INNEHÅLL

 

Ockupanter som känner sig ockuperade

"Nästa år i Jerusalem

B'nai B'rith och dess ADL

Den 18 fällda åtalspunkterna

Sions kommande härlighet

Uttalande från Folket i Bild

Den svåra toleransen (Schöier)

Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

Att säga sanningen (Grenz i Tehran Times)

Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

Brev från Sigbert Axelsson till JK

Skrivelse från Sigbert Axelsson till JK

Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

Jan Hjärpes vittnesmål

Professor Bergmans Vittnesmål

Kampanj mot min person (Bergman)

Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson m fl)

Plikt att vittna (adv Jan Axelsson)

Professor G Kleins vittnesmål (granskning)