"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Judisk knarkhandel

I förra numret av Radio Islams tidning kunde vi publicera en lång artikel från den israeliska tidningen Ma'ariv om hur den amerikanska knarkhandeln styrs av judar. En stor del av knarkpengarna tvättades t.o.m. rena i de judiska synagogorna av judiska rabbiner som tjänade stora pengar på detta.

Men även Europa, som ännu har större kontroll över knarken än USA, utsätts nu för påtryckningar från judiskt håll för att legalisera knarket. Det finns mycket pengar att tjäna på att förstöra ungdomen.

Den judiske finansmannen George Soros är mest känd som mannen som sänkte den svenska kronan. På detta tjänade han miljarder, pengar som i Sverige ledde till ökad arbetslöshet, försämringar i vården, etc. Nu riktar han sina fingrar mot en ny marknad där han kan tjäna pengar på andras bekostnad. Knarket.

Vänstertidningen Proletären (Nr. 5, 1995) skriver att Soros är medlem och en av de stora donatorerna till Drug Policy Foundation - DPF. Nyligen bidrog Soros med 4 miljoner dollar till denna organisation. I Sverige är organisationen tämligen okänd, men i Europa har den gjort sig känd som en förespråkare till en total legalisering av knarket. Man har bl.a. organiserat konferenser och seminarier för ett totalt frisläppande av knarket.

DPF har även kontakt med Antiprohibitionist League - IAL. Även denna organisation förespråkar en total legalisering av knarket. Bland IALs medlemmar kan man hitta den nyliberale judiske nobelpristagaren i ekonomi, Milton Friedman. Friedman är annars känd för att vilja ta bort alla bidrag och hjälp till sjuka och arbetslösa. Han predikar hur kapitalets makt ska ordna alla problem, bara storfinansen får styra.

Men även från vänster hörs judiska röster som ställer krav på ett frisläppande av knarket. Daniel Cohn-Bendit, den franske juden och studentrevolutionären från '68, var i Sverige innan EU-valet för att försöka få in Sverige i EU (Aftonbladet 15/10-1994). Cohn-Bendit talade då på Norra Latin för att ge de grönas syn på Europa. Men vad publiken inte hade väntat sig var det brandtal för narkotika som Cohn-Bendit plötsligt höll.

De gröna i Europa, vars talesman Cohn-Bendit var, vill legalisera allt hasch och cannabis och även möjligöra för läkare att skriva ut heroin åt knarkare. Det slutgiltiga målet är en total legalisering. Som medlemar i EU kan även Sverige tvingas in i knarkträsket. 1994 lämnades de gröna in en motion i EU-parlamentet om ett totalt legaliserande av knarket. Den motionen röstades ned med endast sex rösters skillnad. Slut resultatet blev 117 röster mot och 111 röster för.

Cohn-Bendit avslutade sitt tal i Norra Latin med orden: "Så ser vi på saken, men ni får förstås göra vad ni vill i Sverige om ni går med i EU." Men får vi verkligen det när de judiska krafterna samtidigt förespråkar en total legalisering?För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidningTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk