"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Israels kärnvapenkapacitet än en gång bekräftad

I en mycket intressant artikel i DN (31/1-1994), tillstår tidningens judiske Israelkorrespondent Nathan Shachar det sen länge i antisionistiska kretsar kända faktumet att det aggressiva Israel besitter en betydande kärnvapenarsenal.

Utgångspunkten är en i USA nyutkommen bok "Critical Mass" som mycket ingående behandlar detta ämne, ett ämne som sionisterna alltid sökt nedtysta. Men eftersom sionisterna numera känner sig säkra i sadeln kan de kosta på sig dylika "avslöjanden" även i de stora tidningarna.

Även om sionisten Nathan Shachar som förväntat förhåller sig kritisk till boken och talar om att den innehåller "gammal skåpmat och rena gissningar" och "äventyrliga påståenden", så låter han ändå följande fakta komma läsarna till del:

  • "Israel har lagt ut nukleära minfält på Golan-höjderna för att hindra syriskt pansar att upprepa överrumplingsattacken från 1973.

     
  • De israeliska atombomberna tillverkas nära Haifa i norra Israel inte långt från den plats där den kärnvapenbärande Jeriko-missilen framställs.

     
  • Reaktorn i Dimona framställer plutonium för tio atombomber per år.

     
  • Israels nukleära arsenal har av andra källor uppskattats till 200-300 bomber."

Israel skall dessutom köpa 20 nya F-15E stridsflygplan från USA som skall utrustas med kärnvapenbärande system för att uppfylla den israeliska militärens krav på att som det heter kunna "generera ett massivt kärnvapen-angrepp mot en annan makt".

"F-15 E, eller F-15 I som den israeliska versionen kommer att kallas, är historiens dyraste serietillverkade vapen. Med de extrasystem som israelerna planerar proppa i det kommer varje plan att kosta nära en miljard kronor."

Dessutom avslöjas i artikeln att "Israel arbetar intensivt med den antiballistiska missilen Arrow som bekostats av amerikanska pengar ur ´stjärnornas krig´".

Fascinerande att se hur den enda kvarvarande supermakten USA ligger så helt i händerna på Israel att t.o.m. dess mest topphemliga militära projekt står öppna för Israel att exploatera och utnyttja för sina aggressiva syften. Ingen annan stat i världen har fått tillgång till dessa amerikanska vapensystem.

I en artikel i DN (22/2-1994) tillåts för ovanlighetens skull den beundransvärde författaren och journalisten Åke Ringberg skriva om Israels kärnvapen och den kidnappade och numera i Israel fängslade israeliske kärnteknikern Mordechai Vanunus öde. Vanunu har nu tillbringat mer än sju år i israeliskt fängelse efter det att han kidnappats av israeliska MOSSAD för att ha delgivit omvärlden information om Israels kärnvapenprogram och dess kärnvapenfabrik i Dimona. Kidnappningen skedde i Rom, Italien, alltså i ett främmande land, och Vanunu är nu dömd till 18 års fängelse för "landsförräderi" mot den judiska staten.

Om Dimona skriver Ringberg bl.a. att det är en "underjordisk fabrik där Israel framställde sina kärnvapen".

"I november 1976 förvägrades en delegation på 13 USA-senatorer tillträde (1959-1963 importerade Israel tungt vatten från Norge under försäkringar om att det endast var för fredligt bruk; vid upprepade tillfällen krävde Norge rätt att utföra inspektioner på plats men fick nej."

Denna israeliska arrogans mot dem som ser till att understödja den sionistiska staten bottnar i ett medvetande om att den judiska makten i dessa länder är så stor att de aldrig kommer att förmå yttra mer än lama protester.

Att Israel kan förneka amerikanska och norska inspektioner av sina kärnvapenfabriker skall ställas i kontrast mot den nuvarande behandlingen av Nord-Korea, där USA med väst-världens stöd hotar med krig om inte internationella inspektioner av de nordkoreanska anläggningarna tillåts. Dubbelmoralen är här uppenbar.

Ringberg fortsätter:

"Experter är eniga: Vanunu har inte avslöjat någonting nytt. Hans brott, skrev New York Times, är inte vad han sagt utan att han sagt det som alla visste och vet, att Israel har både atom-, väte-, och neutronbomber."

Atom-, väte-, och neutronbomber. Dessa monstruösa vapen i händerna på en israelisk ledning som tror på de apokalyptiska urkunderna i Torah, Gamla Testamentet, och Talmud, utgör ett konstant hot mot världsfreden. Israel har vid åtskilliga tilfällen visat sina expansionistiska planer, Israel expanderade med 100 % efter anfallskriget mot araberna 1967. Torah, judendomens heligaste skrift, förkunnar att Eretz Israel, Stor-Israel skall sträcka sig mellan Nilen i väster och floden Eufrat, i Irak, i öster.

Det finns ingen garanti för att anfallskrigen inte kommer att upprepas. FN har blivit politiskt bankrutt, medans USA, den enda kvarvarande supermakten, helt är i händerna på den judiska lobbyn. Israels återkommande invasioner av den suveräna staten Libanon visar att Israel fortfarande struntar blankt i de internationella konventionerna och inte drar sig för att attackera över gränserna.

Att Israel i ett framtida scenario skulle kunna komma att använda sina kärnvapen är inte alls orealistiskt eftersom alla vapen tydligen är tillåtna i sionisternas kamp. Och de har tydligt visat att antalet dödsoffer, inte minst civila sådana, som måste offras på sionismens altare för att uppnå dess mål, inför dessa cyniker är fullkomligt likgiltigt.För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidningTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk