"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Gabriel Urwitz använder ett beprövat knep

När sionisten Gabriel Urwitz, tidigare VD för Gotabanken, pekas ut som en av de huvudansvariga för bankens katastrofaffärer, tar Urwitz till det gamla beprövade knepet att påstå sig vara utsatt för en "antisemitisk" häxprocess.

I en mycket uppmärksammad artikel införd på DN-Debatt (21/2-1994) använder Gabriel Urwitz detta listiga knep för att rikta bort uppmärksamheten från sitt ansvar för Gotabanken-haveriet och istället försöka utmåla sig som en lidande judisk martyr, än en gång på falska grunder utpekad som brottsling av de "antisemitiska" icke-judarna, gojerna:

"Jag och mina kolleger har inte gjort några fel i någon bank- eller aktiebolagsrättslig mening (...) Det finns ingen skuld att erkänna. Det finns inga pengar att betala tillbaka (...) Under tiden spyr mass medierna sin galla över bankdirektörer i allmänhet och mig i synnerhet.

Jag är jude. Pengar, judar, svåra tider tycks bädda för speciella känslor. En del tidningar, som Nya Wermlands Tidningen och Värmlands Folkblad, har haft artiklar om mig som jag tror även andra bedömare än jag själv skulle hålla med som är på gränsen till antisemitiska (...) Jag beskrivs som "girig", "arrogant", "ansvarslös" m.m."

Urwitz talar vidare om att han utsatts för "direkta hot" p.g.a. medieuppmärksamheten och att "konsekvenserna för min familj och mig börjar nu bli så pass obehagliga att gränsen för vad som går att stå ut med närmar sig."

Urwitz, som säger sig vara rädd för hot tvekar dock aldrig att reservationslöst stödja den sionistiska staten Israel, en stat som tillämpar just hot och terror dagligen för att försöka nedtrycka ett helt folk, Palestinierna. Urwitz har hela tiden hört till en av de flitigaste ekonomiska donatorerna till Förenade Israelinsamlingarna och har regelbundna annonser för sitt företag med det anmärkningsvärda namnet PURIM AB (!) i denna sionistiska organisations tidning "Menorah".

Så fort hans affärer synas kommer hans prat om "antisemitisk" häxprocess. Ännu ett exempel på att sionister aldrig tolerar att kritiskt granskas. Den nyligen avlidne judiske cirkusdirektören Francois Bronnet talade också om "antisemitiska" kampanjer mot hans person istället för att svara på frågan om varför han gjort allt i sin makt för att slippa betala skatt till Sverige samtidigt som han sade sig älska detta land.

Statens juridiska ombud i Gota-bank affären Otto Rydbeck, går i en artikel i DN Debatt (26/2-1994) till motangrepp mot Urwitz och skriver att "det finns goda juridiska grunder för banken att föra en skadeståndstalan mot de fd bankstyrelseledamöterna", att "förtagskrediter beviljats på ett mycket knapphändigt underlag och utan närmare analys av låntagarens återbetalningsförmåga" och att "det finns ett allmänt intresse att fastställa huruvida ett ansvar kan utkrävas av dem som medverkat till bankkrisen i Sverige".

Rydbeck konstarerar att "även om utgångspunkten av en process på intet sätt kan sägas vara given är Urwitz uttalande om "häxprocess" och antydningar om att annnat än sakliga skäl legat bakom beslutet att instämma honom grundlösa och vittnar snarast om att han inte har haft kunskap om vilket juridiskt ansvar som följer av ett styrelseledamotskap".

Skatteminster Bo Lundgren gav följande kommentarer till Urwitz utspel i DN (22/2-1994):

- Anspelar han på sin judiska bakgrund är han snett ute. Då är det synd om honom.

- Ett antal bankledningar gjorde misstag, men vi har anledning att främst titta på Gota Bank och Nordbanken eftersom staten där är ägare.

- Det är en ren skadeståndsfråga, absolut ingen politisk process.

DN (30/12-1993) innehöll en artikel med rubriken "Luften gick ur trions ballong" som på ett avslöjande sätt behandlade Gotabankens uppgång och fall och de tre aktörerna bakom; Gabriel Urwitz, Mikael Kamras och Robert Weil:

"Drömmen om ett stort finansiellt varuhus slutade i ett fiasko I dag har staten tvingats ta över Gota Bank och hälften av bankens tillgångar förs över till städbolaget Retriva. I pengar handlar det om 44 miljarder kronor, vilket placerar banken i toppen på listan över finansvärldens värstingar."

"Planerna på den nya finansjätten presenteras i slutet av 1986. Götabanken och Wermlandsbanken slogs samman med företagen i B & B Invest och fondkommissionärsfirman Jacobson & Ponsbach. Bakom affären fanns Proventus med Robert Weil, Mikael Kamras och Gabriel Urwitz i spetsen.

Under 1988 och 1989 lånade Gotabanken ut pengar till höger och vänster. Främst rörde det sig om krediter till en omfattande fastighetsspekulation."

"Under 1991 uppgick kreditförlusterna i Gota Bank till 4 miljarder kronor. Året därpå ökade det till hela 12.5 miljarder kronor.

I augusti 1992 lämnade Gabriel Urwitz posten som VD i Gota AB och Gota Bank. Han fick samtidigt avgångsvederlag och en pensions-utfästelse värd 11.5 miljoner kronor."

"Förlorare är skattebetalarna, som får täcka förlusterna, och de anställda, som förlorat eller kommer att förlora sina jobb.

Vinnarna finns hos Proventus, främst då bolagets huvudägare Robert Weil."

Och vad gör "vinnaren" Robert Weil med sina förtjänster? Jo, han skickar dem till staten Israel till stöd för ockupationen av 6 miljoner palestiniers land, till stöd för en rastisk banditstat utan motstycke i den moderna historien!

Robert Weil har länge hört till en av de främsta sionistiska profilerna här i Sverige, regelbunden annonsör för sitt Proventus i Förenade Israelinsamlingarnas tidning "Menorah" samt initiativtagare och grundare av det Judiska Muséet i Stockholm.

Hans vän och kollega Mikael Kamras, VD för försäkringsbolaget Skandia (där även sionisten Pehr Gyllenhammar och PG's far varit VD!) har sen länge samarbete med internationella finansiella sionistiska kretsar som Edmund de Rothschild Groups för investeringar i Israel via ett gemensamt ägt företag Proventus Galia (se DN 10/9-1993).

Och så förstås Gabriel Urwitz. Avslutnigsvis kan vi nämna ett Urwitz som juridiskt ombud i denna affär även valt en judisk advokat, Lennart Kanter.För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidningTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk