"AHMED RAMI: DU ÄR DÖD"!
(Brev till Radio Islam)


Terrorism

...som framkallar våld och terrorism i samhället


Olaga hot

Radio Islam har fått följande email, som vi pulicerar utan kommentar:

Received: by www15.clever.net (8.9.1/8.9.0) id BAA23398

for radioislam; Mon, 15 Nov 1999 01:44:02 -0500 (EST)

Received: from hotmail.com (f105.law4.hotmail.com [216.33.149.105]) by www15.clever.net (8.9.1/8.9.0) with SMTP id BAA23390 for Radio Islam <[email protected]>; Mon, 15 Nov 1999 01:44:01 -0500 (EST)

Received: (qmail 13415 invoked by uid 0); 15 Nov 1999 06:43:46 -0000

Message-ID: <[email protected]>

Received: from 62.20.37.132 by www.hotmail.com with HTTP; Sun, 14 Nov 1999 22:43:45 PST

X-Originating-IP: [62.20.37.132]

From: "Medborgargarde M" <[email protected]>

To: Radio Islam <[email protected]>

Subject: KROSSA NAZZARNA OCH AHMED RAMI

Date: Mon, 15 Nov 1999 07:43:45 CET

X-UIDL: 60cbf8c8f3eeace02113a94a86867011


DU ÄR DÖD AHMED RAMI

DINA SISTA TIMMAR I LIVET BÖRJAR NÄR DU LÄSER DETTA MAIL.

 

SE DEJ FÖR NÄR DU GÅR UT FÖR MAN VET INTE VAD SOM KAN HÄNDA.

 

DU ÄR JU SJUK SOM HAR NAZZE JÄVLAR SOM VÄNNER

 

MEN DET ÄR JU NAZZE JÄVLARNA OCKSÅ SOM ÄR MED DEJ SOM ÄR SVARTSKALLE.

 

NI ÄR SÅ JÄVLA SJUKA HELA HÖGEN SÅ JAG BARA SPYR NÄR JAG TÄNKER PÅ DET.

 

DU ÄR DÖD INNOM 48 TIMMAR.

 

MEDBORGAGARDET

 

400 STGatstens- och
brandbombs"journalism"

...som framkallar våld och terrorism i samhället
En granskning av "frilansjournalisterna "Peter Karlsson" och "Katarina Larsson"


HOME
Latest additions:
|English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish|
No hate.No violence. Races? Only one Human race
Fakta istället för judisk propaganda!
Alla stora sanningar börjar som kätterier

Radio Islam - Sveriges enda sanna anti-rasistiska hemsida - tar ställning mot en tabu: mot den judiska rasismen och ockupationen i Palestina och mot alla former av rasism. Den mest utövade formen av rasism och apartheid är idag sionismen, judendomens förlängda arm. Den judiska rasismen är riktad - inte enbart mot palestinierna men mot oss alla icke judar. Dess förespråkare besitter topmaktpositioner inom västvärldens massmedia, finanskretsar, och politiska etablissemang. Ett inflytande som används för att säkra det internationella socialfallet Israels fortsatta existens som ockupationsmakt.

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe. Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent! Compose your letter online: Write to Radio Islam

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Upprop
Fakta

Är den judiska "bibeln" (GT) en "saga" eller ett falsarium?
Intervjuv
Uppslagsverk, Ej "Juderegister"!
Radio Islams Uppslagsverk
är tillbaka!


Moses Smith
"Bonniers" - lumphandlaren från ghettot
som blev Nordens guldkonung
av
Martin Brandt

Bonniers:
"Den som vinner
behåller vad han har tagit
"

Varför dömdes Ahmed Rami ?! (ZIP)
Detta får man inte säga i Sverige!

 

 • Marx (själv jude) om judendomnen:
  "Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl? Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse." 1

 • Judendomen -värre än nazism
  "Hur är då detta märkliga folk beskaffat, som i alla tider framkallat alla folks avsky och förbittring,utan att man som rimligt skäl härtill kan ange något annat än judens egen motbjudande karaktär?" 2

 • Förbjud Gamla Testamentet !
  " Gamla Testamentet måste ovillkorligen förbjudas och inte bara moraliskt fördömas som en farlig samling skrifter, vilka kan fresta många judiska läsare till tankar och gärningar som strider mot lagen. Därmed hemställer undertecknade att JK förutsättningslöst och allvarligt må pröva om Gamla Testamentet helt eller delvis må betecknas som skändlig smutslitteratur och tas i beslag." (A. Rami) 3

  Judendomen=hets mot folkgrupp
  "Hela judendomen och sionismen är i sig en maffia och utgör hets mot alla icke-judiska folkgrupper, och mot hela mänskligheten. Judendomen och dess sionism i teorin och i dagens tillämpning är en kriminell ideologi som framkallar en kriminell rörelse." 4

 • Den judiska propagandan
  "De flesta svenskar är nog inte medvetna om att Israel har ett starkt grepp om de stora svenska partierna och om den svenska opinionen för att stödja banditstaten Israel denna judiska rasiststat som är en inkräktar- och ockupationsmakt." 5

 • Vad är judeproblemet?
  "Den som förnekar judeproblemets existens är en humbug . Det är ett problem, som vi lika litet kan undkomma som föregående generation lyckades i sina försök härvidlag; det kommer inte att minska i betydelse genom någon slags helande inverkan av tiden; tvärtom ökar dess betydelse mitt framför våra ögon." 6

 • Om Sions Vises Protokoll
  "Alla ingredienser, i Sions Vises Protokoll, finns redan i den judiska bibeln, Gamla Testamentet där ett judiskt världsherradöme omtalas redan av den judiske "profeten" Jesaja med rubriken Sions kommande härlighet." 7

 • Den judiska fräckheten
  "Judarna tror och verkar faktiskt för det som står i deras heliga Bibel (GT): "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås, ja, sådana folk skola i grund förgöras."...Altså ett judiskt världsherravälde med andra folk dödade eller förslavade!" 8

 • En judinna som skäms!
  "Alla judar, var de än befinner sig i världen, vill se Israel som en del av sig själva. Därför förnekar de eller försöker hitta försvar för det som händer där nu." 9

 • Judendomen är pervers
  "Alla mer eller mindre perversa sexualteorier har lanserats av och drivs av övervägande judar. Eftersom den judiske sex-sektledaren Hans Scheike är mycket starkt påverkad av Freuds judiska sexualteorier, så kan vi här läsa ett citat från Freud..." 10

 • Kosherslakt: en perversitet
  "Det kanske förvånar att en rabbin fungerar som slaktare. Men vid närmare känndom om judendomen är detta inte ologiskt. Den judiska rabbinen är inte en stilla bönemumlande munk eller eremit utan snarare en agitator. För en sådan människas hand känns inte slaktkniven främmande." 11

 • Historien: en helig Bibel?
  "Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt. Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det en dogm och överförs till den mytologiska sfären." 12De israeliska grundläggande myter översatt till japanska -

Förenta Nationerna (FN)
Självständig, demokratisk organisation
eller USAs redskap som behöver reformeras


Vad är judisk religion?
av
Elof Eriksson

 JEWISH "MEDIAS"
= The Jewish Propaganda

 

 


Professor Israel Shahak
about
Jewish "Religion"

-Shahak-in French

Le Judaïsme deshabillé!

-Shahak-in Swedish

Shahak avslöjar vad rabbinerna döljer!

-Shahak-in German

Jüdische Religion

Levande historia
"Förintelsen" - en ny judisk ststsfinansierad "statsreligion" i Sverige!Dog verkligen sex miljoner?
av Richard HarwoodDe islamiska rörelserna
Av Ahmed Ben Bella


MIN VÄG
av Ahmed Ben BellaAhmed -berberpojken
(Barnbok, online)
Av Ahmed RamiUnder judiska påtyckningar:
Schweizisk domstol dömer två oliktänkande
till 15 månaders fängelse.Den marockanska tidningen Maroc-Hebdo
Intervjuar
Ahmed RamiOm kulturockupationen som drabbat Sverige
Vem är Arne Ruth ?

Lyssna på brev till Radio Islam
Om Arne Ruth och om
kulturockupationen som drabbat Sverige.JK -
Justitiekanslern eller judekanslern?
Av Ahmed Rami


UD:s "hemliga" dokument
om Ahmed Rami ?


Motoriserad feodalism!
Av Ahmed Rami


Frikänn Ahmed Rami!
Folket i Bild


TV:s juden Hirschfeldts JK-anmälan mot Radio Islam!BREV
(email) till Radio Islams hemsida, 18/1/99:

På Radio Islams hemsida anges under rubriken "följande judiska företag annonserar regelbundet i Menorah" bl.a. min advokatfirma - advokatfirman Tuveson AB. Jag uppmanar er att omgående ta bort det påståendet. Advokatfirman ägs av mig ensam och jag är inte det minsta judisk. Ingen av mina förfäder är av judisk börd. Jag har inga anställda jurister. Våra två sekreterare är också helsvenska. Jag annonserar mig veterligen inte i Menorah. Har såvitt jag vet inte betalat någon annonsering där. Däremot har jag för många år sedan haft en anställd, som läste någon judisk tidskrift. Jag tror att vederbörande satte in en annons i en judisk tidning strax innan vederbörande slutade. Men det var många år sedan. Om Menorah har annonser med vårt namn, sker det utan min kännedom och utan mitt tillstånd.

Advokat Michael Tuveson

SVAR:
Endast några företag som har annonserat i varje nummer av Menorah
finns med i Ahmed Ramis bok Israels Makt i Sverige.
Denna lista kommer snart att uppdateras, kompletteras och aktualiseras
med hjälp av de kommande nummer av Menorah.

Webmaster
Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration
Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av Ahmed Rami

ZIP
AHMED
berber-
pojken
Barnbok
av
Ahmed Rami
Ahmed
berberpojken
(Barnbok)
Av A. Rami

ZIP

Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av A. Ben Bella

ZIP

radioislam.org
France
Komplott
Islam
Foto
radioislam.net
Maroc
Revisionism
Rami
Links
Deutschland
USA
"förintelsen"
England
News
Uppslagsverk
Fakta
Arab news
This Site
Sverige?
2:a världskriget
Bilder
Statistik
När...
debatt
Rami böcker
Krig?
Farrakhan
Shahak
Forum1
Sverige faller
Search
Karrikatur
Marocko
Forum2


Israels makt i Sverige
av Ahmed Rami

Förbjud den judiska Gamla Testamentet!
Ahmed Rami

Är judendomen en ideologisk sjukdom?
Av Ahmed Rami

Intervju med den svenske Majoren Göran Holming
Om bluffen som kallas "förintelsen"


JAN GUILLOU: OM DEN JUDISKA PRESSEN I SVERIGE:
(i intervju i Radio Islam)


Per Gahrton: Israel bakom Palmemordet


Per Gahrton om yttrandefriheten i Sverige


101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan:
Ahmed Rami anklagar bemöter judiska "levande historia"


Den judiska maffian
utmanar biljättarna
Anna Erikson


"Vi har bombat oskyldiga irakier
för att de är svaga och vi är starka..."
David Irving

Datalagen -Vems lag?


Sions Vises Protokoll

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion
Lyssna på Farrakhans tal på Madison Square Garden


Ahmed Ramis intervju en Pravdasjournalist


Ny fotoalbum


Lyssna på Robert Faurisson


Professor Israel Shahak avslöjar den judiska rasismen


Karl Marx om judendomen Vad är judendomen?


 Sions Vises Protokoll


Historiens värsta fartygskatastrofer
Den föga kända historien om Wilhelm Gustloff, General Steuben och Goya


101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan:
Ahmed Rami anklagar och svarar på den judiska "levande historia"
Nytt material på hemsidan
 
 • Nyheter
  Nyheter från Radio Islam´s News Agency


IntroduktionPrincipfrågor


Korta frågor och SvarIntervjuer


Arkiv och dokumentation 

Our weakness
We must know that our weakness is Israel's strength.The regimes that are in power in our countries are like dead bodies, our "leaders" are politically finished. Instead of stepping down in honor, they cling bitterly to power and try to drag their peoples along into the precipice.

In the first place, we must conquer tyranny, decadence and corruption in our own hearts and in our countries! Instead of giving up, we must work seriously to create the economic, political, military and social conditions for the future victory of the Justice.

The future belongs to the forces of Islam. The Hezbullah, Hamas and the Jihad are the Islamic response to the Zionist challenge. The Islam began in the 6th century as a cultural, and spiritual movement against the superpowers of that time.

The military strength of the Islam grew as a consequence of its spiritual strength. Today, capitulating before the jewish arrogance is not a solution; it is betraying the future generations.
If we can not create victory today, we muste not create defeat ourselves. The least We can do is to capitulate without resisting.

Any "solution" violently extorted, any unjust "peace" (capitulation) will be rejected by the future generations. The only real solution of the Palestinian question lies in the return of the Palestinian people to their fatherland.

...Nos voleurs!
Il y a des problèmes extrêmes où nous nous debattons et que nous avons trop tardé à regarder en face. A la différence des pays occidentaux, nos "pays musulmans" ne connaissent que peu de hold-up de banques. C'est que les voleurs d'envergure savent qu'aujourd'hui, dans nos pays, la source d'enrichissement la plus sûre, la plus rapide, la seule à vrai dire, est le pouvoir. À titre d´exemple : le systeme féodal (makhzen) - qui n´a rien à voir avec l´Islam - que Hassan II a pérpétué anachroniquement au Maroc en plein XXe siècle - fait de la corruption généralisée un systhème de gouvernement.

Le régime de Hassan II constitue, pour notre pays, pour notre peuple et pour notre avenir un danger mortel réel.
Face à ce danger et à son défi, il n y a, devant nous, qu´une seule alternative et une seule réponse: une révolution islamique radicale, éclairée, intelligente, tolérante et liberatrce!
En Islam, la liberté est la régle et l´interdit est l´exception.

Il s´impose donc urgence et nécessité vitale de créer un Front Islamique uni pour la Liberation du Maroc.
Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous!

Ahmed Rami

 Ahmed Rami,
fondateur
de
RADIO ISLAM

Ahmed Rami, founder of the radio station: RADIO ISLAM  

VARNING!

De på denna hemsida uttryckta åsikterna är förbjudna i de länder, som styrs av judiska totalitära diktaturer. Vi är för yttrandefrihet samt politisk, intellektuell och ideologisk pluralism,och den här hemsidan delar inte nödvändigtvis alla åsikter, som publiceras på den. De uttrycks på sina författares intellektuella ansvar. Denna hemsida har sin förläggningsort i Atlanta. Dess innehåll är avsett för den amerikanska publiken. Vad beträffar det juridiska ansvaret rättar sig servern för den här hemsidan efter de lagar och förordningar, som gäller i USA och staten Georgia. Om gällande lagar i ett annat land är "judiska" och förbjuder vissa här framförda åsikter, ombedes -juridiskt- ifrågavarande lands medborgare att omedelbart avbryta sitt besök på denna för fria länder reserverade hemsida och bege sig någon annanstans eller till andra uttryckssätt som framkallas av diktaturen.Compose your letter online: Write to Radio Islam
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.

HOME