"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Den judiska ockupationen i Sverige

Den nya socialdemokratiska regeringen var verkligen en triumf för de sionistiska krafterna. Flera judar placerades på strategiska topp-positioner, där de nu mer direkt kommer att kunna utöva sitt inflytande på politiken i Sverige till Israels tjänst. Till dessa personer hör den nye samarbetsministern, den verklige statsministern, Jan Nygren, näringslivsministern Sten Heckscher, statssekreteraren Leif Pagrotsky och EU-kommissionären Anita Gradin. Vi tänkte här titta lite närmare på dessa sionistiska profiler var för sig, och deras karriärer inom Sveriges största parti. Det ska påpekas också att den judiska lobbyn dominerar alla de svenska partierna.

Jan Nygren är juden som alltid figurerat i bakgrunden hos socialdemokraterna. Han har gjort karriär inom partiet bl.a. som ordförande i dess ungdomsförbund, SSU, och sedan även som statssekreterare i försvars- och civildepartementet i den förra socialdemokratiska regeringen. Innan den senaste utnämningen var han marknadschef på Riksbyggen men nu har han en betydligt mer central position och maktställning, eftersom han tillträtt "den mäktiga och viktiga posten som samarbetsminister", som Aktuellt uttryckte det den 5/10-1994. Från denna post kan han sedan utöva sin makt över de övriga ministrarna. Att han också är jude är inget han sticker under stol med. Han poserade exempelvis som jude i tidningen Judisk Krönika för några år sedan, där han i en artikel "förklarade" sin judiskhet under den avslöjande rubriken "Mitt Judiska Sverige". Vad som är riktigt skrämmande är att denne sionist var snudd på att få posten som Sveriges försvarsminister. Medierna hade nämligen tippat att han skulle få posten, men av någon anledning fick han istället bli samarbetsminister. En judisk försvarsminster som i det judiska EU, i ett framtida scenario, beordrar svenska soldater att dö för staten Israel i något smutsigt judiskt krig i Mellersta Östern, det vore verkligen det ultimata! Storbritannien har f.ö. redan en jude, Rifkind, som försvarsminister som dessutom nyligen avlade visit i judarnas Israel. Var han kanske där på ordergivning?

Sten Heckscher är en annan politisk räv. Han kommer från en gammal känd judisk familj som sedan länge haft ett stort inflytande i Sverige. Hans farfar, professorn Eli Heckscher, var en framstående liberal som jämt huserade på Bonnier-ägda Dagens Nyheters ledarsidor. Fadern Gunnar Heckscher, också professor, led dock av den judiska labiliteten och gjorde ett försök till karriär inom högern, och han lyckades! Under flera år var han partiledare för Högerpartiet, dåtidens moderater. Men sonen Stens helomvändning till att bli en ledande socialdemokrat med tidigare poster som statsekreterare i justitiedepartementet och generaldirektör på Patent och Registreringsverket innan han nu slutligen tillträdde tronen som näringslivsminister, denna politiska kameolontlek saknar verkligen motstycke!

Sten Heckschers judiska engagemang är också välmanifesterat. På det Judiska Muséet i Stockholm stoltserar man med en porträttbild av honom upphängd tillsammans med bilder på andra prominenta judar i Sverige, däribland Suzanne Osten och Pehr G. Gyllenhammar. Sten var dessutom inkallad som en "oberoende debattör" när sionisterna visade sin propagandafilm "Warheit Macht Frei" på TV där Sten Heckscher ihop med Georg Klein, Harry Schein och de andra sionisterna skulle kommentera revisionismen, och Radio Islam i det debattprogram som hölls efter filmen. Sten har f.ö. en syster, Eva Heckscher, som numera arbetar som departementsråd på UD's politiska avdelning. D.v.s. ännu en nyckelposition anfrätt av sionisterna. Som en parentes kan det nämnas att namnet Heckscher är hebreiska och betyder "skäktat (ritualslaktat) kött".

Leif Pagrotsky är en annan jude i det socialdemokratiska partiet som poppat upp de senaste åren, och fått en allt mer framträdande roll i utarbetandet av partiets ekonomiska politik. Efter valet var han också tippad till att få en topp-post som finansminister, men han fick nöja sig (den här gången) med att bara bli statssekreterare vid finansdepartementet. Där säkerställer han åtminstone status quo för sionisterna eftersom de i den förra borgerliga regeringen hade haft två judar, den nuvarande Expressen-chefen Olle Wästberg som statssekreterare och Pernilla Klein som ekonomisk sakkunnig, på Ann Wibbles finansdepartement. Pagrotsky fyller nu de vakanta platserna. I en intervju med honom i SvD 24/12-1994 betecknas han som "en av landets dolda makthavare"! På frågan "Ditt namn, det är bestämt judiskt?" svarar han nickande: "Ja, jag vet om mitt ursprung och är medlem i församlingen, men jag är inte religiös. Jag går i synagogan ett par gånger om året, som de flesta."

Anita Gradin - "Madame Europa" - fick slutligen den ärofyllda posten som EU-kommissionär, med alla de privilegier detta toppjobb innebär både i fråga om ekonomisk vinning (en årslön på 1.5 miljoner kronor) och politiskt inflytande i de frågor, immigrations- och asylpolitik, narkotika- och brottsbekämpning och jämställdhetspolitik, som hon nu kommer att ansvara för. Till saken hör att judinnan Gradin 1989 fick den oerhört prestigefyllda sionistiska utmärkelsen "årets sionistiska kvinna" av Womens International Zionist Organisation - WIZO - för sina insatser för världssionismen. Till dessa insatser hör bl.a. att hon när hon var utrikeshandelsminister i den förra socialdemokratiska regeringen sålde svenskt krigsmateriel, i strid mot svensk praxis, till USA när de skulle attackera arablandet Irak. Och hon har alltid talat ömt om sitt Israel, en stat som hon tycker att "vi har mycket att lära ifrån". Denna sionistiska kvinna har även varit invandrar och jämställdhetsminister, något som inte direkt har gynnat de palestinier och andra stackare som försökt fly undan de sionistiska bödlarna för att få en fristad från terrorn, i Sverige. Gradin hade av vissa medier tippats att bli utrikesminister i den nya regeringen, men den nya EU-placeringen lär hon inte heller klaga på.

Sammanfattningsvis kan man säga att sionisterna på ett mer direkt sätt stärkt sitt grepp över socialdemokraterna och genom dem över Sverige. Trots att de flesta i partiet är judaiserade av den intensiva judiska propagandan och spelar med i sionisternas falskspel, är det ändå en viss skillnad när nu sionistiska judar besitter flera nyckelposter. Den värsta prognosen, om man ska sammanfatta mediernas spekulationer, hade varit Jan Nygren som försvarsminister, Leif Pagrotsky som finansminister, Anita Gradin som utrikesminister och faktiskt, teaterns judiska ansikte, Suzanne Osten, som kulturminister! Expressen, hade faktiskt, "överraskande" nog ansett att just hon var en lämplig kandidat till denna post (kanske var det Gabi Gleichmanns val). Nu utföll det lite annorlunda, men nog blev det illa ändå!

Det är mycket viktigt att noga observera hur dessa personer kommer missbruka sina poster för Israels räkning.För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidningTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk