Från Judisk Krönika, nr.2-1987, sida 22:

 

ANTISIONISM

World Zionist Organization har tagit initiativ till en petition som i november 1985 överlämnades till FN. Undertecknarna av petitionen tar avstånd från resolution 3379 och ber FN att ogiltigförklara den.

I många länder har underskrifter insamlats. I Sverige har följande personer undertecknat petitionen:

Anita Gradin, minister

Olof Johansson, Centerpartiets Partiledare

Bengt Westerberg, Folkpartiets Partiledare

Alf Svensson, KDS Partiledare

Per Egon Johansson, Partisekreterare i KDS

Georg Danell, Partisekreterare i Moderata Samlingspartiet

Ivar Virgin, Ledamot i Utrikesutskottet (m)

Bo Toresson, Partisekreterare i Socialdemokratiska Arbetarpartiet

Knut Ahnlund, Professor, Ledamot av Svenska Akademin

Johannes Edfeldt, Ledamot av Svenska Akademin

Inga Fischer-Hjalmars, Vicepresident i Vetenskapsakademin

Lars Gyllensten, professor, Ledamot av Svenska Akademin

Ingrid Gärde-Widemar, Juristråd

Lars Hjörne, Chefredaktör för Göteborgs-posten

Martin H:son Holmdal, Rector Magnificus vid Uppsala Universitet

Georg Klein, Professor, Cancerforskare

Ulf Linde, Professor, Ledamot av Svenska Akademin

Astrid Lindgren, Barnboksförfattare

Olof Ljunggren, Verkställande direktör i Svenska Arbetsgivarföreningen

Björn Rosengren, Ordförande för TCO

Torgny Segerstedt, Professor, Ledamot av Svenska Akademin

Krister Stendahl, Professor, Stockholms Biskop

Stig Strömholm, Prorektor vid Uppsala Universitet

Karin Söder, Ordförande för "Rädda Barnen", 2:e Vice talman i Riksdagen

Inga Thorsson, Ambassadör för Nedrustningsfrågor

Gunnel Vallqvist, Ledamot av Svenska Akademin

Bertil Werkström, Sveriges Ärkebiskop

Fritz Hollander, President för European Council of Jewish Communities

Ivar Müller, Ordförande för Judiska Församlingarnas i Sverige Centralråd

Morton H Narrowe, Stockholms Överrabbin

 

 
 

Top      Index      Person-index      Home