"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


General Remer är död !

 

Den 85-årige tyske generalen Otto Ernst Remer avled som landsflyktig den 4 oktober 1997 vid Marbella i Spanien.

De judaiserade tyska myndigheternas brutala förföljelser har inte i obetydlig mån bidragit till att bryta ner hans hälsa.

Till och med som döende ville det tyska ockupations förfoljelsemaskineriet se denne med höga militära utmärkelser belönade tysk officer gå under i tyska fängelser.

Tysklands politiska rättsväsen anhöll upprepade gånger om att den gamla tyske krigshjälten Remer skulle överlämnas till den judaiserade tyska "fångvården".

För att ge tyngd åt detta orimliga krav besvärade sig nyligen en stor delegation från det judiska Simon Wiesenthal-centret hos den spanska regeringen och krävde Remers utlämnande, vilket det spanska rättsväsendet vägrade att gå med på.

Tyskland har general Remer att tacka for att sanningen om den pastådda "förintelsen" av judar i tyska gaskamrar fick ett genombrott genom utgivandet under åren 1991 till 1994 av hans banbrytande tidskrift "Remer-Depesche", som fick själva grundpelarna i den allierade skräckpropagandans lögntempel att mer eller mindre rasa ihop.

På grund av att han i sin tidskrift spridde saningen om förintelsemyten, dömdes den 80-årige generalen av domstolen i Schweinfurt i Tyskland, under ordförandeskap av den sionistiska domaren Siebenbtirger, till 22 månaders fängelse ovillkorligt!!

 

Hans fru och vänner insisterade på att han skulle gå i landsflykt, vilket han motvilligt accepterade. Själv hade han varit beredd att uthärda livet i ett tyskt fängelse för den historiska sanningens skull.

Om det tyska folket en dag kan spränga sin träldoms bojor då blir det tack vare avslöjandet av lögnen om "förintelsen", något som Remer pa ett avgörande sätt har bidragit till.

 

Hatets demoner förföljde denne store tysk, men att juden Wiesenthal inte fick honom levande, blev en triumf för det goda.

Medan de andliga dvärgarna, i dagens tyska medier och tysk politik, förgäves försökte nedsvärta general Remer, restes i själva den forna fiendestaten Storbritannžen ett äreminne över hjälten Remer.

Den äldsta politiska veckotidskriften, The Speclalor, skrev den 8 mars 1997, om general Remers stridsförband Gross-Deutschland:

 

"Det var ädla män, som med stor disciplin kämpade för sitt fosterland mot en stor övermakt. Och när nederlaget var ett faktum, kämpade de för sitt förbands och sina kamraters ära .Jag tänker därvid speciellt på stridsvagnarna i Gross-Deutschland och pansargren Hermann Göring, som käpade ända till det bittra slutet. Det rörde sig om de tappraste bland de tappra . Men de som bedriver sitt lönsamma propaganda-spel med Förintelsen är varken tappra eller ärofulla . De är bara tarvliga och vinningslystna."

 

De som hatar det tyska folket och försöker svärta ner dess krigsmakt, under 2:a världs kriget, kommer att spolas iväg som exkrementer i historiens avfaltsflöde. Men sådana som general Remer kommer att hedras för sina värdefulla insatser, och det tyska folket skänker det spanska folket sin vänskap och aktning för att det gav en fristad åt den tyske hjälten.


Intervju med generalen Remer
Intervju med general Remers fruTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk