Citat från boken "Välkommen till dramafabriken", under redaktionell ledning av Dan Josefsson, Ordfront förlag, 2000) sidorna 160-162:


 

Att rädda en människas heder
(Det skrattretande undantaget) 

 

Det är många som känner sig illa behandlade av medierna. Och det är många som har behandlats illa.

Här kommer berättelsen om en person som faktiskt fått upprättelse. En man som till och med förklarats oskyldig långt innan domen fallit.

En man som gavs röst och stöd i Expressen och Dagens Nyheter. Två tidningar i vars ägarföretag han råkar vara styrelseordförande.

Och när hans glans med nya avslöjanden började flagna, då teg Expressen, trots att det var deras egen interntidning som rotat fram uppgifterna.  

 

Olle Måberg är mediekoncernen Mariebergs styrelseordförande. Bonniers äger Mariebergs, som i sin tur äger Dagens Nyheter och Expressen.

Och dessa två tidningar skyndade sig till styrelseordförande Måbergs försvar när han hamnade i klammeri med rättvisan.

I september 1997 visade det sig att Olle Måberg åtalats för skattefiffel. 810 000 kronor i vinst på aktieaffärer har han undanhållit skattemyndigheten i sin deklaration.

Men Måberg skyller på S-E-Banken som lämnat ofullständiga siffror till honom om hans affärer. Det var med andra ord inte hans fel. Han hade litat på banken.

Måberg åtalas för skattebedrägeri, alternativt vårdslös skatteuppgift.

Dagens Nyheter rapporterar på nyhetsplats om åtalet. På ledarsidan kräver tidningen att Måberg tills rättegången är över ska lämna sin plats i Bonnier AB:s styrelse och an svarige utgivaren Joachim Berner uttalar sig för Ekot.

Det handlar om trovärdighet menar de. Men nästa dag får Måberg berätta sin version i en lång intervju på ekonomisidorna i Dagens Nyheter. Rubriken lyder: "Anklagelserna är orättvisa" (Dagens Nyheters citationstecken). Måberg berättar att banken gjort fel. Och i sidoartikeln, "Ägarna ger Måberg sitt fulla förtroende", konstaterar Carl-Johan Bonnier att Måberg är en hedersman.

Joachim Berner, ansvarig utgivare på DN, menar att DN gjort en rak nyhetsrapportering om Måberg.

"Ambitionen har hela tiden varit att behandla åtalet mot Måberg precis som andra liknande fall", säger han.

I den likaledes bonnierägda tidningen Expressen skrider chefredaktör Staffan Thorsell till öppet försvar på ledarplats: "Men viktigast av allt är att Måberg, precis som alla andra, har rätt att bli betraktad som oskyldig tills en dom har fallit."

Sedan tillägger Thorsell att han är övertygad om att Måberg kommer att frias.

På frågan om detta på något vis skulle kunna misstänkliggöra Expressen, svarar Staffan Thorsell: "Den sortens redaktionella oberoende som man bara kan utöva genom att skälla på styrelseordföranden eller på Bonniers är inte mycket värd. Den måste också vara oberoende på det sättet att man kan ta ställning för något ibland om man verkligen känner på det sättet."

Han menar till och med att det är mycket svårare att vara på Måbergs sida än emot - och just det är ett bevis på hur oberoende Expressen är.

Dagen efter skriver även Dagens Nyheters dåvarande chefredaktör Hans Bergström i en signerad ledare att han läst hela förundersökningen och kommit fram till att Måberg inte gjort fel med vilja och att tanken på att han skulle ha haft uppsåt till brott är orimlig.

De två Bonniersstidningarna har förvandlat Måberg till en missförstådd man. Åklagaren i målet mot Måberg, Peter Carpelan, är förvånad över Expressens och Dagens Nyheters hållning.

"Att de på ledarsidorna på det här sättet går ut i flammande försvarstal för Måberg är ju ganska märkligt", säger han. "Jämför med hur Marjasin behandlades i medierna, han var ju skyldig tills han friades av domstol."

 

Under rättegången utvidgar Expressen sitt stöd till nyhetsplats. Reportern Jan Lindström rapporterar i en helsidesartikel från rättegången. Den här gången lyder rubriken "Det handlar om en människas heder".

Men även Dagens Nyheter citerar Måberg när han säger att det vore idiotiskt av honom att försöka skattefuska på det sätt som åklagaren påstår.

Vad ingen frågar är om det inte då också var idiotiskt av Måberg själv att inte märka att något var fel i deklarationen.

Trots att Peter Carpelan, åklagare i rättegången, menar att själva grunden för åtalet är att Måberg inte kan ha undgått att lägga märke till att S-E-Bankens siffror inte stämde.

Strax före jul frias Måberg av en oenig tingsrätt. Åklagaren bestämmer sig i januari för att överklaga till hovrätten.

Men i januari 1998 berättar Aftonbladet om hur Bonniers för ett underpris sålde en villa på Djursholm till Måbergs hustru. För 160.000 om året, som Bonniers betalade, fick Måberg vara inneboende hos sin fru. Bonniers betalade också dyra renoveringar. Efter ett skattemål om tjänstebostaden åkte Måberg på en skattesmäll på 392.217 kronor.

Och villan? Den sålde Måbergs hustru nyligen med en vinst på fem miljoner.

Men det är faktiskt inte uppgifterna som är mest intressanta, utan var de kommer ifrån.

De är hämtade från tidningen Gadden som Expressens journalistklubb ger ut.

Men saken blir ingen nyhet i Expressen. Utan Expressen tiger. Och ledarsidan tiger.

Trots att Staffan Thorsell en dryg månad tidigare uttalat sig om vad som skiljer bevakningen av Måberg från bevakningen av andra personer:

"Vi ger honom större uppmärksamhet än andra. Han blir utsatt för en mycket hårdare granskning och större uppmärksamhet än om han vore en mera okänd person."

När Expressens interntidning Gadden kommer med nya avslöjanden om Måberg publiceras de inte. Det är Aftonbladet som gör villaaffären känd för allmänheten.

I januari 1999 fålls Olle Måberg i hovrätten och får böta 75 000 kronor. Måberg döms för vårdslös skatteuppgift, eftersom han borde insett att bankens uppgifter var felaktiga.

Varken Staffan Thorsell eller Joachim Berner har kommenterat detta i de egna tidningarna.

 

FOTNOT: Sedan artikeln skrevs är Olle Måberg inte längre styrelseordförande i Bonnier AB. Detta har dock ingenting med skatteaffären att göra och Carl-Johan Bonnier har upprepat att han har fullt förtroende för Måberg.

 

  


Top      Index      Person-index      Home