Välkommen till WIZO-kvällar!

Hollandersalen, Centret 3tr.

Program våren 2001

Tisdagen den 16 januari

Lizzie Oved,
Kulturattaché Israels Ambassad

Tisdagen den 13 februari

Alexandra Charles,
PR-kvinna

Tisdagen den 13 mars

Gunnel Arrbäck,
Statens Biografbyrå

Tisdagen den 17 april

Helen Lööw,
Brottsförebyggande Rådet

Tisdagen den 15 maj

Monika Ahlberg,
Matkreatör, Rosendals Trädgård

Hösten 2001

Tisdagen den 23 oktober

Tisdagen den 13 november

Tisdagen den 4 december

Entré och Förfriskningar 50:-

 
 


 

För information och anmälan kontakta Wizokontoret

tel 08-661 39 91 fax 08-662 37 99 eller e-post: wizo@wizo.a.se


infomaster@wizo.a.se
webmaster@wizo.a.se