Israel Shahak

JUDISK HISTORIA,
JUDISK RELIGION

 

- TYNGDEN AV TRE TUSEN ÅR -

Med förord av Gore Vidal

 

'Enligt mitt sätt att se utgör Israel såsom en judisk stat en fara inte bara för sig självt och sina invånare utan för alla judar och alla andra folk och stater i Mellanöstern och därutöver.'

Med dessa ord inleder Israel Shahak en fascinerande och provokativ studie av i vad mån den sekulära staten Israel formats av religiösa ortodoxier av betänkligt och kanske livsfarligt slag. Medan muslimsk fundamentalism svartmålas i Europa och Nordamerika, går judisk fundamentalism närmast fri från anmärkning: den klassiska judendomen används för att rättfärdiga israelisk politik som är lika rasistisk, totalitär och främlingsfientlig som de värsta yttringarna av antisemitism. Ingenstans ser vi detta så tydligt som i judars sätt att förhålla sig till ickejudarna i Israel och övriga Mellanöstern.

Utifrån sitt studium av Talmud och rabbinska lagar hävdar Shahak att vi måste bli medvetna om rötterna till judisk extrem nationalism och religiös fanatism, innan det är för sent.

Israel Shahak är israelisk jude, född i Polen 1933. Han tillbragte en del av sin barndom i koncentrationslägret Bergen-Belsen. Han kom till Palestina 1945 och har varit bosatt i Israel sedan staten grundades. Israel Shahak har varit professor i organisk kemi vid Hebreiska universitetet i Jerusalem men är numera pensionerad. Professor Shahak har i årtionden gjort sig bemärkt som en framstående humanist och människorättskämpe samt skribent i dessa frågor på både hebreiska och engelska.

 Zip (9 files)


Förord av Gore Vidal


1. En sluten utopi?


2. Fördomar och undanflykter


3. Ortodoxi och tolkning


4.
Historiens tyngd


5. Lagarna mot ickejudar


6. Politiska konsekvenser


Israel Shahak - en levnadsbeskrivning


-Shahak in French

Le Judaïsme deshabillé!

-Shahak in Swedish

Shahak avslöjar vad rabbinerna döljer!

-Shahk in German

Jüdische Religion

--Shahak in English

Jewish History, Jewish Religion
 JEWISH MEDIAS
The Jewish Propaganda

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME