HOME
FORUM
Index för svenskForum
Add New Subject
Forum2
French
English
Swedish
HOME


Forum
Den judiska makten
Alla rättsliga principer sätts ur spel
för att spela sionisterna i händerna

Hej Ahmed!

Efter att grundligt läst ditt material i både böcker och på hemsidan så måste jag säga att du lyckats övertyga rejält. När sanningen presenteras i en riktig form och när man inte behöver läsa den på hebreiska så tror jag att de flesta svenskar skulle acceptera den. Speciellt intressant är rättegången mot dig. Här tycks alla rättsliga principer sättas ur spel för att spela sionisterna i händerna. Dessa sionister som lyckats dupera hela befolkningen att omedvetet gå deras ärenden. Folk (däribland jag) tyckte "instinktivt" illa om Ahmad Rami trots att de aldrig varken hört eller läst något av dig. Medias version var den rådande och media är ju pro-sionistisk. Något som man från svenskt håll verkligen borde reagera på är dessa överlöpare som Per Ahlmark och Anita Gradin.

I svensk politiks absoluta topp har man alltså satt två sionistiska Israelagenter som ogenerat visar var de egentligen har sin lojalitet- nämligen i Israel. Den störste hycklaren bland dessa torde vara Per Ahlmark, denne "Ben Adam" som beskriver sig själv som den store liberalen som kämpar mot förtryck i världen (bara det inte utövas av judar för då skulle han ju enligt hans egen definition vara antisemit.) Hur kan en sådan man bli kallad som vittne i en rättegång? Jag menar han är ju inte ens ärlig mot sig själv, hur ska han kunna vara det framför andra i en rättegång och vad har egentligen Ahlmarks åsikter i en rättegång att göra?

Det är pinsamt för svenskt rättsväsende att man fäster vikt vid uttalande av kända prosionister i en rättegång av det slag som bedrevs mot dig. Då sionismen är klassad som en rasistisk ideologi i FN så var det ju i praktiken rasister man kallade in i vittnesbåset. Jag hyser stor respekt för dig Ahmad Rami då du hjälpt mig att göra mig av med de skygglappar jag tidigare gått omkring med. Man får hoppas att fler kommer till insikt innan all kritik mot sionism och judendom kriminaliseras helt. Får vissa judiska krafter som de vill kommer ju både Jesus(r.a) och profeten Muhammads uttalanden (s.a.w.) att förbjudas och klassas som antisemitism trots att de båda var semiter!

Jag har som nybliven muslim studerat islams historia och där ofta stött på just judar som försökt konspirera mot profeten (s.a.w). Detta har de även gjort med tidigare profeter, ja nästan alla som framfört sanningar har de motarbetat. Och varför skulle de agera annorlunda nu? Detta ordspråk passar bra in och får avsluta:"Zebran är ett randigt djur. Ränderna går aldrig ur."

Mvh.

D. Svensson

 


Index för svenskForum
Add New Subject
Forum2
French
English
Swedish
HOME
HOME