No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall

Bismillah

--Know Your enemy
--No Time To Waste! Act now
--Tomorrow it will be too late
This Site [email] is owned by a group of freedom fighters
from different countries in support of Ahmed Rami's struggle

A. Rami is the founder of the station Radio Islam [email]
Box 316, 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 708 121240

. Latest additions:
| English.| Svensk | French.| German.| Portug.| Arabic.| Russian.| Italian.| Spanish.| Suomi | Danish.|
THIS SITE

Komplott mot Radio Islam

Vad Radio Islam anser

Vad är Islam?

Intervju med Ahmed Rami

"Radio Islam: the mother of all anti-Jew sites" !


A combat with unequal weapons


When...


The Hall of Heroes
(English, German)

The Jewish "Defense" League
doesn't want you to know!,
(English) 
Vem är
Ahmed Rami
Presentation av Magdy Hussein, chefredaktör för ALSHAAB
Ahmed Rami, korrespondent i Europa för Alshaab, är en förkämpe för Islam av marockanskt ursprung. Berättelsen om hans liv är i mångt och mycket typisk för hans generation. Som officer i den marockanska armén har han deltagit i den misslyckade statskuppen mot kung Hassan, den 10 juli 1971, dömdes till döden, men lyckades fly utomlands.

 Rami tillhörde dem som beundrade Nassers revolution i Egypten och gör så fortfarande. I dag lever han i Sverige, är svensk medborgare och i sitt nya hemland har han grundat Radio Islam. I den islamiska religionen ser han en möjlighet till den arabiska nationens enande.

 Trots att hans engagemang är grundat i det förflutna, har han blicken riktad mot framtiden. Han menar att den islamiska rörelsen har framtiden. För närvarande fungerar han som vår tidnings europeiske korrespondent, och det gläder oss att ha honom bland våra medarbetare.

 Ahmed Rami har uträttat utomordentliga saker i Sverige. Nästan på egen hand kämpar han mot den sionistiska maktens infiltration i detta land. Sin radiosändare driver han från den egna lilla bostaden på 20 kvadratmeter, och vill inte hyra någon Större med tanke på möjligheten att flytta tillbaka till Marocko eller någon annan del av hans gamla arabiska hemland.

 Han har skrivit fyra större böcker på svenska, i vilka han avslöjar sionismen. Det var svenska kristna, som finansierade deras tryckning! I Sverige känner de allra flesta till Ahmed Rami. Hans politiska åsikter diskuteras i riksdagen och ibland även inom svenska regeringskretsar.

 Av judiska organisationer anklagades han för så kallad "hets mot folkgrupp" - dvs kritik mot judar - och de lyckades få honom dömd till fängelse i sex månader. Även under sin fängelsevistelse organiserade han Radio Islams sändningar utifrån cellen och lämnade fängelset som en okuvlig motståndskämpe mot sionismen.

 Som korrespondent för ALSHAAB fortsätter han nu kampen på en annan nivå. Må Gud välsigna och skydda honom liksom alla människor av hans slag, till välsignelse för vår nation och hela mänskligheten!

Magdy Hussein,
chefredaktör för ALSHAAB
The Jewish Sites about Radio Islam!