Judiskt inflytande inom dans och baletten

 
Att ta upp judiskt inflytande även inom dansens värld faller också innanför ramarna för detta arbete då vi önskar ge en helhets bild av hur judarna i Sverige - tvärtemot vad de själva säger - faktiskt förfogar över många och diverserade kanaler för påverkan på det icke-judiska svenska majoritetssamhället.

Och att dansen också kan tilldelas ett ideologiskt-politiskt värde, verkar vara något judarna själva tror.

Judinnan Gun Zacharias skriver i Judisk Krönika (nr.5-1996) en artikel om Lilian Karina och dansen före och under nazitidens Tyskland:

"Vi har i Sverige knappast klart för oss vilken oerhörd betydelse - på gott och ont - som dansen kan ha."

Zacharias talar där om "dansens inneboende kraft" och drar koppling till dagens vit-makt musik med 1920-talets "Deutscher Tanz", där den senare enligt henne stod för "ett överdrivet framhävande av tyskheten och de antisemitiska och fascistiska idéerna".

 

 ***

Aktörer

 

Den rysk-födda judinnan Lilian Karina har i Sverige varit en frontfigur inom dansen.

Den judiska "kulturtidskriften" JK, nr.5-1996, skriver skrytsamt att: "Lilian Karina är en av Sveriges ledande personligheter på dansens område."

Hennes kringflackande karriär var på sitt sätt typiskt judisk där Lilian Karina skall ha "flytt" från Ryssland till Tyskland och blev där dansös, balettmästarinna och koreograf. Hon flydde därefter till Ungern tillsammans med sin blivande make, som enligt samma Judisk Krönika (nr.5-1996), var "ungrare av judisk härkomst".1939 flydde hon slutligen till Sverige.

Karina har skrivit en bok tillsammans med en annan jude vid namn Marion Kant, vars titel på svenska är "Dans under hakkorset" och som handlar om dansare och nazitidens Tyskland.

 

 

En annan judisk dansaktör är Lia Schubert-van den Bergen (tidigare -Lonnert) (1926-1999), född i det judiska Wien och vars fadern var en Schubert och där modern var född med det klassiskt judiska efternamnet Fein.

Lia Schubert kom till Sverige 1950, innehade en egen dansskola och grundade Balettakademin vid Kursverksamheten vid Stockholms Universitet år 1957. Hon blev känd som den som införde jazzdansen till Sverige på 1960-talet.

Lia Schubert turnerade sedan med Stockholms dansteater på 1960-talet och gjorde en del TV-koreografier, men sedan tog det judiska kallet över och hon flyttade till Israel 1968 och bosatte sig där. I Israel grundade hon en dansskola i Haifa.

När denna sionistiska judinna fick nog av sitt Israel och återvände till Sverige 1981 anställdes hon sedan som danspedagog på Operans balettskola, och arbetade även som pedagog på Cullbergbaletten och på Svenska Balettskolan. Hon var senare också verksam på Balettakademin i Göteborg och grundade dansteatern Thalia år 1986.

Således kom hon också att likt många judar vi här nämner också få en roll i upptränandet av de nya, oftast icke-judiska, kadrerna.

Lia var under åren 1954-1964 gift med regissören Sten Lonnert. Sedan 1980 är hon gift med en konstnär (Jan van den Bergen).

 

 

Den amerikanska födda judinnan Donya Feuer (född 1934, där fadern hette Kasakoff och modern var född Nemez), har också haft ett stort inflytande som lärare och expert på koreografi och dans.

Feuer har också verkat som regissör av teater bl.a. på Stockholms Stadsteater och är verksam på Dramaten sedan 1965.

Hon hör till en av alla dessa judar som Ingmar Bergman omgärdat sig med, sedan 1992 har hon varit koreograf för de flesta av hans uppsättningar.

Denna judinna har 1996 setts som adjungerande professor vid Lärarhögskolan i Stockholm.

 

 
Peter Kleinwichs är en annan jude som spelat en viktig roll då han varit chef för Dansskolan. Peter Kleinwichs medverkar i Judiska Teatern och uppträdde exempelvis på Judiska Teaterns invigningsfest, 5/5-1991 (se annons i Judisk Krönika, nr.2-1991).

 

Marion Weiner är en judinna som arbetar på Danshögskolan i Stockholm som producent för koreografutbildningen. Wiener avslöjar sig som en sionist då hon skriver i Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, (nr.3-1996).

Marion Weiners namn kunde också ses annonseras i Menorah, nr.1-2001, i en "tacklista" i tidskriften som en person Förenade Israelinsamlingen tackar för ekonomiska bidrag till Israel.

 

Även bland andra tunga namn inom den svenska dans- och balettvärlden kan man se tydliga band till judarna.

 

Birgit Cullberg (född 1908), grundare av Cullberg-baletten och med professors namn sedan 1979, hörde till de från det svenska kulturetablissemanget som umgicks med de judiska skiktet och således kom att bli deras nära förtrogna.

Detta avslöjas bl.a. då Birgit Cullberg var en av de många celebriteter, däribland många judar och kända sionister, som skrev under ett upprop publicerat i Judisk Krönika, nr.5-1971, till stöd för den då nybildade "Anna Riwkin-Bricks stipendie- och minnesfond". En fond för att hedra den då nyavlidna sionistiska judinnan och förkämpen för Israel, Anna Riwkin-Brick.

Det hör till saken att veta att denna Anna Riwkin-Brick, gift med juden Daniel Brick, den sionistiska rörelsens representant i Sverige och Judisk Krönikas grundare, själv började som dansös innan hon blev etablerad som fotograf.

I Judisk Krönika, nr.7-1972, nämner man just Birgit Cullberg som en av många kända personligheter däribland stora delar av sionistmaffian i Sverige, som besökt utställningen av den då nyligen framlidna sionistiska fotografen Anna Riwkin-Bricks fotografier, en utställning som hölls till Riwkin-Bricks minne i Stockholm 1972.

Birgit Cullberg gifte sig med skådespelaren Anders Ek och fick med honom tre barn som alla blev kända kulturaktörer.

 

Judaiseringen av Cullbergbaletten fortsatte då de bägge dansarbröderna Mats och Niklas Ek började med sommarkurser under ledning av den i Sverige verksamma amerikanska judinnan och Dramaten-koreografen, Donya Feuer. Niklas Ek har också studerat för en annan judinna, en viss Juliet Fisher.

 

 

Mats Ek (född 1945) dansare och koreograf har varit konstnärlig ledare på Cullbergbaletten 1981-1993.

Mats fick tidigt odla sina kontakter med kulturpersonligheter från den judiska gruppen då han under 1960-talet var dockspelare och regissör Marionetteatern, en teater som lydde under den tysk-födde juden Michael Meschke. Mats har också rört sig bland de judaiserade kretsarna på Dramaten då han sedan blev regissör på Dramaten.

Mats Ek var föst gift med dansösen Signild Pahl, men är sedan 1979 sambo med Ana Laguna.

Därför är det föga förvånande att se att både Mats Ek och Ana Laguna har dansat på den Judiska Teaterns scen i Stockholm. Och Ana Laguna erhöll Bonnier-tidskriften MånadsJournalens "Intelligenspris" år 2000.

 

För övrigt kan berättas att brödernas syster, som del av judaiseringen av familjen Cullberg, Malin Ek, å sin sida efter en karriär på Dramaten gick över till att nära samarbeta med judinnan Suzanne Osten, då Malin sedan 1982 är verksam på Ostens Unga Klara teater. Där har Malin Ek knutit band till regissörskan Osten och bl.a. spelat rollen som Ostens moder.

 

Och för det konstnärliga ledarskapet på Cullberg-baletten har man den judiska konstnärinnan Marie-Louise Ekman (Fuchs).

 

Kerstin Hedeby (född 1926) är konstnärinna och dekoratör och har också arbetat för Cullbergbaletten. Kerstin Hedeby var gift 1949-1977 med den judiske skådespelaren Toivo Pawlo, se denne. Hon är tillika syster till den nu avlidna Israel-aktivisten och debattören Berit Hedeby.

 

 

Cullberg-baletten har sedan länge haft ett gott samarbete med israeliska danstruppen Baat-Sheeva Dance Company, ett samarbete som mycket väl kan ha sin grund i de flera judiska aktörerna inom denna balett.

 

När vi ändå nämner aktörer som är lierade med judarna kan vi i detta sammanhang påminna om att den store Israel-vännen och skådespelaren Jan Malmsjö, var gift 1953-1964 gift med Lena Malmsjö, f.d. dansös på Operabaletten, som efter äktenskapet med sionisten Jan Malmsjö, blev rektor för Danshögskolan i Stockholm 1976-1996.

Lena Malmsjö var också biträdande rektor på Dramatiska Institutet 1970-1976.

 

Madeleine Onne (född 1960), är premiärdansös, hovdansare och chef för Operabaletten. Onne har startat balettgruppen "Stockholm 59 North 96" och har bl.a. uppträtt i sionismens Israel. Under den pågående judiska repressionen mot den palestinska ursprungsbefolkningen visar hovdansösen och balettchefen Onne sitt stöd för den sionistiska läran och dess rasism genom att vara talare för Womens International Zionist Organization, på en av dem arrangerad s.k. "WIZO-kväll", den 15 maj, 2003.

Vi har t.o.m. sparat annonsen för detta evenemang, som kan beskådas genom att klicka här.

 

 

 

 
***
Bland de olika judiska dansare som under åren kommenterats för sina uppträdanden nämner vi här några namn:

 

Elly Holmberg (född 1903) och som hade en mor som var född med det klassiskt judiska efternamnet Liebgott, var premiärdansös 1922-1949 och gift sedan 1926 med balettmästaren Sven Tropp (1890-1964).

 

Madeleine Kats (född 1932). är en judinna som började sin karriär som dansös men sedan blev journalist (Israel-propagandist) och författarinna med en karriär på Bonniers Åhlén & Åkerlund. Vi skriver mer om henne i avsnittet om tidningen Expressen.

 
Reuben Sallmander som också medverkar i den Judiska Teatern har varit dansare, där han bl.a. dansat med judinnan Anja Birnbaum, se nedan.

I en artikel om Reuben Sallmander i Judisk Krönika, nr.5-1994, berättas att "han är djupt religiös men inte en ortodox jude".

"Jag är jude och stolt över det", förkunnar han i samma artikel.

Judisk Krönika berättar också att Reuben Sallmander"har bott i Israel i tre år och har en bror som bor på Västbanken". Den senare är inget annat än en kriminell judisk bosättare!

 

Anja Birnbaum, dansös, samarbetar också med performancegruppen Reich-Szyber (judarna Bogdan Szyber och Carina Reich, september 2000), och är också verksam i Judiska Teatern.

 

Boaz Cohen är en annan judisk dansare som januari 2001 erhöll Riksteaterns stipendium för särskilda insatser.

 

Talia Paz, tillhör Cullbergbaletten. Hon är född i USA och utbildad i Israel och dansar för dem sedan 1992.

 

 ***

  


Top      Index      Person-index      Home