Forum
Add New Subject

Bengtsfors, den 21 okt. 1998
Datalagen-Vems lag?
Pierre "Shaygets" Hägström

Den 19 0ktober 1998 framkom det i nyheterna, det som vi borde ha känt till men som förtigits för den stora allmänheten... Detta att det gives oss en lag som inte ger oss möjligheten att via datan (internet) komunicera om uppgifter gällande de personer som sändaren anser det är viktigt att namnge (skvallra om), det var 1995 som denna lag antogs under EUs försorg...

Vid ett flertal tillfällen har som framkommit, denna betydelse- fulla för demokratin och yttrandefriheten fråga, av oroade ledamöter försökts tas upp i riksdagen utan att uppmärksammats, enligt komentarer i frågan har de ansvariga "slingrat sig som ålar", det talar för sig själv hur läget är där i toppen... Frågan är för dessas uppdragsgivare mycket viktigt.

Nu har läget i världen börjat visa sig mer och mer, avslöjanden på avslöjanden kan vi ta del av i massmedia... marknadens fullkomliga av- saknad av mänskliga värden är belysande... Allt trampas ned av en kallsinnig vinningslystnad, detta kan ju inte fortgå utan att hederliga medborgare ifrågasätter dessa omänskliga handlingar... Så denna lag har nog sitt berätt- igande, i den betydelsen att de styrande kan stävja informationsflödet ang.

Betydelsefulla övergrepp gentemot det, som går under benämningen, " De mänskliga rättigheterna! Denna lag är endast till för att försvara och skydda dessa krafter som suger ut vår planet dag för dag, denna lag är endast till för att omöjligöra motståndet, att få effektivt tyst på den vaknande opinion, som dessa kriminella element börjar ana växa sig starka, runt om i världen.

Ta t.ex. Canadas djävulska roll i fallet Öst-Timor... Dessa rätt-mätiga anklagelser gentemot de personer inom den Canadensiska regeringen, samt dessa företag som är inblandade i förbrytelserna på denna lilla ö...

Skulle nu denna lag komma att praxiseras, skulle detta betyda att information om dessa personers handlingar och utgivande av namnen, på syndarna,utan dessas personliga samtycke, (som skulle vara helt uteslutet av naturliga skäl att få) möjligöra för dessa att sätta varje motståndare bakom galler, upp till två år! Kanske detta inte är så hårt, ty i andra länder har man faktiskt dödsstraff för liknande s.k. förbrytelser... detta endast för att man vill delge sina medmänniskor uppgifter som skulle, som man då anser, kanhända vara till skada för den eller dessa som berörs av informationen...

Yttrande-friheten är en rättighet, men faktiskt också en skyldig- het om man känner ansvar och har en rättskänsla för sina medmänniskor...

Detta skall ingen ta ifrån oss... Denna sjuka lag, måste ifråga- sättas! Likt dessa krafter som fått den till stånd, innan det är försent...

Pierre "Shaygets" Hägström

 

Index Svenska
Add New Subject

 


HOME


French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk
radioislam.org
France
This Site
Islam
Photos
Email
radioislam.net
Maroc
Morocco
A.Rami
Links
Search
Deutschland
USA?
Statistics
Sweden
News
Forum1
Caricatures
England
Arabic
A Plot
When
Forum2
Maroc Tragédie
War!
Farrakhan
Shahak
Who?
Israel

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions
Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
èÓÚÓÍÓÎ ëËÓÌÒÍË åۉˆӂ.

Latest Additions
English
Svenska
French
German
Portug
Arabic
Russian
Italian
Spanish