HOME


  

 

 MIN KAMP

ADOLF HITLER 

 

 

FÖRORD
 

Den 1 april 1924 måste jag i Landsberg em Lech börja avtjäna det mig av folkdomstolen i München samma dag ådömda fängelsestraffet.

Efter år av oförtrutet arbete erbjöd sig äntligen möjlighet att påbörja ett verk, som man från flera håll uppfordrat mig till, och som jag själv ansåg vara av stor vikt för hela rörelsen. Därför har jag nu beslutat att i två volymer inte endast klarlägga vår rörelses mål utan även teckna en bild av dess utveckling. Av en sådan bok skall man kunna lära mera än i en rent vetenskaplig avhandling.

Jag har därvid också tillfälle att ge en skildring av min egen personliga utveckling, i den utsträckning detta är nödvändigt för förståelsen av innehållet i såväl första som andra delen och kan tjäna till att vederlägga de illvilliga historier, som den judiska pressen satt ihop om min person.

Med detta arbete vänder jag mig inte till främlingar utan till de anhängare av rörelsen, som av hela sitt hjärta tillhöra densamma och vilkas intellekt nu strävar efter mer ingående upplysningar.

Jag vet, att man har mycket större utsikter att vinna människor med det talade än det skrivna ordet, och att varje rörelse av betydelse här på jorden har de stora talarna och icke de stora skriftställarna att tacka för sin framgång.

För en allsidig och enhetlig förkunnelse av en lära fordras dock, att dess principer en gång för alla bli nedtecknade. Härvid skall denna boks båda. band tjäna som murstenar, vilka jag fogar till det gemensamma verket.

Fängelset i fästningen Landsberg em Lech.

Författaren.

 

  

 IndexHOME


MEIN KAMPF, ADOLF HITLER

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

THE POLITICAL TESTAMENT OF ADOLF HITLER
French
French
English
English
Deutsch
German
Italian
Italian
Spanish
Spanish.
Norsk
Norsk

The Jewish plans!
The Jewish Plots!

Must Germany Perish?
A Jewish plan for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her people!Judaism =Racism, Domination, Dccupation
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish | Italian | Danish |