"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Nedanstående polisanmälan har även skickats till franska ambassaden och till de franska polismyndigheterna, förutom till det svenska rättsväsendet och de svenska medierna. Trots anmälarens allvarliga anklagelser har fortfarande inga åtgärder vidtagits.


 

Polisanmälan

 
Stockholm 9/6/93

 

FRÅN

 

Ahmed Rami

Box 316
101 26 Stockholm 1
Tel. 08/649 83 16

 

TILL

Polismyndigheten i Stockhom

Härmed anmäler jag för planering, deltagande och verkställande av överfall och mordförsök:

  1. Franska medborgaren - av judisk börd - Léon Dulé, 28 år gammal och boende i Paris.
  2. Léon Dulés uppdragsgivare, den judiska terroristgruppen "Betar".
  3. F.d. israeliske officeraren Moshe Cohen, chef för Betars europeiska avdelning.
  4. De ansvariga i den judiska församlingen i Stockholm.

A. Mellan den 15 och 21 maj 1993 fick jag många mordhot per brev som jag polisanmälde.

B. Den 21 maj 1993 på sid. 4, publicerar den franska tidningen "La lettre de Magazine Hebdo" en notis som meddelar att Betars "ledningen för den europeiska avdelningen har för avsikt att med våld stoppa professor Robert Faurissons ankomst till Stockholm den 22 maj på inbjudan av Ahmed Rami..."

C. Den 22 maj 1993 kl. 13:00 när professor Robert Faurisson och jag var på väg med bil till Van der Nootska palatset - för att hålla ett föredrag om "den sionistiska propagandan som syftar till att legitimera den judiska ockupationen i Palestina" - blev vi överfallna - vid Mariatorget - av en grupp maskerade personer beväpnade med batonger, knivar och stenar. Så fort vi stannade omringades vår bil av dessa personer. Tack vare att jag snabbt körde ifrån angriparna kunde vi dock undgå - oskadda- detta överfall. Endast bilen fick vissa skador av stenkastningen.

Senare angrep dessa maskerade personer poliser som befann sig i området: en civilklädd polis blev sårad.

D. Fyra angripare blev arresterade: en av dem är Léon Dulé (28 år gammal och boende i Paris). Han anlände till Stockholm - med 31 andra aktivister från Betar - den 21 maj med avsikt - enligt våra uppgifter - att mörda mig och professor Faurisson.

E. Den 24 maj 1993 fick Léon Dulé - som var anhållen - ett besök i häktet av en delegation från den Judiska Församlingen i Stockholm: enligt mina uppgifter bestod denna delegation av medlemmar från "Betar".

F. Den 25 maj 1993 släpptes Léon Dulé från häktet efter sionistiska interventioner.

G. "Betar" har tidigare begått flera mord och mordförsökt mot politiska motståndare: denna paramilitära organisation brukar inledningsvis förbereda sina aktioner med stämningsförberedande provokationer som t.ex. gravskändningar för att rättfärdiga sina aggressioner. Enligt franska pressen så har franska polisen arresterat två judiska ungdomar (från "Betar") som ansvariga för skändningen av den judiska kyrkogården i Carpentras i Frankrike. Det var denna skändning som utgjorde den direkta orsaken till Lagen Fabius-Guéssot i Frankrike som förbjuder Revisionismen.

H. Jag kommer att göra en JO-anmälan för att man har släppt Léon Dulé och hans tre medbrottslingar ostraffade.

Det är uppenbarligen fråga om olagliga påtryckningar som skyddar vissa brottslingar vilka ostraffade kan fortsätta att begå kriminella handlingar.

Jag kommer även att göra en JO-anmälan för att alla polisanmälningar som jag hittills har gjort inte har lett till några åtgärder.

Med Vänlig Hälsning,

 

Ahmed RamiFör att läsa andra artiklar från Radio Islams tidning


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk