"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Israels makt över Sveriges TV och Radio ökar!

Det är inte bara TV-producenter som Henrik Frenkel, Frank Hirschfeldt och Allan Schulman och radio-producenter som Margit Silberstein, Monika Nagler, Göran Rosenberg, Rolf Hersson och Maria Wendehög som inom de statliga jättekoncernerna "Sveriges Radio" "Sveriges Televison" bidragit till den judisk-israeliska makten över svensk statlig media. Det har vi vetat länge. Skillnaden är bara att dessa reela förhållanden, som de flesta svenskar hålls ovetande om, förr skedde mer i det dolda. Men nu drar man sig inte för att öppet visa vem det är som dikterar åsikterna i landet.

Jan-Erik Wikström, en ledande folkpartist och judaiserad pingstvän som t.o.m. varit kulturminister, är den som sedan några år axlar bördan att vara ordförande i styrelsen för Sveriges Radio. Wikström har alltid gjort sig känd som en bokstavstrogen sionist som oavsett vad Israel gjort deltagit på sionisternas möten och uttalat sitt stöd för judarnas apartheid-stat på ockuperad mark. Vad som dock är nytt är att denne sionistiske agent i Sverige inte längre döljer sitt brinnande engagemang för Sion.

I det senaste numret i den sionistiska tidskriften "Menorah" - Nr 3 September 1994 - kan man nämligen läsa att denne Jan-Erik Wikström nu valts till att bli ordförande i en av landets största sionistiska organisationer, Samfundet Sverige-Israel!

Detta är mycket allvarligt och visat hur långt den sionistiska infiltrationen av ledande medier och informationsorgan i Sverige nu gått. Sions Vises Protokoll är lika aktuella nu som då de författades i slutet av 1800-talet. Sionisterna verkar verkligen tro att "Sions kommande härlighet" och den judiska världsdominansen är nära stående. Radio Islam törs dock tro på en annan framtidsutveckling, ty som mottot lyder: "Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket".För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidning


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk