy Stahlhammer och Boris Fogelman (se annons för tillställningen i Judisk Krönika, nr.6-1986).

Gift 1987 med Expressen-journalisten och musik-kritikern Camilla Lundberg, se denna. Camilla Lundberg är sedan 1999 musikchef på SVT.

 

Artikeln ovan från Judisk Krönika, nr.9/10-1973.

Bonniers håller fest för att samla pengar till Israel: "Janos Solyom hade erbjudit sig att hjälpa Israel genom att ge en konsert."

 

 

Marian Migdal (född 1948), är en polsk jude som studerade för Hans Leygraf och sedan gjort en del framträdande i Sverige. Nu senast är han professor vid musikhögskolan i Hamburg. 
 
Staffan Scheja. Född 1950. Modern född Magnuson. Konsertpianist. Debut i Sverige 1964, i USA 1972. Turnéer i bl.a. Nordamerika, Japan och Europa.

Ordförande för Svenska Tonkonstnärsförbundet 1988-1990.

 

 

Bild och bildtext ovan från Förenade Israelinsamlingens tidskrift "Menorah", nr.2-2003 (Internetversionen).

Kändispianisten Staffan Scheja och hans hustru Lizzie Oved, den israeliska ambassadens kulturattaché i Stockholm, och deras dotter, tillsammans på "Israelfestivalen" på Nalen i Stockholm, 16:e mars 2003.

Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Staffan Scheja medverkade i Judiska Teaterns konserthelger med judisk musik som hölls september till november 2000. Se den judeocentrerade intervjun med honom i "Musikspegeln", TV2, 15/10-2000.

I Judisk Krönika, nr.5-1986, berättas det att Staffan Scheja var pianist på en tillställning i Berwaldhallen i Stockholm, 14 december 1986, anordnad av Aktionskommittén för Sovjets Judar tillsammans med Svenska Kommittén mot Antisemitism, och där den judiske krigsförbrytaren Elie Wiesel var "huvudtalare".

Staffan Scheja medverkade redan vid "Israelfestivalen" 1994. Även efter utbrottet av den andra Intifadan och krigsförbrytaren Ariel Sharons maktövertagande i Israel, deltog Scheja med hustrun på "Israelfestivalen" för år 2003 (se bild intill från "Menorah", nr.2-2003).

"Menorah" (nr.2-2003), skriver om det sionistiska spektaklet som utspelades för 284 specialgäster och "israelvänner":

"Den internationellt erkände konsertpianisten Staffan Scheja framförde Liszt för att senare även ackompanjera den 17-åriga, mycket lovande, israeliska flöjtisten Tamar Romach."

 

1. Staffan Scheja var tidigare gift med designern Agneta Eckemyr.

2. Också tidigare gift med skådespelerskan Marianne Scheja.

3. 2001 gift med Lizzie Oved, den israeliska ambassadens kulturattaché i Stockholm, och har t.o.m. fått barn med henne.

Staffan Scheja är far till skådespelerskan Rebecka Scheja, från äktenskapet med Marianne Scheja.

 

 

Iréne Mannheimer (född 1931). Konsertpianist. Studerade för personer med namn som Annie Fischer och Vlado Perlemuter. Lärare i piano på Musikhögskolan sedan 1968. Professor i Musikaliska Akademin. Ordförande i Svenska pianopedagogförbundet 1968-1977.

Iréne Mannheimer är dotter till den judiske bankdirektör Gunnar Mannheimer, se denne, där modern Hilde var född Richter. Systern i sin tur gift med kapellmästaren Sten Frykberg, se denne.

 

Annons i Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.1-1995.

Professor Iréne Mannheimer spelar piano för Israels ambassadör och samlar på så vis pengar till Israel.

 

 

Den judiske pianisten Jacob Moscowicz deltog vid den tillställning som 1979 hölls i synagogan i Stockholm och arrangerades av Aktionskommittén för Sovjets judar, och som beskrivs i Judisk Krönika, nr.4-1979. Jacob Moscowicz, född i Ryssland, kom till Sverige 1969. Han har studerat på Musikaliska Akademin i Stockholm och gjort flera "bejublade" framträdanden, bland annat i Stockholms konserthus. Den senaste tiden (1979) har han också förekommit flitigt i radio.

Jacob Moscowicz framträdde också på den sionistiska organisationen Keren Kajemets årliga Tubischvat-fest 1972 (se Judisk Krönika, nr.2-1972).

 

Peter Jablonski (född 19721). Konsertpianist. Sannolikt judiskt påbrå då namnet Jablonski är vanligt i judiska sammanhang. Har också en pianist-broder Patrik Jablonski. De driver sedan 2000 ett skivbolag som säljer klassisk musik i mp3-format på Internet.

 
Anita Braun. Pianist. Med på jiddish-skivan "Jiddish Jiddish" (se Judisk Krönika, nr.3-2000).

 

Laszlo Beer. Regissör för barnoperan "Hjälp, hjälp, utomjordingar!". Pianopedagogen Laszlo Beer är initiativtagare och ledare för barnoperan Utile Dulci, som med jämna mellanrum presenterar opera för barn, framförd av en ensemble som blandar professionella sångare med elever från Utile Dulci pianoskola. På repertoaren har funnits verk som "Chip och hans hund "av Menotti och Benjamin Brittens "Sotarpojken" samt "Elddonet" (2001).
 

 

Violinister

 

Juden Siegfried Saloman (1816-1899), bror till den judiske målaren Geskel Saloman, var verksam på 1800-talet som kompositör och violinist. Uppträdde med sin hustru Henriette Nissen-Saloman

 

Endre Wolf. Född 1913 i Ungern. Violinist. Konsertmästare i Göteborg 1936-1946. Professor i Manchester 1954-1964. Professor i Köpenhamn sen 1968. Lärare vid Sveriges Radios musikskola sen 1959.

  

Josef Grünfarb (född 1920). Violinist i Konsertföreningen i Stockholm till 1961. 1:e konsertmästare i radioorkestern 1961-1964, därefter i Hovkapellet. Grundare av Grünfarbkvartetten.

Grünfarb är en sann sionist som donerar pengar till Israel, vilket kunde ses i "Menorah", nr.2-1999, där han annonseras i en "tacklista" i tidningen som person Förenade Israelinsamlingen tackar för bidrag till deras kampanj EXODUS.

 

Gidon Kremer. Violinist. Sveriges Radios Symfoniorkester.

  

Mircea Saulesco spelade vid den tillställning som 1979 hölls i synagogan i Stockholm och arrangerades av Aktionskommittén för Sovjets judar, och som beskrivs i Judisk Krönika, nr.4-1979. Mircea Saulesco har fått sin utbildning i Bukarest, där han är född, och i Wien. Sedan 1958 bor han i Sverige och verkar i Sveriges Radios Symfoniorkester. Saulesco är primarie i den stråkkvartett som bär hans namn.

  

Michail Kazinik. Född i Ryssland. Violinist. Medverkar i SVT:s program "Eldsjälar", 2001. Peter R. Meyer, se denne, har gjort ett "hyllningsporträtt" om Kazinik.

Michail Kazinik spelade bl.a. på "Israelfestivalen" 1993 (se Menorah, nr.2-1993).

  

David Bartov (född 1951). Sovjetisk-född konsertviolinist verksam i Sverige och som egentligen hette Gutman i efternamn. Har var bosatt i Tel Aviv i Israel under 1960-talet. Var också med och startade Nordiska Musikkonservatoriet 1977.  

Judisk Krönika, nr.2-1974, låter berätta om en tillställning som Judiska Nationalfonden (KKL) höll på hotel Sheraton 10:e februari 1974, och där bl.a. Israels dåvarande Sverigeambassadör Avner Idan medverkade och KKL:s svensk-judiske ordförande Harry Rock och där David Bartov underhöll med sitt fiolspel.

 
Cecilia Glaser. Spelar violincell. Egen konsert i Grünewaldssalen i Stockholms Konserthus 1992. 

 

Leo Lagercrantz. Violinist. Tillhör kultursidorna på Expressen (2000). I grunden musikkritiker men skriver politiska artiklar. Redaktionssekreterare för Expressens "Sidan 4". Ledarskribent på Expressen okt-2001.

Enligt Judisk Krönika 2001 deltog Leo tillsammans med sin bror Samuel Lagercrantz, vid en judisk ceremoni för att avtacka f.d. överrabbinen Morton Narrowe, se denne.

Son till judarna Rose och Hugo Lagercrantz, se dessa. Även besläktad med Olof Lagercrantz och Lars Lönnroth, se dessa.

 
Bild och bildtext från Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.1-1998.

Judisk-israelisk tillställning där man ser Expressens ledarskribent Leo Lagercrantz med fiolen i högsta hugg.

Observera den israeliska flaggan bakom honom och bilden på sionismens grundare Theodor Herzl (den skäggige herren upp till vänster på fotot).

 

Och i Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.2-1998, berättas att denne Leo Lagercrantz också framträdde på en jubileumscabaret för att fira Israels 50-års jubileum, ett sionistiskt spektakel som hölls på Musikmuséet i Stockholm, där man enligt Menorah "bjöd på strålande underhållning i Israels tecken".

Särskilt Lagercrantz insats höjdes till skyarna: "[...] medan kvällens värdar samlade in välkomna bidrag [d.v.s. pengar till Israel] lyssnade vi andlöst till virtuosa konsertnummer av violinisten Leo Lagercrantz och pianisten Georg Öqvist."

Lagercrantz använder här sin musikaliska talang för att locka givare att donera pengar till ockupationsmakten Israel - så enkelt är det med det.

Vad är detta om inte att arbeta för sionismen?

 

 

Semmy Stahlhammer. Violinist. Solist i Hovkapellet. Semmy spelar fiol i sitt arbete som konsertmästare i Operaorkestern i Stockholm (1982).

Semmy Stahlhammer är son till den judiske fiolreparatören Mischa Stahlhammer invandrad från Polen.

Medverkar i Judiska Teatern. Spelade i Judiska Teaterns invigningsfest, 5/5-1991 (se annons i Judisk Krönika, nr.2-1991).

Gediget engagemang för den judiska staten Israel, där han lånar sin talang för att hjälpa till att dra in pengar.

Semmy Stahlhammer medverkade i "Israelfestivalen" 1987 tillsammans med bl.a. pianisten Janos Solyom och Boris Fogelman (se annons för tillställningen i Judisk Krönika, nr.6-1986). Medverkade i "Israelfestivalen" 1994. Medverkar också som violinist i "medicinskt afton" under Israels 50-års jubileumsfestival, den18/3-1998 (se Judisk Krönika, nr.1-1998).

 
Annons från en bilaga till Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.1-1988), i samband med firandet av Israels 40-års dag.

 

Annette Mannheimer, spelar violin (2002)

  

Elsbeth Moser. Musiker. Solist. Spelat i Gustav Vasa kyrka.

 

*** 

 

Musiker som lånar ut sig för judarna och sionismen

  

Inger Wikström, (född 1939) pianist som debuterade 1956. Internationellt verksam. Startade Nordiska Musikkonservatoriet 1977. Ledamot av MA sedan 1988. Även tonsättare, bl.a. operan "Den fredlöse" (1986 efter Strindberg-drama). Tidigare gift med Jan-Erik Wikström, se denne. Inger Wikström har framträtt vid sionistiska sammanhang.

Judisk Krönika, nr.2-1974, låter berätta om en tillställning som Judiska Nationalfonden (KKL) höll på hotel Sheraton 10:e februari 1974, och där bl.a. Irsaels dåvarande Sverigeambassadör Avner Idan medverkade och KKL:s svensk-judiske ordförande Harry Rock och där Inger Wikström underhöll den sionistiska publiken med sitt pianospel.

  

Käbi Laretei (1922), känd konsertpianist, musikpedagog och författare.

Käbi Laretei kommer från Estland. Fadern var Estlands minister först i Moskva, sedan i Stockholm. 1940 lämnade hon sitt hemland av politiska skäl. Studerade musik för judarna Anna Hirzel-Langenhan och Edwin Fischer i Schweiz och debuterade som konsertpianist i Stockholm 1946. Turnéer i Europa, Kanada, USA och Nordafrika. 1974-75 arbetade Laretei som musiklärare på Bollnäs folkhögskola och 1975-76 vid Stockholms musikpedagoginstitut. Har haft musikprogram i TV och är (1997) ordförande i Tonkonstnärsförbundet sedan 1967. Ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien 1968. Laretei erhöll Immigrant-institutets Kulturpris 1984.

 

Käbi Laretei har ställt upp på sionistiska tillställningar för att dra in pengar till Israel (se Emil Glücks bok "På väg till Israel", Sällskapet för judaistisk forskning nr.5, 1985, sid. 163).

Hon var i sitt första giftermål 1950-1959 gift med dirigenten och 1:e kapellmästaren Gunnar Staern (hette ursprungligen Stern), f.ö. bärare av ett efternamn som ofta är judiskt.

Käbi Laretei gifte sig sedan med regissören Ingmar Bergman, ett äktenskap som varade 1959-1969. 

 

Den kände jazzpianisten Thore Swanerud (1919-1988) skämdes inte för att delta i WIZO:s fest i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus, på organisationens årliga basar, där han bidrog med sitt ackompanjemang (se Judisk Krönika, nr.6-1986).

Thore Swanerud har deltagit i massor av grammofoninspelningar ända sedan 30-talet och skrivit 100-tals arrangemang för vis- och schlagerskivor med de flesta av våra populärartister. Av hans jazzskivor blev 50-talsinspelningarna med Ernestine Anderson och Thore Swaneruds trio särskilt lovordade.

Efter hans död finns det s.k. "Thore Swanerud-stipendiet " som ges ut årligen.

 

Konsertpianisten Roland Pöntinen (född 1963), spelade på Förenade Israelinsamlingens Israelfest på Berns i Stockholm 1995.

Menorah, nr.2-1995, hyllade i sin artikel om tillställningen den "oförliknelige pianisten Roland Pöntinen, som med sedvanlig bravur bjöd på klassisk musik".

 

 

Eddie Buhner mästrade på den sionistiska tillställningen "Israelfestivalen" 1987, se (artikel i Judisk Krönika, nr.6-1986). Är känd från  Eddie Bruhner' s Swedish Jazz All Stars, Eddie Bruhner´s International Jazz Band. Eddie Buhner var presentatör vid JAZZ-GALA 1998, en jazzgala tillsammans med gräddan av Sveriges jazzmusiker.

 
Jan Bengtsson, Kungliga hovkapellets soloflöjtist. Spelade judisk och israelisk musik på "Jubileumscabaret", under Israels 50-års jubileumsfestival 2/4-1998 (se Judisk Krönika, nr.1-1998).

En "Jan Bengtsson" publicerar delar av sin C-uppsats (musikvetenskap vid Uppsala universitet) i Judisk Krönika nr.4-1999, om Strauss och antisemitismen. Samme man? 

 

Den kända flöjtisten Gunilla von Bahr var ett av dragplåstren på en stor konsert som hölls i Stora Synagogan i Stockholm den 2/4-1998, i samband med firandet av Israels 50-års jubileum (se annnons för jippot i Menorah, nr.4-1997).

 

Och när Israel firade 50 år var det också stor fest i Blå Hallen i Stockholms Stadshus, anordnad av Stockholms Judiska Församling, Zionistiska Federationen och Israels ambassad. Där "dansades det natten lång till Leif Kronlunds orkester" (Menorah, nr.2-1998, specialbilagan)

 

 
Gunnar Nilsson deltog med flera kända judar i den judiska kulturveckan 1983 som föredragare om judiska insatser i svensk musik, se artikel i Judisk Krönika, nr.6-1983.

 

***
 


Top       Person-index      Home