Kibbutzerna
sionismens ryggrad


 

 

Här kommer några citat för att visa att kibbutzrörelsen i Israel är intimt förknippad med sionismen, och likaså organisationen SVEKIV.

 

 

Kibbutzerna utgör en ideologisk bas för det sionistiska projektet i palestiniernas ockuperade land.

För att visa på den ideologiska överensstämmelsen mellan sionismens grundtankar och den judiska kibbutzrörelsen kan vi berätta att Artur Ringart som grundade SVEKIV i Sverige tillträde som ordförande för Förenade Israelinsamlingen 1999.

 

DN:s judiske Israelkorrespondent Nathan Schachar skriver  i sin guidebok "Israel in på livet" (Brombergs Förlag, 1981) sida 116:

"Kibbutzfolket är sionismens aristokrati."

 Sid. 116-118:

"Att ha kibbutzursprung i Israel kan jämföras med att i Sovjetunionen härstamma från de underjordiska bolsjevikhjältarna eller med att i Sydafrika räkna sitt ursprung från de boer som deltog i den långa marschen från Kaplandet till Transvaal."

 

Herbert Tingsten citerar i sin bok "Det hotade Israel" (Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1957), sid. 86, David Ben-Gurions hyllningstal till kibbutzerna, från 1944. Ben-Gurion säger där bl.a. att:
"Det anspråkslösa, som dessa självständiga [kibbutz-]pionjärer åstadkom, är idag ankaret och vårdkasen för det skingrade Israel [...]."

 

Herbert Tingsten skriver också i sin bok, sid. 89, att kibbutzernas påverkan på det sionistiska samhällsbygget "varit stor" och "att kibbutzidealet ännu är något viktigt i [den israeliska] nationens föreställningsvärld" (sid. 89-90).

 

Herbert Tingsten, sid. 105:
"I Irguns och [det höger-sionistiska partiet] Heruts extremism finns, har det påståtts, impulser från Pilsudskis nationalism; de tyska "Wandervögel" var inte bara föregångare till nazismen utan också till ungdomskibbutzerna vid Israels gränser."

 

Roland Loefler skriver i en artikel i JK, nr.4-1979, om kibbutzorganisationen SVEKIV:
"Man har också mycket goda kontakter med andra organisationer som World Zionist Organisation, Israels utrikesdepartement, Israels turistministerium, den svenska ambassaden i Tel Aviv med flera.

Alla är numera på det klara med, att SVEKIV:s verksamhet är betydelsefull - inte bara i siffror utan framför allt på så sätt, att man låter svenska ungdomar se med egna ögon hur Israel och dess kibbutzer fungerar.

Hundra politiska propagandaartiklar kan inte ersätta ett besök i Israel. Här kan en svensk ungdom på plats se verkligheten med egna ögon.

Det förekommer ganska ofta, att svenskar som är tveksamma till Israel men intresserade av att leva på kibbutz kommer hit med SVEKIV. De flesta av dem återvänder med en annorlunda syn på Israels situation. Och de kommer ofta tillbaka till Israel sedan." 

 

 

 


Top      Index      Person-index      Home