No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Nedanstående polisanmälan har även skickats till franska ambassaden och till de franska polismyndigheterna, förutom till det svenska rättsväsendet och de svenska medierna. Trots anmälarens allvarliga anklagelser har fortfarande inga åtgärder vidtagits.


 

Polisanmälan

 
Stockholm 9/6/93

 

FRÅN

 

Ahmed Rami

Box 316
101 26 Stockholm 1
Tel. 08/649 83 16

 

TILL

Polismyndigheten i Stockhom

Härmed anmäler jag för planering, deltagande och verkställande av överfall och mordförsök:

  1. Franska medborgaren - av judisk börd - Léon Dulé, 28 år gammal och boende i Paris.
  2. Léon Dulés uppdragsgivare, den judiska terroristgruppen "Betar".
  3. F.d. israeliske officeraren Moshe Cohen, chef för Betars europeiska avdelning.
  4. De ansvariga i den judiska församlingen i Stockholm.

A. Mellan den 15 och 21 maj 1993 fick jag många mordhot per brev som jag polisanmälde.

B. Den 21 maj 1993 på sid. 4, publicerar den franska tidningen "La lettre de Magazine Hebdo" en notis som meddelar att Betars "ledningen för den europeiska avdelningen har för avsikt att med våld stoppa professor Robert Faurissons ankomst till Stockholm den 22 maj på inbjudan av Ahmed Rami..."

C. Den 22 maj 1993 kl. 13:00 när professor Robert Faurisson och jag var på väg med bil till Van der Nootska palatset - för att hålla ett föredrag om "den sionistiska propagandan som syftar till att legitimera den judiska ockupationen i Palestina" - blev vi överfallna - vid Mariatorget - av en grupp maskerade personer beväpnade med batonger, knivar och stenar. Så fort vi stannade omringades vår bil av dessa personer. Tack vare att jag snabbt körde ifrån angriparna kunde vi dock undgå - oskadda- detta överfall. Endast bilen fick vissa skador av stenkastningen.

Senare angrep dessa maskerade personer poliser som befann sig i området: en civilklädd polis blev sårad.

D. Fyra angripare blev arresterade: en av dem är Léon Dulé (28 år gammal och boende i Paris). Han anlände till Stockholm - med 31 andra aktivister från Betar - den 21 maj med avsikt - enligt våra uppgifter - att mörda mig och professor Faurisson.

E. Den 24 maj 1993 fick Léon Dulé - som var anhållen - ett besök i häktet av en delegation från den Judiska Församlingen i Stockholm: enligt mina uppgifter bestod denna delegation av medlemmar från "Betar".

F. Den 25 maj 1993 släpptes Léon Dulé från häktet efter sionistiska interventioner.

G. "Betar" har tidigare begått flera mord och mordförsökt mot politiska motståndare: denna paramilitära organisation brukar inledningsvis förbereda sina aktioner med stämningsförberedande provokationer som t.ex. gravskändningar för att rättfärdiga sina aggressioner. Enligt franska pressen så har franska polisen arresterat två judiska ungdomar (från "Betar") som ansvariga för skändningen av den judiska kyrkogården i Carpentras i Frankrike. Det var denna skändning som utgjorde den direkta orsaken till Lagen Fabius-Guéssot i Frankrike som förbjuder Revisionismen.

H. Jag kommer att göra en JO-anmälan för att man har släppt Léon Dulé och hans tre medbrottslingar ostraffade.

Det är uppenbarligen fråga om olagliga påtryckningar som skyddar vissa brottslingar vilka ostraffade kan fortsätta att begå kriminella handlingar.

Jag kommer även att göra en JO-anmälan för att alla polisanmälningar som jag hittills har gjort inte har lett till några åtgärder.

Med Vänlig Hälsning,

 

Ahmed Rami"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!