No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
  66 Questions and Answers on the Holocaust   
| English | Spanish | Portug |
 

  66 Spørgsmål og svar om holocaust

Udgivet af Institute for Historical Review
P.O. Box 2739, Newport Beach, CA 92659, USA


 

1. Hvilke beviser findes der for, at nazisterne begik folkemord eller med fuldt overlæg dræbte seks millioner jøder?

Ingen. De eneste beviser er vidneudsagn fra individuelle "overlevende". Disse vidneudsagn er selvmodsigende og kun få "overlevende" hævder faktisk at have været vidne til "gasning". Der er ingen holdbare beviser overhovedet: Ingen askedynger, intet krematorium i stand til at udføre opgaven, ingen bunker af tøj, ingen sæbe fremstillet af lig, ingen lampeskærme fremstillet af menneskehud, ingen optegnelser, ingen troværdige demografiske statistikker.

 

2. Hvilke beviser findes der for, at seks millioner jøder ikke blev slået ihjel af nazisterne?

Der findes et omfattende retsteknisk, demografisk, analytisk og komparativt bevismateriale, som påviser det usandsynlige i sådanne talstørrelser, der er en overdrivelse på måske 1000 procent.

 

3. Har Simon Wiesenthal engang skriftligt erklæret, at der ikke fandtes gaskamre på tysk jord?

Ja. I tidsskriftet Books & Bookmen fra april 1975. Han hævder, at gasningen fandt sted I Polen.

 

4. Når Dachau lå i Tyskland og selv Simon Wiesenthal siger, at den ikke var en tilintetgørelseslejr, hvordan kan det så være, at tusinder af amerikanske krigsveteraner siger, at den var en tilintetgørelseslejr?

Fordi der, efter at de allierede havde indtaget lejren, blev ledt tusinder af amerikanske soldater gennem den, hvor de fik forvist bygninger, som formodedes at være gaskamre, og fordi massemedierne vidt og bredt, men usandt, erklærede, at Dachau var en "gasnings"-lejr.

 

5. Auschwitz lå i Polen og ikke i Tyskland. Er der beviser på, at der fandtes gaskamre til at dræbe mennesker i eller ved Auschwitz?

Nej. Auschwitz, som blev indtaget af sovjethæren, blev gennemgribende ændret efter krigen, og et ligkapel blev ombygget til at se ud som et stort "gaskammer". Efter at USA's førende ekspert i gaskammerkonstruktion, Fred Leuchter, undersøgte dette og andre formodede Auschwitzgasningsfaciliteter, erklærede han, at det var en absurditet at påstå, at de blev eller kunne have været anvendt til henrettelser.

 

6. Hvis Auschwitz ikke var en "dødslejr", hvad var da dens sande formål?

Den var et omfattende fabrikskompleks. Der blev fremstillet syntetisk gummi (buna). De indsatte blev brugt som arbejdskraft. Buna processen blev også anvendt I USA under anden Verdenskrig.

 

7. Hvem byggede den første koncentrationslejr og hvor og hvornår?

Den første brug af koncentrationslejre i den vestlige verden var i Amerika under den Nordamerikanske Frihedskrig. Englænderne internerede tusinder af amerikanere, hvoraf mange døde af sygdomme og mishandling. Senere byggede englænderne koncentrationslejre i forbindelse med boerkrigen i Sydafrika, hvor de internerede kvinder og børn af boerafstamning. Der døde titusinder disse forfærdelige steder, som var langt værre end nogen tysk Kz-lejr under Anden Verdenskrig.

 

8. Hvilken forskel var der på de tyske Kz-lejre og de amerikanske interneringslejre, hvor amerikanere af japansk afstamning blev indsat under 2. verdenskrig?

Udover navnet var den eneste nævneværdige forskel, at tyskerne internerede personer på grundlag af en virkelig eller formodet sikkerhedstrussel mod den tyske krigsførsel, hvorimod amerikanerne internerede alene på grundlag af race.

 

9. Hvorfor satte tyskerne jøderne I KZ-lejre?

Fordi tyskerne regnede jøderne for en direkte trussel mod deres nationale suverænitet og overlevelse, og fordi jøderne var talstærkt repræsenteret i kommunistiske aktiviteter, ihvertfald var alle, der blev mistænkt for at være en trussel mod sikkerheden - ikke kun jøderne - i fare for at blive interneret.

 

10. Hvilke omfattende forholdsregler tog jøderne mod Tyskland så tidligt som i 1933?

En international boykot af tyske varer.

 

11. Erklærede verdens jøder krig mod Tyskland?

Ja, massemedierne verden over bragte overskrifter som "Judea erklærer krig mod Tyskland".

 

12. Var dette før eller efter, at rygterne om "dødslejre" begyndte?

Næsten 6 år før. Judea erklærede krig mod Tyskland i 1933.

 

13. Hvilken nation var den første, som foretog massebombardementer fra luften mod civilbefolkningen?

Storbritannien - den 10. maj 1940.

 

14. Hvormange gaskamre til at dræbe mennesker var der i Auschwitz?

Ingen.

 

15. Hvor mange jøder var der før krigen i de områder, som kom under tysk kontrol?

Mindre end 4 millioner.

 

16. Hvis Europas jøder ikke blev udryddet af nazisterne. Hvad skete der da med dem?

Efter krigen var Europas jøder stadig i Europa på nær ca. 300.000, som døde af alle mulige årsager under krigen, og dem, som udvandrede til Israel, USA, Argentina, Canada o.s.v.. De fleste jøder. som forlod Europa, gjorde dette efter og ikke under krigen. Dem er der alle gjort regnskab for.

 

17. Hvor mange jøder flygtede langt ind i Sovjetunionen?

Over to millioner. Tyskerne kunne ikke nå denne jødiske befolkning.

 

18. Hvor mange jøder udvandrede før krigen og befandt sig således uden for tysk rækkevidde?

Over en million (ikke medregnet dem, som blev absorberet i Sovjetunionen).

 

19. Hvis Auschwitz ikke var en udryddelseslejr, hvorfor tilstod kommandant Hoess så, at den var det?

Han blev torteret af jødiske forhørsledere i engelske uniformer, således som en af dem siden har indrømmet.

 

20. Findes der nogen beviser for, at det var den amerikanske, engelske, franske og sovjetiske fremgangsmåde at torturere tyske fanger for at opnå tilståelser ved Nuernbergprocessen og andre steder?

Der findes et omfattende bevismateriale for anvendelsen af tortur både før og under den berømte Nuernbergprocces - og sidenhen i forbindelse med andre krigsforbryderprocesser.

 

21. Hvordan gavner "holocaust"-historien jøderne idag?

Den fritager dem for enhver kritik som gruppe. Den giver dem en samhørighed, hvormed deres ledere kan kontrollere dem. Den er et redskab ved pengeindsamlinger og til at retfærdiggøre hjælp til Israel på 10 milliarder dollars om året.

 

22. Hvordan gavner den staten Israel?

Den retfærdiggør de milliarder af dollars i "erstatning", som staten Israel har modtaget af Vesttyskland (Det forhænværende DDR nægtede at betale). Den bliver i USA brugt af den zionistiske/Israelske lobby til at kontrollere den amerikanske udenrigspolitik overfor Israel og til at tvinge de amerikanske skatteydere til at ryste op med alle de penge, Israel ønsker.

 

23. Hvordan gavner den kristne gejstlighed?

Den bekræfter den gammeltestamentlige ide om jøderne som det "udvalgte folk". Den holder også det israelsk kontrollerede "hellige land" tilgængeligt for gejstligheden.

 

24. Hvordan gavner den kommunismen?

Den dækker over omfanget al deres eget krigsmageri og grusomheder før, under og efter krigen.

 

25. Hvordan gavner den England?

På samme måde som Sovjetunionen.

 

26. Findes der beviser på, at Hitler beordrede masseudryddelse af jøder?

Nej.

 

27. Hvilken slags gas blev anvendt af nazisterne i koncentrationslejrene?

Zyklon B, en hydrogencyanid gas.

 

28. Til hvilket formål blev og bliver denne gas fremstillet?

Til bekæmpelse af den tyfussmittebærende lus. Den bliver brugt til at desinficere tøj og rum. Den er nem at skaffe den dag i dag.

 

29. Hvorfor anvendte de den I stedet for en mere egnet gas til masseudryddelse?

Hvis nazisterne havde haft til hensigt at anvende gas til at udrydde mennesker, fandtes der langt mere effektive gasser. Zyklon B er meget ineffektiv, undtagen når den bruges som desinfektionsmiddel.

 

30. Hvor længe tager det at udlufte et rum, der er fyldt med Zyklon B?

Normalt omkring 20 timer. Hele proceduren er yderst krævende og indviklet. Der skal bæres gasmasker og kun veltrænede teknikere kan anvendes.

 

31. Auschwitzkommandant Hoess sagde. at hans mænd trængte ind i gaskammeret ti minutter efter, at jøderne var slået ihjel, for at fjerne ligene. Hvordan kan det forklares?

Det kan ikke forklares, for hvis de havde gjort det, ville de have lidt samme skæbne som dem, de skulle fjerne.

 

32. Hoess sagde I sin tilståelse, at hans mænd røg cigaretter, samtidig med, at de slæbte de døde jøder ud af gaskamrene ti minutter efter gasningen. Er Zyklon B eksplosiv?

I høj grad. Hoess tilståelse er klart falsk.

 

33. Hvad er den nøjagtige fremgangsmåde, som nazisterne angiveligt brugte til at udrydde jøderne?

Historierne strækker sig fra at hælde indholdet af gasdåserne ned i de fyldte rum fra et hul i loftet til at sende det gennem rørene til bruserne. "Millioner" af jøder skulle angiveligt være blevet dræbt på denne måde.

 

34. Hvordan kunne sådan en plan til masseudryddelse holdes skjult for jøderne?

Den kunne ikke være blevet holdt skjult. Faktum er, at der ikke fandt en sådan massegasning sted noget sted. Rygterne om udryddelse stammede alene fra jødiske kilder.

 

35. Hvis de jøder, der var bestemt til at blive udryddet, vidste, hvad der var I vente for dem, hvorfor gik de så i døden uden kamp eller protest?

De kæmpede og protesterede simpelthen ikke, fordi de vidste, at der ikke var nogen intention om at dræbe dem. De blev simpelthen interneret og tvunget til at arbejde.

 

36.Hvor mange jøder døde der cirka I koncentrationslejrene?

Omkring trehundredetusinde.

 

37. Hvordan døde de?

For det meste som følge af tilbagevendende tyfusepidemier, som hærgede det krigssplittede Europa. Også af sult og mangel på medicin mod slutningen af krigen, da praktisk talt alle veje og jernbanelinjer var ødelagte som følge af allierede bombardementer.

 

38. Hvad er tyfus?

Denne sygdom opstår altid, når mange mennesker er stuvet sammen i lange perioder under dårlige sanitære forhold. Smitten bliver båret af lus, som sætter sig i tøjet og håret. Forskellige landes hære og flåder har haft traditioner for at kræve kortklippet hår af deres mænd på grund af tyfusfare.

 

39. Hvilken forskel gør det om seks millioner eller trehundredetusinde jøder døde I løbet af denne voldsomme periode?

5.700.000. Desuden var der i modsætning til, hvad "Holocaust"-propagandaen hævder, ikke nogen bevidste forsøg på at udrydde nogen.

 

40. Mange jødiske overlevende fra "dødslejre", siger, at de så lig blive fyldt i åbne grave og brændt. Hvor meget benzin skulle der være blevet brugt for at gennemføre dette?

En hel del mere end tyskerne var i besiddelse af, da der var en betydelig mangel på brændstof på den tid.

 

41. Er det muligt at brænde lig i grave?

Nej. det er umuligt for ligene at blive totalt fortæret af flammer på denne måde, da der ikke kan udvikles nok varme i åbne grave.

 

42. "Holocaust" forfattere hævder, at nazisterne var i stand til at kremere lig i løbet af ti minutter. Hvor lang tid tager det at forbrænde et lig ifølge professionelle krematorieledere?

Omkring to timer.

 

43. Hvorfor var der krematorieovne i koncentrationslejrene?

For effektivt og hygiejnisk at kunne slippe af med de lig, som tyfusepidemierne skabte.

 

44. Hvis man forudsætter, at krematorieovnene anvendtes 100 procent af tiden i alle lejre indenfor det tyskkontrollerede område, hvad er så det maksimale antal lig, som det ville være muligt at brænde i hele den periode, hvor disse krematorier var i drift?

Cirka 430.600.

 

45. Kan et krematorium anvendes 100 procent af tiden?

Nej. 50 procent af tiden (12 timer om dagen) er et gavmildt overslag. Krematorieovnene skal renses grundigt og regelmæssigt, når de bliver brugt meget.

 

46. Hvor meget aske bliver der tilbage efter en ligbrænding?

Cirka en skotøjsæskefuld, når knogler og ben er knust.

 

47.Hvis seks millioner mennesker blev brændt af nazisterne, hvad skete der så med asken?

Det mangler at blive "forklaret". Seks millioner lig ville give tonsvis af aske. Der er endnu ikke fremlagt beviser på store oplagringer af sådan aske.

 

48. Afslører allierede krigstidsfotografier af Auschwitz (fra den periode, da gaskamre og krematorier formodedes at arbejde hele tiden) gaskamre?

Nej. Faktisk afslører disse fotografier ikke engang spor af den enorme mængde røg, som konstant, skulle ligge over lejren. Ej heller giver de beviser på de åbne grave, hvor lig påstås at være blevet brændt.

 

49. Hvad var hovedbestemmelsen i de tysk Nuernberglove fra 1935?

Det var love, der forbød blandede ægteskaber og seksuelle forbindelser mellem tyskere og jøder, og som minder om love, der findes i dagens Israel.

 

50. Findes der noget amerikansk sidestykke til Nuernberglovene?

Mange amerikanske delstater har haft love til at forhindre blandede ægteskaber og seksuelle forbindelser mellem individer af forskellig race mange år før nazismen.

 

51. Hvad rapporterede det internationale Røde Kors om "Holocaust" spørgsmålet?

En rapport fra en Røde Kors udsending til Auschwitz i september 1944 påpegede, at de internerede havde tilladelse til at modtage pakker, og at rygtet om gaskamre ikke kunne bekræftes.

 

52. Hvilken rolle spillede Vatikanet i det tidsrum, hvor seks millioner jøder angiveligt skulle være blevet udryddet?

Hvis der havde været en udryddelsesplan, ville Vatikanet helt sikkert have hørt om den. Da der imidlertid ikke var nogen, fandt Vatikanet ingen grund til at udtale sig imod den.

 

53. Hvilke beviser findes der for at Hitler kendte til den igangværende udryddelse af jøderne?

Ingen.

 

54. Samarbejdede nazisterne og zionisterne?

Før krigen underskrev Tyskland og zionisterne en aftale, som tillod jøderne at tage store mængder kapital med til Palæstina. Under krigen opretholdt tyskerne venskabelige forbindelser med den zionistiske ledelse.

 

55. Hvad døde Anne Frank af kun få uger før krigsafslutningen?

Tyfus.

 

56. Er Anne Franks dagbog ægte?

Nej, de beviser, som er samlet af Ditlieb Felderer fra Sverige og Dr. Robert Faurisson fra Frankrig, konkluderer, at den berømte dagbog er et falskneri.

 

57. Hvad med de talrige fotografier og filmoptagelser fra tyske koncentrationslejre, som viser dynger af udtærede lig? Er de forfalskede?

Fotografier kan forfalskes. Men det er langt nemmere at tilføje en tekst eller kommentar til et fotografi eller en filmstump, som ikke fortæller sandheden om, hvad det fotografi eller stykke film faktisk viser. Betyder en dynge udtærede lig, at disse mennesker blev "gasset" eller med fuldt overlæg sultet ihjel? Eller kunne det være, at disse mennesker var ofre for hærgende tyfusepidemier eller sultede på grund af fødevaremangel imod slutningen af krigen? Billeder af dynger af tyske kvinder og børn dræbt i allierede bombeangreb er gået for være døde jøder.

 

58.Hvem opfandt udtrykket "folkemord"?

Raphael Lemkin, en polskfødt jøde i en bog, som udkom I 1944.

 

59. Var film som Holocaust og Verden i flammer dokumentarfilm?

Nej, disse film hævder ikke at være historie, men er snarere dramatiseret fiktion baseret på historie. Uheldigvis har alt for mange mennesker opfattet dem som en nøjagtig gengivelse af historien, som den virkelig forløb.

 

60. Hvor mange bøger er der cirka udgivet, der benægter et eller flere aspekter ved standardpåstanden om "Holocaust"?

Mindst 60. Flere er undervejs.

 

61. Hvad skete der, da et historisk institut tilbød 50.000 dollars til enhver, som kunne bevise, at jøder blev gasset i Auschwitz?

Ingen beviser blev indsendt med krav på dusøren, men instituttet blev sagsøgt med krav om erstatning på 17 millioner dollars af en "Holocaust" overlevende, som hævdede, at dusøren gjorde ham søvnløs, hvilket gik ud over hans forretning, og at den udgjorde fornærmende benægtelser af veletablerede kendsgerninger.

 

62. Hvad med den påstand om, at dem, som sætter spørgsmålstegn ved "Holocaust", er antisemitter eller nynazister?

Dette er bagvaskelse med det formål at bortlede opmærksomheden fra kendsgerninger og ærlige argumenter. Videnskabsfolk og andre, som benægter "Holocaust" er af alle overbevisninger, demokrater, republikanere, liberale, socialister, kristne og jøder. Der er ingen sammenhæng mellem benægtelse af "Holocaust" og antisemitisme eller nynazisme. Rent faktisk er der et stigende antal jødiske videnskabsfolk m.fl., som åbent indrømmer, at beviserne for "Holocaust" er særdeles mangelfulde.

 

63.Hvad er der hændt de historikere, som har sat spørgsmålstegn ved materialet om "Holocaust"?

De er blevet udsat for bagvaskelseskampagner, afskedigelser fra deres akademiske stillinger, tab af pension, ødelæggelse af deres ejendom og fysisk vold.

 

64. Er Institute for Historical Review blevet udsat for repressalier for dets indsats for at bevare ytrings- og forskningsfriheden?

IRH er 3 gange blevet udsat for bombeattentater og brændte fuldstændig ned den 4. juli 1984 ved en brand. Telefoniske dødstrusler er så godt daglige begivenheder. Al avisomtale er fjendtlig, hvis der da er nogen omtale overhovedet.

 

65. Hvorfor er der så lidt offentlig omtale af vores synspunkter?

Af politiske årsager ønsker de ledende kredse ikke en dybtgående diskussion om kendsgerningerne vedrørende den "jødiske holocaust" myte.

 

66. Hvor kan man finde yderligere oplysning om den "anden side" af "Holocaust" historien såvel som kendsgerninger vedrørende andre områder af historisk revisionisme fra anden verdenskrig?

The Institute for Historical Review P.O. Box 2739, Newpost Beach, CA 92659, USA, fører et stort udvalg af bøger, kassetter og videobånd om betydningsfulde emner.

 

"Mossad har klart nok ikke høje tanker om danskerne. De kalder dem for fertsalach, en hebraisk betegnelse for et lille luftudslip, en prut. De fortæller Mossad alt, hvad de foretager sig. Men Mossad indvier ikke nogen i sine hemmeligheder."

- Mossad-agenten Victor Ostrovsky, bogen "Ved hjælp af bedrag", (1990).


Palestine banner
Viva Palestina!

Latest Additions - Dansk

Jøder og Israels krig mod kristendommen

Hvem regerer Amerika?

Billeder   


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


Jøderne og deres løgne
Af Martin Luther, 1542

Holocaust i kritisk lys - øjenvidneberetninger kontra naturlove
Af Jürgen Graf

Jøderne i Danmark

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Trækker Israel os med i krig mod Iran?

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!

Jyllands-Posten provokerede ikke
i ytringsfrihedens navn i 2005

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Jødisk racisme
Af Dr. David Duke

Elie Wiesel: Et prominent falsk vidne
Af Robert Faurisson

The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "The Founding Myths
of Israeli Politics"


The Jews behind Islamophobia

Døde virkeligt 6 millioner?
Richard E. Harwood berømte bog

Israel - Herrefolkspolitik gennem terror
Af David Duke

Zions Vises Protokoller

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Videoer   
 

Talmud unmasked
Talmud - Jødernes "Hellige Bog"


Den jødiske racismes rødder
Af David Duke

Simon Wiesenthal: En falsk nazijæger
Af Mark Weber

Geert Wilders: Israels mand i Europa

Karikaturer 

Aktivisme!