Stockholms Dramaten
och
"Antijudaismen"

"Om Dramaten hoppades att Shakespeares "Köpmannen i Venedig", i regi av Mats Ek, skulle ta kål på fördomar mot judar har man inte lyckats särskilt väl. Det visar en enkät gjord av Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

23 procent av åskådarna i publiken påverkades så av föreställningen att de direkt efteråt i högre grad håller med om följande antisemitiska påstående:

"Jag anser att antisemitism beror på judarnas eget handlande genom historien."


Det är åldersgruppen under 20 år som har påverkats mest negativt mot judar under föreställningens gång.

Undersökningen, som är statistiskt prövad och säkerställd, genomfördes av teatervetaren vid Stockholms universitet [juden] Yael Feiler och professorn vid teatervetenskapliga institutionen  [sionisten]Willmar Sauter och omfattar 544 enkäter.

81 procent svarade. Totalt var 97 procent av de svarande positiva till Dramatens uppsättning av "Köpmannen i Venedig".

- Det vore fel att dra slutsatsen att människor blir antisemiter av att se denna pjäs. Men latenta antisemitiska uppfattningar kan lockas fram, säger Willmar Sauter.

På "kuggfrågan" "Anser du att Shylock framställs som en 'typisk jude'?", svarade 30 procent "ja" eller "delvis". Bara 27 procent hade ingen åsikt.

- Det är intressant att någon överhuvudtaget kan avgöra vad som är en "typisk jude". Några hade kommenterat påståendet med att det är en omöjlig fråga, men det var inte många, säger Yael Feiler.

Uppsättningens regissör Mats Ek hävdar att "Köpmannen i Venedig" är den bästa pjäs som skrivits om antisemitism.

- Det är beklagligt att en del människor har reagerat negativt på pjäsen och jag tar illa vid mig av att en del av publiken har fått mer antisemitiska åsikter efter föreställningen. Men en del judar har också ringt mig och berättat att de blivit mycket gripna av det judiska ödet, säger Mats Ek till Judisk Krönika.

Han menar att pjäsen är drabbande och obehaglig, men att den inte går att göra på ett annat sätt.

- Jag tycker inte att det finns någon annan uppsättning, som jag känner till, som tar upp förnedringen och utsattheten på det sätt som vår uppsättning gör. Visst, det är obehagligt att se och höra. I filmatiseringen med Al Pacino har man tagit bort mycket av det antisemitiska innehållet, det blir mindre obehagligt att se - men då blir Shylocks reaktioner obegripliga för publiken.

Prästen [och sionisten] Jesper Svartvik, teologie doktor och ordförande i " [judiska]"Svenska Kommittén Mot Antisemitism", menar att det inte råder någon tvekan om att "Köpmannen i Venedig" har bidragit till att förstärka kunskaper om judar och judendomen.

- Det finns bara ett sätt att garantera att "Köpmannen i Venedig" inte uppfattas antijudiskt: det är att göra juden Shylock till icke-jude, säger Svartvik. Shylock [är] en snål, girig, hämndlysten, motbjudande, anskrämlig, penningutlånare... Alla referenser till penningutlånarens judiska hjärta, judiska tankesätt och judiska vanor skulle i så fall tas bort. Troligen skulle hela detta drama då falla sönder och samman, eftersom dess hörnsten de facto är om judar och den judiska religionen.

Under rubriken "Judar och pengar" på [Dramatens] programbladets första sida står det bland annat: "Sökmotorn Google föreslår en titt på antisemitiska Radio Islam, ifall man undrar över hur judar och pengar hänger ihop."

- Jag reagerade på hänvisningen till Rami. Jag tycker att den typen av "marknadsföring" eller "kommunikation" eller vad de vill kalla det, är direkt osmaklig och obehaglig. Alla som ser detta kan inte förväntas veta vem Rami är och uppfatta ironin eller vilken nu tanken var bakom detta, kommenterade [sionisten] Heléne Lööw, chef för [den judiska] "Forum för levande historia".

När Judisk Krönika i mitten av september 2005 ställde frågan om det var så begåvat att på programbladets framsida, misstänkt lik en tidningssida, hänvisa till Radio Islam, svarade teaterchefen Staffan Valdemar Holm: "Nej!"

- Jag erkänner mitt misstag som ansvarig utgivare och är överens med Judisk Krönika att det är ytterst olämpligt. Jag läste inte tillräckligt noggrant. Dessutom är det så att Dramaten själv har stämt Radio Islam för hets mot folkgrupp, vilket inte precis gör det mindre pinsamt, sa Staffan Valdemar Holm.

- Vi har beslutat att dra in föreliggande programs upplaga, sa Dramatenchefen Staffan Valdemar Holm till Judisk Krönika i mitten av september 2005. Men vid nypremiären en månad senare var programbladet oförändrat - det innehöll hänvisning till Ahmed Ramis Radio Islam.

Mats Eks uppsättning av Shakespeares Köpmannen i Venedig spelas för fulla hus och har nyligen varit på gästspel i Italien. Störst uppmärksamhet fick dock uppsättningen när Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet undersökte publikens reaktioner på pjäsen och det bland annat visade sig att nästan en fjärdedel ansåg att antisemitismen beror på judarnas eget handlande under historien.

Pjäsen handlar om den judiske penningutlånaren Shylock. Alltså Om judar och pengar. Och det är Kenneth Hermele, [själv av judisk börd och som, för några år sedan, förlorade sin mor vid en motstånds attack i det av judarna ockuprrade Palestina] som  skrev på Dramatens programbladets första sida att: "den som är intresserad av ämnet kan söka på internet och att man då får upp länken till Radio Islam."

- Man måste ju få skriva orden "Radio Islama" på samma sätt som man skriver Al Qaida eller Gestapo. Jag tycker det hela har överdrivits, säger Dramatenchefen Staffan Valdemar Holm."

 Källa:
 
Judisk Krönika och den judiska 
Avalon Business Systems :
 http://avabiz.com/judiskkronika.nsf/(DisplayManuscripts)/9D62C645C31B612E852572060023EA0B

SVT
:

http://mobil.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=27170&a=483948&lid=aldreNyheter_400082&lpos=rubrik_483948