Nio arabiska författare har skrivit följande öppna brev till statsminister Göran Persson

Israel bombar
civila mål i Libanon


Den libanesiske premiärrninistern Selim Hoss deklarerade, att de israeliska bombningarna inte skulle minska den libanesiska beslutsamheten att få slut på den israeliska ockupationen. "Om Israel anfaller Libanon för att få oss att acceptera ockupationen, då kommer de att bli besvikna", sade Hoss. "Motståndet har aldrig varit orsaken till våldet, motståndet är en följd av ockupationen. Det är naturligt, att det fortsätter, så länge ockupationen varar. "
Brev till Göran Persson
Nio arabiska författare har skrivit följande
öppna brev till statsminister Göran Persson:


Statsminister Göran Persson
Regeringskansliet, Stockholm

Stockholm, 2000-02-15

Israeliska flygstyrkor har som bekant under de senaste veckorna genom bombräder mot Libanon förstört livsviktiga civila anläggningar, däribland tre kraftstationer. Under tiden har den israeliske utrikesministern hotat med att bränna ner varenda tum av landet, om dess invånare fortsätter med sitt motstånd mot den israeliska ockupationen av södra Libanon ända sedan 1978. Detta trots att Israel i Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution nr. 425 uppmanades att omedelbart och villkorslöst dra tillbaka sina styrkor från Libanon.

Statens Israels agerande mot Libanon pårninner både om den brända jordens taktik som tillämpades av de tidigare kolonialmakterna och om den etniska rensning och massfördrivning, som sionistligorna och den israeliska regeringen under det gångna seklet tillämpade mot den infödda befolkningen i Palestina. En taktik, som resulterade i väl dokumenterade massakrer, förstörande av hundratals byar och fördrivning av miljontals palestinier i syfte att etablera en monokulturell israelisk stat i det land man rövat till sig.

I 22 års tid har Israel i strid mot allt vad folkrätt heter ockuperat stora delar av Libanon, ett litet land som aldrig gått i krig mot Israel under hela den arabiskisraeliska konflikten. Vi uppmanar den svenska regeringen att i klara och bestämda ordalag ta avstånd från de krigsförbrytelser som begåtts mot Libanon, liksom från den israeliske utrikesministerns hotelser om nya sådana mot den landets civilbefolkning! Ett avståndstagande från de israeliska övergreppen skulle ligga väl i linje med den svenska regeringens deklarerade principer om främjande av fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Med vänliga hälsningar.


- Mohamad Khalifa: föfattare, journalist, tel 08 - 760 58 38
- Ibrahim Ahmed: författare, tel 0522 -14 514
- Moaid Abdalsatar: författare, tel 040 - 21 21 36
- Dalor Miqri: författare, poet, tel 018 - 40 19 54
- Adnan Alssaiegh: författare, poet, tel 040 - 94 90 89
- Yahya Abuzakaria: författare, tel 018 - 30 18 96
- Ali Nasser Kanani: författare, poet, tel 08 - 28 69 18
- Ahmed Rami: föfattare, journalist, tel 070 - 8 12 12 40
- Sabri Yossef: författare, poet, tel 08 - 621 18 48
Kopior för information till: Utrikesministern, riksdagens talman samt media


 

Photos de l'idéologie
     derrière le massacre

Album illustré d'un 
    massacre juif

  Photos des bestialités
     juives à Gaza

Messages d'amour
    des enfants juifs


Rami-Photos

100 caricatures
    sur le culot juif

300 citations
    sur les juifs

Que veulent les
    Juifs?
M. Mahmud

La France
    est occupée !

Obama raconte à
    sa fille...
M. Collon

Pas de paix
    sans Justice!

       Michel Collon

France: une prison
     idéologique!
Dupont

Guerre totale
     contre l'Islam

        Ahmed Rami

Céline et les juifs...

Les plans stratégiques
    juifs de Sarko

Que faire ?
     
Michel Collon

«L'Holocauste»:
    mensonge
historique!
   
   R. Faurisson

Ben-Gourion:
    "Nous avons volé
     la Palestine"
 
       
Khalid Jamai

Le massacre de
    1400 palestiniens
     à Gaza. P. Randa

Les juifs ont violé
    notre conscience
       BELAALI Mohamed

Boycottons
    les produits juifs

Macias en France
     veut mourir
     pour
Israël !

La libération
    de la Palestine
    passe par la notre!

     
C. Bouchet

Libérer les Français
    des mensonges juifs,
  
  Alain Gresh

Gaza, choc et effroi
       Alain Gresh

Levons-nous !

En France:
    les
juifs déforment
    
les magistrats!

Le massacre
    juif de Gaza.

    M. Collon

On ne peut pas
    dire la vérité.

     Michel Collon

Arrêtons les
    massacres
!
     Gilbert Perea

Qui recherche la
    vérité,
est interdit

      
Ivan de Duve

Les Israéliens
     s'illusionnent

       
Abdel-Jawad

"J'écrivais des textes
     que d’autres signaient."
       Simon Levy

Les juifs gouvernent
     le monde,
 Mahathir M.

La crise financière,
     pourquoi...?

Le pouvoir juif 
    persécute Siné !

Les racines des
    crimes juifs actuels
,
      Robert Faurisson

Les plans stratégiques
 
  juifs du rusé Sarkoy!

“Tsahal” recrute
    en France

Un "peuple"
    ou d'une mafia?
    
Shlomo Sand

Que dit la bible juive?

Les Juifs contrôlent
    le monde entier

       Abdallah Aal Malhi

"Merci Hitler"!

"H. Clinton:
     une pute juive"

Ahmed Rami

Arabe بالعربية

Anglais


Photos du massacre
    juif à Gaza

Photos of the jewish
    massacre of Gaza

Album of the idéology
   behind the massacres

  Jewish massacres
     in Gaza,
 photos

Images of the Jewish
     bestiality in Gaza

Jewish children send
    'love' messages

100 cartoons about
    jewish domination

For Whom the
    Gaza BellTolls

Jewish terrorist Stat

Judaism in its
     finest hour !

About Jews:What
    famous men said

Israel Committing
    War Crimes...

I am Israel

Wake up Germany !

How to Kill
    a Palestinian

The Jewish Purim:
  
  What's It ?


The Jewish Yom
    Kippur
. What Is It ?


How Jewish leaders
     kill for Jewish votes


Israel Seeking
    Arab Obeisance


The US Promotes
    Jewish Genocide


European or Jewish
     initiatives in Gaza ?


Jewish massacre


Bombing of the
    University of Gaza!


The Jewish
     Holocaust in Gza


Jewish Extermination
    Campaign


Economical War
    & Jewish domination


Israel: Boycott
    and Sanction


Fatwas on the
    Boycott of Israel


US products' Boycott
    starts in Malaysia


Ten Key Questions
     to The Jews


No congratulations
    to Obama


Madoff and its
    victims Victims


A North American
    Statementon Gaza


The rotten state
     of Egypt


Growing outrage at
    the killings in Gaza

US secret arms
    to Israel

The Crucifixion of
     Bishop Williamson

What is this Jewish
    carnage really about ?

Ahmed Rami

Rami-Photos

French

Arabic بالعربية
 


 

- La France aux Français

- La Palestine aux Palestiniens

- Le congrès juif mondial à Sarkozy

Un sioniste !    

Un Français !  

HOME
Ahmed Rami

Detta bev på engelska

 

Jewish Massacres in Lebanon
After the conquest of Palestine, the occupation of Lebanon is on the Zionist agenda. The implementation of this criminal Zionist plan has caused much suffering among the Lebanese civilian population:


This is The Ideology
Behind Massacres:


--In French

Le Judaïsme deshabillé!

--In Swedish

Shahak avslöjar vad rabbinerna döljer!

- in German

Jüdische Religion


Professor Israel Shahak
Speaks the Truth about
Jewish "Religion"