No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

Arabic

Sven.

Español

Portug.

Italian

Russ.

Bulg.

Croat.

Czech

Dansk

Finn.

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Serb.

Slov.

Indon.

Türk.

汉语
MIN VÄG
av Ahmed Ben Bella

ZIP

FÖRORD

Av Ahmed RamiAhmed Ben Bella har tillbringat över 20 år av sitt liv i fängelse. Först i den franska kolonialismens fängelse, och sedan i den nykolonialistiska regimens i Algeriet. Ben Bellas enda brott är hans kamp för friheten och rättvisan. Men kampen för dessa värden är evig och aldrig vunnen.

Ben Bella med sin kamp och sin historia synboliserar idag kampen för friheten. Hans tragedi, framgångar och motgångar har varit och är frihetens i Algeriet och i resten av den Tredje Världen. Med Ben Bella, är det, idag, den algeriska revolutionen som är i exil. Med dagens makthavare i Alger, är det den nya kolonialismen som sitter vid makten.

Det är inte i böcker och i teorier Ben Bella hämtar sina idéer men i den upplevda verkligheten.

Ben Bella har sett och upplevt den andra sidan av medaljen.

Som den störste historiske ledaren och tänkaren som verkar i opposition i den islamiska världen, är Ben Bella, i högsta grad, representativ för en bred majoritet av dagens muslimer.

I den islamiska och arabiska världen har vi, idag, ingen demokrati och inga opinionsundersökningar och därför är Ben Bellas åsikter, i denna bok, för en svensk läsare ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med muslimernas syn på andra sidan av Västvärlden.

Sverige har förstås aldrig deltagit i den franska, den engelska eller den amerikanska kolonialismen och imperialismen. Men det är dessa länder och Sovjetunionen som gav ett ansikte till Västvärlden inför Tredje Världen. Sverige betraktar sig som ett neutralt land och uppfattas också så i den islamiska världen. Och även Sverige är offer för Västvärldens världsordning. Olika U-båtskränkningar, spionaffärer, NATO:s och Warszawapakternas manövrer vid Sveriges kuster är avslöjande! Den kulturella invasionen har segrat utan att lossa ett skott. Så en svensk som läser denna bok ska inte känna sig träffad. Tvärtom.

Sverige och den Islamiska världen är naturliga vänner och allierade i en naturlig gemensam kamp som förs efter behov, omständigheter och förmåga.

Om Sverige hade ockuperats t ex av Sovjetunionen eller av USA som en pièce i hegemonischackspelet, skulle t ex Tage Erlander eller Per Albin säkert ha reagerat som Ben Bella gör idag i denna bok.

Den Islamiska världen har redan tillräckligt med interna problem att brottas med; och har varken råd, förmåga eller vilja till en konfrontation med den s k Västvärlden. Men man är tvingad att försvara sig mot världssionismen.

Den Islamiska världen för en defensiv motståndskamp, på alla fronter, mot stora, starka och mäktiga offensiva krafter.

Muslimerna vill bara vara herrar i sitt eget hem.

De har ingen ambition eller planer på att dominera t ex USA, Storbrittannien eller Frankrike!

Den direkta militära kolonialismens tid är förbi, men imperialismen och hegemonin fortsätter med andra medel som Ben Bella förklarar i denna bok, vilka drabbar även Sverige.

Vem leder Västvärlden idag?

Inte Sverige, i varje fall!

Det är USA, självklart!

Men vem styr USA?

Är det det amerikanska folket?

Trots cirkusen i den amerikanska "demokratins" valkampanjer under varje presidentval, så är det ingen som hävdar att det är de amerikanska gräsrötterna som styr USA!

USA styrs bl a av den judiska lobbyn, dvs av Israel, den världssionistiska maffian.

Den som har makt över USA har makt över Västvärlden!

Så, en "medelsvensson" behöver inte känna sig som part i USA:s och Israels hegemoni och dominans. Tvärtom kan han väl känna sig som offer för denna hegemoni.

Muslimerna som själva också är offer och som börjar vakna kan väl hjälpa människor i Västvärlden att vakna och se andra sidan av "Västvärldens" och sionismens medalj.

Sverige själv är dominerat ekonomiskt, kulturellt, ideologiskt och politiskt av samma krafter som dominerar USA.

Den Islamiska världens kamp, idag, syftar inte bara till att befria sig själv samt att befria Palestina, Afghanistan och andra ockuperade islamiska länder. Muslimernas kamp syftar till att befria människan. Islams kamp är en kamp för frihet, rättvisan och demokratin. På detta sätt kan vi befria även Västvärlden från sina herrar som har ockuperat sinnena. Vi, alla, bör kämpa för fred och frihet. Men kan freden vara möjlig och varaktig under ockupation, förtryck och hegemoni?

En fred utan rättvisa är ingen fred.

Vi alla, bör kämpa för samexistens mellan människor och kulturer.

Men vi måste först, alla existera innan man kan samexistera.

Muslimernas kamp, idag, gäller först att existera. Dem amerikanska coca - och hamburgerkulturen vill utplåna vår kulturella och även politiska existens och kalla det "samexistens"!

Om vi inte existerar, hur kan vi då samexistera?

Varje kraft - i regel - provocerar en motkraft.

Sionisternas makt, styrka och hegemoni ska vänta sig att framkalla ofrens motkraft!

I "pluralismens" namn, i "demokratins" namn och i "frihetens" namn får inte finnas en "opposition" mot sionismen?

Ska muslimerna dra den slutsatsen att Västvärlden - genom stödet till Israel - är en del av Israel som ockuperar Palestina, förödmjukar hela den Islamiska världen?

Eller ska den Islamiska världen dra slutsatsen att Västvärlden själv är "ockuperad" av Israel och själv är offer för sionismen?

Muslimerna undrar om Västvärlden är medveten om denna problemställning.

Konfrontationen mellan den islamiska världen och sionismen i Palestina påverkas av svaren som muslimerna får.

Ska man betrakta denna konflikt som en konfrontation mellan den Islamiska världen och Västvärlden?

Muslimerna riskerar att hamna i den sionistiska fällan som vill skapa en blodig onödig konfrontation mellan den Islamiska världen och Västvärlden till förmån för Israel och som kommer att skada både muslimernas och Västvärldens intressen.

Västvärlden har redan hamnat - medvetet eller ej - i den sionistiska fällan och sätter sina intressen, och hela världsfreden, i fara för att stödja en banditstat som lever som parasit på Västvärldens blod.

I den arabiska världen finns en intern debatt om detta. Marxisterna, sekularisterna och västvänliga anser att Israel är en amerikansk bas i vårt land och att Israel är en satellitstat till USA! Islamisterna däremot anser att det är Israel som styr USA och att USA:s utrikespolitik i Mellanöstern, t ex, bestäms av den judiska Lobbyn i USA och av Israel; och på det sättet gör Israel USA till sin "Bananstat"!

Men fakta talar klart om att det är Israel som bedriver lobbyverksamhet och inblandning i USA:s inre angelägenheter och inte motsatsen.


Denna mycket intressanta inmtervju med ledaren Ahmed Ben Bella, i bokform, är ett bidrag i den islamiska debatten, som har givits ut på arabiska i Beirut redan 1985. Många frågor om sionismen och Israel som för muslimerna är självklarheter har inte berörts i denna bok. Och därav detta långa förord till den svenska översättningen: för att dra uppmärksamheten till den största orsaken till den alvarliga konfrontationen mellan Västvärlden och den Islamiska världen.

För att mobilisera den Islamiska världen (kulturellt, politiskt, teknologiskt och även militärt) mot Israel som inte skulle kunna finnas

eller fortsätta att finnas utan Västvärldens stöd, har vi Islam som den starkaste fästningen, precis som kyrkan för Polen!

Den stora frågan i den islamiska interna debatten är:

  1. Ska man "modernisera" Islam eller ska man "islamisera" modernitet?

  2. Hur ska vi existera kulturellt, civilisationellt och politiskt?

  3. Hur ska vi samexistera med omvärlden och komma med vårt bidrag till den nya universella världscivlisationen?

Ahmed Ben Bella har, i denna bok, försökt ge sin syn och sina svar med en sällsynt frispråkighet, uppriktighet och ärlighet.

När jag talade med Ben Bella i början av augusti 1989 informerade jag honom om att denna bok var översatt till svenska för utgivning och frågade honom, om han hade något att tillägga till den svenska översättningen, svarade Ben Bella:

- "Ja! Mina varma hälsningar till det fantastiska fria svenska folket."


Stockholm, 16 augusti 1989

Ahmed RamiDenna bok kom ut på arabiska under titeln: "Ahmed Ben Bella, Hadith Maarifi Shamel" hos bokförlaget "Dar Al Wahda", i Beirut, 1985. Denna bok har även kommit ut på franska under titeln: "ITINERAIRE" hos : "Editions Alternatives/El Badil", Paris, 1987 - SVENSK ÖVERSÄTTNING: av Ahmed Rami och Marie-Louise Wadenberg - Kultur Förlag, Stockholm 1989 - ISBN 91 971094-3-6 - Kultur Förlag, Box 316, 101 26 Sthlm 1. Tel 0708121240. - Pg489 90 42-8 - Boken beställs genom bokhandeln eller genom att sätta in 100 kr på ovan Pg


 

VARFÖR BEHÖVS EN ISLAMISK REVOLUTION?MIN VÄG
av Ahmed Ben Bella
INDEX


Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami.
ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP


Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

 


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP

AHMED
berber-
pojken
Barnbok
av
Ahmed Rami


Ahmed
berberpojken
(Barnbok)
Av A. Rami
ZIP

 


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

Pravdas intervju med Ahmed Rami     


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst


Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson


"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse Wilhelmson
Israels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick


Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 


Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush

The Founding Myths of Modern Israel
Garaudy: "Den israeliska statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
Shahak: "Judisk historia"


Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!