Radio Islam


Revisionism
"Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt.
"
(Svante Nycander , DN)

"Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den
att vara ett historiskt faktum, då blir det en dogm och överförs
till den mytologiska sfären.
"(Prof. Jan Hjärpe)
R. Faurisson
D. Irving
G. Rudolf
G. Holming
A. Rami
FAQ
J. Graf
Diverse
Bilder
Ahmed Ramis böcker

English
revisionism


Metod och principfrågor


FAQ-texter (Frågor och svar)


Robert Faurisson


David Irving


Germar Rudolf


Jürgen Graf


Göran Holming


Ahmed Rami


Diverse texter


Revisionistiska bilder


© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.
HOME