Send by e-mail
Printable version Print

Regeringskansliet (Kulturdepartementet)

17.02.2000

15 kvinnoorganisationer får drygt 3 miljoner efter beslut i regeringen idag.

Johan Danielson

Pressekreterare

08 - 405 12 60

070 - 321 23 72johan.danielson@culture.ministry.seIréne Pierazzi

Kanslisekreterare

08 - 405 11 23Vid årets fördelning av statsbidrag till kvinnoorganisationerna har

regeringen lyft fram verksamheter som bidrar till att förbättrar

kvinnors ställning i samhället och till jämställdhet mellan kvinnor

och män.Bidraget skall användas till kostnader för kvinnoorganisationernas

centrala verksamhet och till förnyelse och utveckling.De organisationer som beviljats bidrag spänner över ett brett område

från politiska och religiösa kvinnoförbund till husmodersförbund och

organisationer för internationell samverkan.- Kvinnoorganisationerna fyller en viktig funktion i vårt samhälle

genom att bidra till mångfalden i debatten, säger Ulrica Messing i en

kommentar.

Bilaga: förteckning över vilka organisationer som beviljats bidrag.Organisation StatsbidragCenterkvinnorna 380 000

Fredrika-Bremer-Förbundet 115 000

HARO-Riksorganisationen 255 000

för valfrihet, jämställdhet

och föräldraskap

Internationella Kvinnoförbundet 215 000

Kvinnor för mission 125 000

Kvinnor i Svenska kyrkan 145 000

Metodistkyrkans Kvinnoförbund 115 000

Riksförbundet för Företagar- 145 000

kvinnor (RF)

Riksförbundet Hem och Samhälle 245 000

Riksförbundet Internationella 115 000

Föreningar för Invandrarkvinnor (RIFFI)

Riksorganisationen för kvinnojourer 305 000

i Sveriges (ROKS)

Svenska Baptisternas Kvinnoförbund 255 000

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 255 000

Sveriges Socialdemokratiska 355 000

Kvinnoförbund

WIZO i Sverige (Women's Inter- 125 000

natonal Zionist Organisation)Summa 3 150 000


More press releases from Regeringskansliet (Kulturdepartementet)


To Pressi.com front page

The news release has been produced by Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
The text is in its original form.

This information was delivered by Pressi.com


Copyright © 1998-2001 Pressi.com
Pressi.com disseminates original press information of companies and institutions. Anyone is permitted to use and publish the material released on Pressi.com.
Net Release Global Oy. owns the copyright for the database of Pressi.com, the copying of which to another database is prohibited without a permission received from the owner of the copyright. Pressi.com is not responsible for the contents of the information.